Skip to main content
EURES
Nyhetsartikel2 mars 2023Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Skillnader och likheter mellan millenniegenerationen och generation Z på jobbet

Millenniegenerationen och generation Z utgör en stor del av den europeiska arbetskraften, och var och en av dessa grupper har särskilda kompetenser och kännetecken. Läs mer om deras inställning till arbete, så att du kan bli bättre på att rekrytera, behålla och leda anställda från dessa två grupper.

Millennials and Gen Z in the workplace: similarities and differences
Unsplash

På Eures är vi medvetna om att det som sägs i denna artikel inte gäller alla i millenniegenerationen eller generation Z. Vi generaliserar för att bättre kunna belysa de vanligaste likheterna och skillnaderna mellan de två grupperna.

Vem tillhör millenniegenerationen och generation Z?

Det är svårt att ge en exakt definition av dessa två grupper eftersom det råder oenighet i denna fråga. Generellt kan det sägas att millenniegenerationen är född ungefär mellan 1981 och 1995 och generation Z är född ungefär mellan 1995 och 2012.

Likheter mellan millenniegenerationen och generation Z i arbetslivet

  • De förlitar sig på tekniken

Personer från millenniegenerationen och generation Z är ”digitala infödingar” och har därför vana av att lära sig och använda ny utrustning och programvara. Båda generationerna förväntar sig att arbetsprocesserna är digitala om det är möjligt, vilket även innefattar intern och extern kommunikation (chatt, e-post och telefon-/videosamtal). Arbetsgivarna bör kunna anpassa sig till detta om de vill bli mer attraktiva för arbetssökande som tillhör millenniegenerationen eller generation Z.

  • De vill bidra till högre syften

Enligt en enkät från Deloitte med titeln Global 2022 Gen Z and Millennial Survey anser båda generationerna att företagens sociala ansvar är viktigt och de vill arbeta för företag och organisationer som delar deras värderingar. Eftersom båda grupperna i allmänhet bryr sig om miljöfrågor och politiska frågor är det viktigt för dem att arbetsgivaren gör skillnad i samhället.

  • De vill få omedelbar uppskattning för sina prestationer

Båda generationerna förväntar sig i allmänhet att få omedelbar uppskattning för sitt arbete. De anställdas motivation kan till exempel stärkas genom ett prestationsbaserat system där även mindre framgångar erkänns.

  • Konsekvent och öppen kommunikation

Undersökningar tyder på att båda generationerna förväntar sig att deras arbetsgivare kommunicerar tydligt med dem och skapar kanaler för regelbunden återkoppling (till exempel genom att varje vecka hålla möten om den senaste utvecklingen).

Skillnader mellan millenniegenerationen och generation Z på arbetsplatsen

  • Balans mellan arbete och privatliv kontra karriärutveckling

Medan millenniegenerationen tenderar att värdesätta en sund balans mellan arbete och privatliv lägger generation Z oftare större vikt vid karriär och ekonomi. Om större delen av ditt företags anställda tillhör millenniegenerationen och generation Z är det därför klokt att fokusera på förmåner som bidrar till balans mellan arbete och privatliv samt ekonomiska incitament.

  • Flexibilitet kontra stabilitet i jobbet

Undersökningar visar att millenniegenerationen tenderar att lägga vikt vid flexibilitet i jobbet och således förväntar sig att jobbet anpassas till dem. De är också mer benägna att byta jobb om arbetet inte längre motsvarar deras behov. Generation Z har dock drabbats hårdare av arbetslöshet och är därför benägen att prioritera stabilitet och trygghet i jobbet.

  • Bekräftande kontra direkt återkoppling

Som nämns ovan värdesätter båda generationerna regelbunden återkoppling. Generation Z föredrar dock rättfram återkoppling, medan  millenniegenerationen tenderar att vara känsligare för kritik och svara bättre på återkoppling som ges på ett uppmuntrande och positivt sätt.

  • Skriftlig/visuell kommunikation kontra video

Båda generationerna föredrar olika former av kommunikation som bygger på de sociala medier som de helst använder. Millenniegenerationen använder till exempel mycket oftare Facebook, Twitter och LinkedIn och svarar därför bättre på textbaserad och visuell kommunikation (bilder). Generation Z föredrar däremot korta former av videokommunikation eftersom de hellre använder plattformar som YouTube och TikTok. Detta är något du bör tänka på när du utlyser lediga tjänster eller förbereder intern kommunikation/utbildning för dina anställda.

Att ge negativ återkoppling kan vara en utmaning. Samtidigt är det en viktig del av att vara arbetsledare och det kan faktiskt stärka din relation till de anställda om du gör det på rätt sätt. Läs denna artikel för att ta reda på hur du kan lyckas med detta.

 

Relaterade länkar:

Gen Z 'Stans' Feedback - Here's How to Structure It Best

Att ge negativ återkoppling till anställda på ett inkännande sätt

The Deloitte Global 2022 Gen Z and Millennial Survey

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
Företag /EntreprenörskapRåd och tipsRekryteringstrender
Relaterade avsnitt
Råd och tipsArbetsmarknadsinformation
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.