Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
EURES
Nyhedsartikel24 Marts 2020Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Fremtidens arbejdsmarked: Ledere inden for hotel- og restaurationsbranchen og detailsektoren

Prognosen for færdigheder fra Cedefopgiver os en ide om, hvordan arbejdsmarkedet kan tænkes at se ud om 10 år, ved at forudsige tendenserne inden for beskæftigelse. I vores nye artikelserier ser vi på de mulige udfordringer og ændringer, som kan forventes inden for visse erhverv frem til 2030.

The future of work: Hospitality and retail managers
EURES

Den anden erhvervsgruppe, der undersøges, er ledere inden for hotel- og restaurationsbranchen og detailsektoren. Det omfatter ledere inden for hotel- og restaurationsbranchen, ledere inden for engros- og detailsektoren og ledere inden for andre tjenesteydelsessektorer som blandt andet idræt, fritid og kultur.

Vigtige fakta

 • Ca. 4,2 mio. mennesker var ansat som ledere inden for hotel- og restaurationsbranchen og detailsektoren i 2018.
 • Beskæftigelsen i erhvervsgruppen steg med lidt over 3 % mellem 2006 og 2018.
 • Selvstændighed, kreativitet, problemløsningsevne og evne til at servicere og betjene er de vigtigste opgaver og færdigheder for arbejdstagere inden for dette område.
 • Ledere på området arbejder hovedsagelig inden for engros- og detailhandel (35 %) samt indkvartering og forplejning (32 %).
 • Færdighedsprofilen for hotel- og restaurationsbranchen og detailsektoren forventes ikke at ændre sig væsentligt i fremtiden.

Opgaver og færdigheder

De vigtigste opgaver og færdigheder er anført nedenfor, primært ordnet efter overordnet betydning:

 • Selvstændighed
 • Service og betjening
 • Kreativitet og problemløsningsevne
 • Salg og reklame
 • Styring og koordinering
 • Indsamling og vurdering af oplysninger
 • Sproglige færdigheder
 • Brug af IKT
 • Undervisning, oplæring og coaching
 • Rutine
 • Regnefærdigheder
 • Teamwork
 • Hurtig opfattelsesevne
 • Styrke
 • Brug af maskiner

Hvad er tendenserne for fremtiden?

 • Der forventes at skulle besættes 3 mio. ledige stillinger inden for området mellem 2018 og 2030.
 • Væksten i beskæftigelsen inden for hotel- og restaurationsbranchen og detailsektoren forventes at ligge på omkring 10 % (en stigning på ca. 410 000 arbejdspladser) med særlig stor vækst i Italien, Cypern, Det Forenede Kongerige, Danmark og Ungarn.
 • Andelen af fagfolk på området med et højt niveau af færdigheder forventes at stige fra 35 % i 2018 til 41 % i 2030.
 • Andelen af fagfolk på området med et lavt niveau af færdigheder forventes at falde fra 22 % i 2018 til 18 % i 2030.
 • Ledere inden for hotel- og restaurationsbranchen og detailsektoren er efter alt at dømme en erhvervsgruppe med meget lille risiko for automatisering.

Hvilke drivkræfter for forandring vil få betydning for deres færdigheder?

Ledere inden for hotel- og restaurationsbranchen og detailsektoren leder som regel virksomheder, der leverer tjenesteydelser direkte til borgerne, i organisationer, der er for små til at have et ledelseshieraki. De er derfor nødt til at have kompetencer, der er mere orienteret mod kontakt til offentligheden, end ledere inden for mere specialiserede og tekniske sektorer. Blandt de drivkræfter for forandring, der kommer til at præge de vigtigste tendenser inden for færdigheder i erhvervsgruppen, er følgende:

 • En ny generation af arbejdstagere med forskellige krav og forventninger. De unge er vokset op i en sammenkoblet verden og kan derfor godt lide kombinationen af arbejde og fritid. De forventer også hurtigere og lettere tilgængelig kommunikation med højtstående personale, som må lede på en ny og mere fleksibel måde.
 • Aldrende befolkninger i hele EU giver ledere rekrutteringsudfordringer. Efterhånden som erfarne ledere går på pension, kan der nemlig også opstå mangel på færdigheder inden for selve lederstillingerne.
 • Teknologiske forandringer inden for detailsektoren, herunder indføring af selvbetjeningskasser, har medført, at kassejob erstattes med nye stillinger, der oprettes for at hjælpe kunderne med at betjene sådanne kasser. Avancerede færdigheder inden for dataforvaltning, kritisk analyse, internet og andre teknologirelaterede områder samt strategisk planlægning er utilstrækkelige eller en mangelvare i nogle tilfælde, og dette vil være afgørende for lederne inden for disse sektorer.
 • Stigningen i driften af virksomheder via forskellige kanaler, f.eks. elektronisk handel/booking og marketing, vil stille nye krav til ledere inden for hotel- og restauration, detailhandel og andre serviceområder. De skal være i stand til at håndtere kundernes henvendelser via disse nye kanaler og udbyde kurser og opkvalificere personale.
 • Skiftende lov- og myndighedsrammer kræver, at lederne har en god forståelse af love og bestemmelser (f.eks. inden for arbejde, fødevarehygiejne og pleje) og er i stand til at arbejde inden for sådanne rammer. Stigningen i antallet af midlertidige ansættelseskontrakter vil kræve, at lederne leder deres teams, samtidig med at de potentielt oplever en høj grad af personaleudskiftning.

Hvordan opfylder man behovet for disse færdigheder?

Potentielle kandidater til lederstillinger skal identificeres på et tidligt tidspunkt og indgå i et passende udviklingsprogram. Udviklingen af centrale forvaltnings- og lederevner kræver en vis grunduddannelse i ledelse, enten internt eller eksternt. Disse færdigheder kan også tilegnes på jobbet og forbedres gennem en mentor- eller følordning. Virksomhederne skal også tilbyde ledere undervisning i relevante teknologiske fremskridt inden for sektoren.

De relevante nationale myndigheder kan også spille en rolle i udviklingen af ledelsesfærdigheder ved at stille midler til rådighed til støtte for SMV'er, navnlig inden for iværksætteri og nyopståede behov for færdigheder. Med hensyn til den aldrende arbejdsstyrke blandt butiksindehavere/-ledere bør der fokuseres på at tilbyde oplæring i overføring af lederfunktioner og styrkelse af personaleforvaltning.

Vil du vide mere om prognosen for færdigheder, og om hvordan fremtiden ser ud med hensyn til job i Europa? Læs vores oversigtsartikel og vores artikel om juridiske, sociale og kulturelle erhverv.

 

Læs mere:

Europæiske jobdage

Drop'pin@EURES

Find Euresvejledere

Leve- og arbejdsvilkår i Eureslandene

Eures' jobdatabase

Eures' tjenester for arbejdsgivere

Eures' kalender over events

Kommende onlineevents

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Emner
Eksterne EURES-nyhederArbejdsmarkedsnyheder/mobilitetsnyhederNyheder/rapporter/statistikRekrutteringstendenser
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artikler har til formål at give brugere af EURES-portalen information om aktuelle emner og tendenser og stimulere diskussion og debat. Deres indhold afspejler ikke nødvendigvis holdningen fra European Labor Authority (ELA) eller Europa-Kommissionen. Desuden støtter EURES og ELA ikke tredjepartswebsteder nævnt ovenfor.