Skip to main content
EURES

Cum puteți deveni membru/partener EURES?

EURES a fost lansat în 1994 ca rețea între serviciile publice de ocupare a forței de muncă din țările UE/SEE, coordonată la momentul respectiv de Comisia Europeană și din 2021 de Autoritatea Europeană a Muncii. La rețea participă și alte organizații, precum sindicate și organizații patronale, mai ales în parteneriate specifice în regiuni cu mulți navetiști transfrontalieri.

Ca să devină un instrument mai puternic și mai eficient care să faciliteze libera circulație și o mai bună funcționare a pieței europene a muncii, EURES a fost supus unei reforme, consacrată în Regulamentul (UE) 2016/589 privind EURES.

Unul din principalele obiective ale Regulamentului EURES este de a extinde și de a mări rețeaua pentru ca și mai multe organizații să poată să participe, să ofere mai multe informații, recomandări și servicii de recrutare unui public tot mai larg de solicitanți de locuri de muncă și de angajatori din toată Europa.

În acest scop, toate statele membre ale UE/din SEE trebuie să instituie sisteme naționale prin care organizațiile din țările lor respective să poată deveni membre și partenere ale EURES.   Orice organizație care furnizează servicii în domeniul ocupării forței de muncă este invitată să adere la rețea dacă îndeplinește criteriile comune stabilite în Regulamentul EURES, precum și cerințele și procedurile prevăzute de sistemul național de admitere relevant.

Câteva cerințe de bază:

Pentru a deveni membră EURES, o organizație trebuie să furnizeze următoarele trei servicii:

  • să contribuie la oferta de locuri de muncă vacante transmițând date în portalul EURES;
  • să contribuie la oferta de cereri de locuri de muncă și de CV-uri transmițând date în portalul EURES;
  • să ofere servicii de asistență, adresate direct solicitanților de locuri de muncă și angajatorilor (informații, recomandări, asistență postrecrutare).

Partenerii EURES trebuie să furnizeze cel puțin unul din cele trei servicii menționate mai sus și să justifice imposibilitatea de a furniza toate serviciile oferite de membri, de exemplu, prin mărimea organizației, resursele limitate de care dispun sau natura celorlalte servicii pe care le furnizează în mod obișnuit.

Toți membrii și partenerii EURES trebuie să îndeplinească cel puțin anumite criterii enumerate în Regulamentul EURES în privința furnizării de servicii (de exemplu, standardele de muncă și legislația muncii, capacitatea de a oferi servicii, servicii gratuite pentru lucrători) și a participării la rețeaua EURES (de exemplu, furnizarea de date conform standardelor și formatelor, programare și raportare, alocarea și formarea personalului).

Mai multe informații

Pentru mai multe date despre normele și procedurile naționale și informații detaliate despre punctele de contact naționale, selectați o țară din lista de mai jos. (Majoritatea informațiilor sunt disponibile numai în limba engleză)