Skip to main content
Logo Evropské komise
EURES
Zpráva8 březen 2023Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Deset tipů, jimiž by se měl každý dobrý mentor řídit

K tomu, aby se člověk stal na pracovišti dobrým mentorem, nestačí, aby vynikal ve své práci. Na portálu EURES jsme pro vás připravili několik tipů, které vám pomohou vytvořit plodný vztah s osobou, kterou vedete v rámci mentorského programu.

Ten things every good mentor should do
Shutterstock

Vzájemně se poznejte

Abyste s osobou, které máte poskytovat mentorskou podporu, navázali dobrý pracovní vztah, je důležité, abyste se nejprve navzájem poznali. Ať už se naskytne příležitost v zasedací místnosti, odpočinkové zóně nebo kancelářské kuchyňce, věnujte čas tomu, abyste se o vámi vedených osobách dozvěděli více: odkud pocházejí, co je vedlo k tomu, aby se přihlásily do mentorského programu, jaké jsou jejich koníčky a o co usilují do budoucnosti. Řekněte jim rovněž něco o sobě. Díky tomu se obě strany budou cítit spolu uvolněněji a „prolomí se ledy“.

Vybudujte partnerství

Vysvětlete vedené osobě, že nejste ani v roli nadřízeného, ani učitele. Místo toho jste jejich partnerem a pomáháte jim co nejlépe využít mentorský program, do kterého se zapojili.

Stanovte individuální cíle

Každý program mentorství by měl mít jasné cíle. Spolupracujte s vámi vedenými osobami na stanovení jejich cílů. Zeptejte se jich, co si přejí z mentorství odnést, jaké dovednosti se chtějí naučit a jaké zkušenosti chtějí získat. Stanovení individuálních cílů povede k tomu, že si vámi vedené osoby udrží motivaci a jejich účast v programu bude mít větší smysl.

Zaveďte každodenní komunikaci

Role mentora se někdy může jevit jako zátěž, protože se na seznamu úkolů často pohybuje mezi prioritami. Bez ohledu na vaše zaneprázdnění dbejte na to, abyste si na osobu, které poskytujete mentorskou podporu, udělali čas alespoň jednou denně. Nikdy nedopusťte, aby měli vaši svěřenci pocit, že obtěžují.

Naučte vámi vedené osoby jít vlastní cestou

Dobrý mentor využívá kombinaci poradenství a návodných otázek. Někdy může být cennější nasměrovat svěřence k tomu, aby nalezli odpověď sami, než abyste jim rovnou nabídli řešení na stříbrném podnose.

Nebojte se říct „Nevím“

Nemusíte vždy znát správnou odpověď na otázky svého svěřence. Nebojte se říct „Nevím“ a požádejte o radu ostatní kolegy. Tento přístup přinese vašemu svěřenci cennou lekci o týmové práci a čestnosti.

Buďte otevření

Někdy může pohled zvenku přinést nová zlepšení zavedených pracovních procesů. Vámi vedená osoba si může povšimnout chyby ve vaší práci nebo může upozornit na možný způsob zlepšení metod vaší práce. Převzetí odpovědnosti za vaše nedostatky povede k vybudování důvěry mezi vámi a vaším svěřencem.

Buďte pozitivní

Dbejte na to, aby vámi poskytovaná zpětná vazba byla vždy konstruktivní. Vždy vyjádřete uznání, pokud vaši svěřenci pracují dobře. Takováto malá potvrzení jejich hodnoty jim pomohou v budování sebedůvěry.

Buďte empatičtí

Nezapomeňte, že i vy jste kdysi byli v roli těch nezkušených. Nové pracovní prostředí, neznámé úkoly a noví kolegové – to vše může být stresující. Zajistěte, aby se vámi vedené osoby cítily na pracovišti dobře, a řešte případné nejistoty, se kterými se mohou potýkat.

Jděte příkladem

Netřeba zdůrazňovat, že dobrý mentor by měl být také vzorem. Pokud od svých svěřenců očekáváte, že do práce budou chodit včas a že se budou během dne nepřetržitě soustředit na práci, musíte jít příkladem. Buďte takovým zaměstnancem, jakým by se podle vás měli stát vaši svěřenci.

Kvalitně propracovaný program stáží může být velikým přínosem jak pro váš podnik, tak pro stážisty. Projděte si naše tipy, jak v rámci konkurence vyniknout jako oblíbený zaměstnavatel stážistů.

 

Související odkazy:

Jak vytvořit konkurenceschopný program stáží pro vaši společnost

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
Rady a tipy
Související sekce
Rady a tipy
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.