Skip to main content
EURES

EURES v přeshraničních regionech

Regiony na vnitřních hranicích EU pokrývají 40 % území Unie. Žije v nich téměř 2 milionů přeshraničních pracovníků. Podle nejnovější zprávy o mobilitě pracovních sil v rámci EU žije v Unii více než 1,3 milionu lidí, kteří pracují v jiné zemi, než ve které bydlí.

Přeshraniční pracovníci se však mohou každodenně potýkat s řadou překážek, jako jsou rozdílné vnitrostátní postupy, systémy sociálního zabezpečení, daňové předpisy či právní systémy. Navíc je v příhraničních regionech často méně rozvinuta veřejná doprava ve srovnání s vnitrostátní dopravou, což dále ztěžuje lidem možnost pracovat za hranicemi.

EURES pomáhá přeshraničním pracovníkům překonat tyto překážky tím, že poskytuje finanční podporu přeshraničním partnerstvím v rámci Evropského sociálního fondu plus (ESF+).

V rámci těchto přeshraničních partnerství se členové a partneři sítě EURES snaží pomáhat lidem najít si práci za hranicemi a podnikům, aby tyto lidi zaměstnávali. Organizace, které nejsou součástí sítě EURES, se mohou na této pomoci rovněž podílet, pokud mají co nabídnout. Mezi partnery sítě jsou obvykle úřady práce, skupiny zaměstnavatelů a organizace jako univerzity, hospodářská sdružení, odbory a obchodní komory.

V letech 2022 a 2023 obdrží finanční prostředky z ESF+ sedm přeshraničních partnerství, do nichž je zapojeno devět zemí. Kromě toho působí také řada dalších partnerství, která finanční pomoc EU nevyužívají.

Přeshraniční partnerství podporovaná z ESF+ jsou uvedena níže. Chcete-li se dozvědět více o jednotlivých partnerstvích a jejich probíhajících aktivitách a nabízených službách nebo požádat o další informace či podporu, klikněte na příslušný odkaz:

 

Hlavním cílem těchto partnerství je sdílet informace a nabízet poradenství uchazečům o práci i zaměstnavatelům, pokud jde o práci v pohraničí a nábor/zaměstnávání pracovníků z pohraničí, nabízet volná místa a poskytovat služby před náborem i po přijetí na pracovní místo.

Skupiny odborníků pomáhají lidem v každé fázi jejich kariéry a rádi zodpoví případné dotazy ohledně praktických aspektů práce v pohraničí.

Partnerství rovněž monitorují pohyb pracovníků přes hranice a vývoj na trhu práce a identifikují případné překážky, které mohou bránit volnému pohybu pracovníků v rámci regionálního přeshraničního trhu práce.

Každoročně také pořádají řadu aktivit pro uchazeče o zaměstnání i zaměstnavatele.

Další informace o pracovních příležitostech ve vašem regionu vám poskytnou poradci sítě EURES.