Skip to main content
Logo Európskej komisie
EURES
Novinový článok19 február 2018Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Jednoduchý spôsob, ako získať uznanie odbornej kvalifikácie v zahraničí

Čo majú spoločné profesie ako farmaceut, fyzioterapeut, horský sprievodca, realitný maklér a všeobecná zdravotná sestra?

An easy way to get your qualifications recognised abroad
Еuropa

Sú to profesie, pri ktorých je možné vašu odbornosť ľahko overiť aj cez hranice prostredníctvom európskeho profesijného preukazu (EPP).

V tomto článku uvádzame základné údaje o EPP. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii online prostredníctvom portálu Vaša Európa. Ďalšie informácie o pravidlách v konkrétnej krajine poskytnú národné asistenčné centrá. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok o EÚ sa môžete obrátiť na službu Europe Direct.

EPP nie je skutočný preukaz – ide o elektronický postup, ktorý zabezpečí rýchle a jednoduché získanie uznania odbornej kvalifikácie v inej krajine EÚ. Znamená to aj to, že kópiu svojej online žiadosti na uznanie si môžete uložiť a opakovane použiť dokumenty už odoslané do systému, ak chcete podať novú žiadosť v inej krajine.

Okrem už spomínaných povolaní sa postup EPP môže v budúcnosti rozšíriť aj na ďalšie povolania. V prípade odborníkov v ďalších odvetviach je pri získavaní uznania kvalifikácie zatiaľ nutné spoliehať sa na štandardné postupy prístupu k regulovaným povolaniam v inej krajine.

Postup je k dispozícii osobám, ktoré chcú svoje povolanie dočasne a príležitostne vykonávať v inej krajine EÚ, alebo tým, ktorí sa chcú v inej krajine EÚ usadiť a vykonávať tam svoje povolanie natrvalo.

EPP je elektronický dôkaz, že ste absolvovali administratívne kontroly a vaša odborná kvalifikácia je uznaná v krajine, v ktorej chcete pracovať, alebo že ste splnili podmienky na dočasné poskytovanie služieb v príslušnej krajine.

Ak žiadosť o uznanie schvália príslušné orgány hostiteľskej krajiny, osvedčenie o EPP je možné vytvoriť vo formáte pdf vrátane referenčného čísla, pomocou ktorého môže potenciálny zamestnávateľ skontrolovať jeho platnosť.

Ak sa plánujete usadiť v cudzej krajine dlhodobo, môže byť dobrovoľné alebo aj povinné registrovať sa v profesijnom orgáne, ako je napríklad Royal Pharmaceutical Society alebo Chartered Society of Physiotherapy v Spojenom kráľovstve, alebo podstúpiť ďalšie kontroly vrátane jazykových znalostí ešte pred začiatkom výkonu povolania. Požiadavky si môžete skontrolovať u príslušných vnútroštátnych orgánov.

EPP platí na dobu neurčitú, ak v krajine zostávate dlhodobo, ale ak služby poskytujete dočasne, platí na 18 mesiacov. V prípade povolaní, ktoré majú vplyv na verejné zdravie alebo bezpečnosť, platí iba 12 mesiacov.

Tu nájdete animované video vytvorené Európskou komisiou, v ktorom sa tento systém vysvetľuje.

 

Súvisiace odkazy:

Európsky profesijný preukaz (EPP) – animované video

Európsky profesijný preukaz (EPP) – Vaša Európa

Národné asistenčné centrá

Uznávanie odborných kvalifikácií

Profesijné orgány a jazykové požiadavky

 

Ďalšie informácie:

Vyhľadať poradcusiete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia onlineEURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

Témy
Externé správy EURESRady a tipyMladosti
Súvisiace sekcie
Život a práca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.