Skip to main content
EURES
Artiklu tal-aħbarijiet17 Settembru 2021L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni

Ħames affarijiet li l-kumpaniji għamlu matul il-pandemija li mhux se jitneħħew

Kif u fejn naħdmu malajr inbidlu meta feġġet il-pandemija COVID-19 fil-bidu tal-2020. Nagħtu ħarsa lejn liema minn dawn il-bidliet se jibqgħu jeżistu ladarba jitneħħew ir-restrizzjonijiet.

Five things companies did in the pandemic that are here to stay
EURES

Xogħol mill-bogħod

Ix-xogħol mid-dar jelimina l-ivvjaġġar lejn ix-xogħol u lura kif ukoll il-bżonn li jkun hemm spazji ta’ uffiċċji komuni, u b’hekk dan jiffranka lill-impjegaturi u lill-impjegati l-ħin u l-flus. L-evitar ta’ sigħat twal fit-traffiku jagħti lill-impjegati aktar ħin biex jagħmlu dawk l-affarijiet li jieħdu pjaċir jagħmlu u jnaqqas il-kontijiet tat-trasport. Fl-istess ħin, it-tnaqqis tal-ispazji ta’ uffiċċji jew it-tneħħija totali tagħhom jista’ jiffranka lill-kumpaniji ammont sinifikanti ta’ flus, u b’hekk l-idea mhijiex biss popolari fost il-persunal iżda hija wkoll profittabbli ħafna.

Laqgħat u avvenimenti virtwali

Waħda mill-ewwel bidliet ikkawżati mill-pandemija kienet il-kanċellazzjoni tal-laqgħat wiċċ imb wiċċ kollha. Minflok, in-negozji rrikorrew għal varjetà ta’ pjattaformi online, bħal Zoom u Microsoft Teams, biex jorganizzaw laqgħat u avvenimenti biex ikomplu jiffaċilitaw l-interazzjonijiet fi grupp. Il-bidla ppermettiet lil dawk li jaħdmu mid-dar biex jieħdu sehem f’avvenimenti u jikkomunikaw tajjeb mal-kollegi. Dan kien ifisser ukoll li aktar persuni setgħu jattendu sessjonijiet online peress li ma kellhomx għalfejn ikunu fuq il-post f’ħin partikolari. Maż-zmien, il-laqgħat saru iqsar u aktar regolari b’riżultat tal-pandemija, l-ispejjeż tal-ivvjaġġar naqsu għal dawk kollha involuti u l-impjegati ggwadanjaw aktar ħin biex jiffokaw fuq kompiti oħrajn.

Ħinijiet flessibbli tax-xogħol

B’xi membri tal-persunal li jibbilanċjaw ir-responsabbiltajiet tal-kura tat-tfal u l-ambjenti tax-xogħol differenti matul il-pandemija, ix-xogħol flessibbli sar dejjem aktar popolari madwar l-Ewropa. Intwera li l-aġġustar tal-ħinijiet tax-xogħol biex jiġu akkomodati impenji u stili ta’ ħajja differenti jżid il-produttività kif ukoll il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol tal-individwi. Meta ġie mistoqsi f’diversi stħarriġiet tal-kumpaniji dwar il-COVID-19 matul is-sena li għaddiet, il-persunal minn madwar id-dinja qal lill-impjegatur tiegħu li ħass li x-xogħol tiegħu jew baqa’ kif kien jew mar għall-aħjar permezz ta’ politiki ġodda dwar ix-xogħol flessibbli.

Reklutaġġ diġitali

Biex jaderixxu ma’ firxa ta’ restrizzjonijiet tal-COVID-19, il-kumpaniji minn madwar id-dinja kollha aġġustaw il-metodi ta’ reklutaġġ tagħhom biex ikomplu jirreklutaw persunal ġdid matul il-pandemija globali. Dan wassal għal bidla għal “reklutaġġ virtwali” li jinvolvi l-intervistar ta’ kandidati bl-użu ta’ pjattaformi online u permezz ta’ testijiet u stħarriġiet online biex tiġi identifikata l-aħjar persuna għat-tim. Il-proċessi ta’ reklutaġġ diġitali (magħrufa wkoll bħala reklutaġġ elettroniku) wrew li huma effiċjenti u kosteffettivi, u d-dipartimenti tar-Riżorsi Umani huma entużjasti biex ikomplu jużaw dawn il-metodi u l-għodod ġodda.

Taħriġ online

Tradizzjonalment, it-taħriġ wiċċ imb wiċċ kien l-aktar mod komuni biex wieħed iħarreġ lill-persunal ġdid u jtejjeb il-ħiliet tal-persunal eżistenti. Dan ta’ spiss kien jinkludi li jiġi mistieden espert speċifiku biex jivvjaġġa lejn post separat jew inkella li l-pari jintalbu joħolqu preżentazzjonijiet biex jikkondividu l-għarfien tagħhom ma’ kamra mimlija kollegi. Madankollu, minn mindu bdiet il-pandemija kien hemm żieda kbira fit-taħriġ online, u b’hekk l-esperti saru aktar aċċessibbli għall-persunal, u dan ippermetta li aktar persuni jattendu sessjonijiet ta’ taħriġ mingħajr ma jitilfu l-ħin jiċċaqalqu minn bini ta’ uffiċċji għal ieħor. L-attendenza ta’ sessjonijiet ta’ taħriġ minn kullimkien fid-dinja introduċiet opportunitajiet ta’ tagħlim għan-negozji kollha.

Biex issir taf aktar dwar ix-xogħol f’dinja ta’ wara l-COVID-19 world, ara l-artiklu tagħna Kif torganizza intervista ta’ impjieg online b’suċċess.

 

Links relatati:

Zoom

Microsoft Teams

 

Aqra aktar:

Il-Jiem tal-Impjieg Ewropej

Sib

Il-kundizzjonijiet tal-għajxien u x-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi  tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
Negozju/IntraprenditorijaAħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilitàXejriet ta' reklutaġġ
Sezzjoni(jiet) relatati
L-Għajxien u x-Xogħol
Settur
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.