Skip to main content
EURES
Zpráva21. července 2021Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Nová dohoda chrání občany EU ve Spojeném království a naopak

Tento rok vstoupila v platnost nová dohoda mezi EU a Spojeným královstvím. Zaměřuje se na ochranu práv a možností občanů EU, kteří žijí a pracují ve Spojeném království, a občanů Spojeného království žijících v EU.

New agreement protects EU citizens in the UK and vice versa
EURES

EU-UK Trade and Cooperation Agreement (dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím) uznává práva občanů EU žijících mimo EU i občanů Spojeného království žijících v EU a uvádí sjednané přístupy k obchodu a příležitostem. Tento právní předpis, jehož první znění bylo schváleno v prosinci 2020, zahrnuje práva občanů, finanční vyrovnání mezi Spojeným královstvím a EU a Protokol o Irsku a Severním Irsku.

Od té doby, co se Spojené království v roce 2016 rozhodlo vystoupit z EU a v roce 2020 EU oficiálně opustilo, proběhla řada diskusí s cílem chránit životní volby občanů EU žijících ve Spojeném království a zajistit jejich bezpečnost a ochranu. Formální jednání o budoucích vztazích mezi Spojeným královstvím a EU byla zahájena v březnu 2020. Jejich výsledkem je EU-UK Trade and Cooperation Agreement (dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím).

Ochrana práv na život, práci a studium

Tento právní předpis se provádí od začátku letošního roku. Slouží k ochraně práv více než 3 milionů občanů EU žijících ve Spojeném království a více než 1 milionu státních příslušníků Spojeného království žijících v zemích EU.

Jeho účelem je zajistit, aby občané mohli i nadále žít, pracovat a studovat jak v EU, tak mimo ni. Týká se také otázek, jako jsou základní práva v práci, normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a spravedlivé pracovní podmínky.

V dohodě se uvádí, že občané EU, kteří žili ve Spojeném království před 1. lednem 2021, v něm mohou nadále žít, pokud do 30. června 2021 podají žádost o registraci v systému registrace k pobytu ve Spojeném království pro občany EU. Ti, kteří ve Spojeném království nadále pracují po 1. lednu 2021 a kteří podali uvedenou žádost o registraci k pobytu, nebudou muset požádat o potvrzení pro přeshraniční pracovníky.

Občané Spojeného království, kteří legálně pobývali v EU před 1. lednem 2021 a kteří po tomto datu v EU nadále pobývají, budou možná muset v členském státě, ve kterém žijí, požádat o nový status pobytu. V uvedeném členském státě mají také právo požádat o potvrzení pro přeshraniční pracovníky.

Sociální zabezpečení stále koordinováno

Na občany EU, kteří nepřetržitě žijí a pracují ve Spojeném království (nebo naopak) od doby před koncem přechodného období, se rovněž vztahují výhody plně koordinovaných právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení. V budoucnu pro ně budou nadále platit všechna pravidla EU týkající se práv na sociální zabezpečení.

Částečně je koordinována i situace občanů EU, kteří ve Spojeném království nežijí nepřetržitě, ale na které se před koncem přechodného období stále vztahovaly právní předpisy Spojeného království v oblasti sociálního zabezpečení (nebo naopak). To se například týká pravidel pro rovné zacházení, dávky v nemoci a rodinné dávky a kombinování práv a povinností z různých dob pobytu.

EU a Spojené království rovněž uzavřely dohody se Švýcarskem a státy ESVO EHP (Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Švýcarskem) na ochranu osob v třístranných situacích (např. státních příslušníků Spojeného království, kteří na konci přechodného období pobývali nebo pracovali v EU, ale mají děti žijící v jiném členském státě EU).

Více informací o dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím naleznete na adrese

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_cs.

 

Související odkazy:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_cs

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
Zprávy z trhu práce/zprávy o mobilitě
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.