Skip to main content
EURES

EURES Targeted Mobility Scheme

Arbetssökande

EURES Targeted Mobility Schemes for jobseekers banner

Tycker du att det är svårt att få jobb eller praktik i ditt land? Funderar du på att jobba utomlands men vet inte hur du ska göra?

"EURES Targeted Mobility Scheme" kanske kan hjälpa dig.  

 1. Vad
  är "EURES Targeted Mobility Scheme"?
  • Nationella arbetsförmedlingar använder projekten för att ge särskilt stöd till dig som letar jobb, praktik eller lärlingsutbildning i ett annat EU-land, Norge eller Island.
  • Projekten ska tillgodose de arbetssökandes behov och undanröja hindren för rörlighet på arbetsmarknaden på ett rättvist sätt.
  • Projekten hjälper arbetsgivare i dessa länder att hitta motiverad och kvalificerad personal.
  • I stödet ingår också finansiering av kostnader för exempelvis språkkurser, erkännande av kvalifikationer, resor och uppehälle.
 2. Vem
  kan söka?
  • Arbetssökande som är 18 år eller äldre.
  • Medborgare i ett EU-land, Norge eller Island och alla andra som är lagligen bosatta i dessa länder.
  • Alla arbetssökande oavsett kvalifikationer.
 3. Hur
  söker jag jobb?
  • Klicka på länkarna nedan för att hitta pågående projekt som drivs av en ansvarig arbetsförmedling och deras partner
  • Be dem om hjälp med ansökan, jobbsökande, matchning och rekrytering.

Arbetsgivare

EURES Targeted Mobility Schemes banner for Employers

Letar du efter personal med en särskild profil men hittar ingen i ditt eget land? Vill du skapa ett mångkulturellt arbetslag för att ge ditt företag en konkurrensfördel?

"EURES Targeted Mobility Scheme" kanske kan hjälpa dig.  

 1. Vad
  är "EURES Targeted Mobility Scheme"?
  • Lokala arbetsförmedlingar använder projekten för att ge särskilt stöd till alla företag som vill rekrytera motiverade och kvalificerade arbetssökande från andra europeiska länder och ge dem jobb, praktik eller utbildning.
  • Om du har ett litet eller medelstort företag kan du också söka ekonomiskt stöd för att täcka en del av kostnaderna för att utbilda och integrera ny personal.
 2. Vem
  kan söka?
  • Alla företag eller organisationer med säte i ett EU-land, Norge eller Island oavsett ekonomisk sektor eller storlek.
  • Alla företag som erbjuder ett skriftligt anställningsavtal på minst
   sex månader för jobb och lärlingsutbildning
   tre månader för praktik.
  • Alla företag/organisationer som erbjuder en placering som är förenlig med nationell lagstiftning.
 3. Var
  kan vi rekrytera?

  I alla EU-länder, Norge och Island.

 4. Hur
  går det till?
  • Klicka på länkarna nedan för att hitta pågående projekt som drivs av en ansvarig arbetsförmedling och deras partner
  • Be dem om information om villkoren för att delta.

Ansvariga arbetsförmedlingar och deras partner

pågående projekt som drivs av en ansvarig arbetsförmedling och deras partner