Skip to main content
Eiropas Komisijas logotips
EURES
Raksts par jaunumiem7 jūnijs 2018Eiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts

Pārrobežu apmaiņas platformas MobiliseSME priekšrocības izmanto simtiem mazo uzņēmumu un to darbinieki

ES vienotais tirgus ir pasaulē lielākā tirdzniecības zona, kas piedāvā unikālas iespējas gan uzņēmumiem paplašināt uzņēmējdarbību, gan dažādu valstu uzņēmējiem un darbiniekiem tikties un mācīties citam no cita.

MobiliseSME: cross-border exchange platform benefits hundreds of small businesses and their employees
European Entrepreneurs CEA-PME 2017

Viens no projektiem, kurā tiek atbalstīta šāda pārrobežu apmaiņa, ir ES finansētais projekts MobiliseSME - maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) paredzēta kontaktu veidošanas platforma.

Projekta nosacījumi ir vienkārši - MVU darbinieki piedalās apmaiņā darbavietās citu ES dalībvalstu MVU. Projekta mērķis ir pilnveidot profesionālās prasmes, gūt starptautisku pieredzi un apmainīties ar labāko praksi.

Darba devēji var pilnveidot savu darbinieku prasmes un kopā ar ārvalstu partneriem atklāt jaunas iespējas, vienlaikus izmantojot darbinieku ārvalstīs gūto pieredzi.

No izveides brīža apmaiņas programmai ir ievērojami panākumi - platformā ir reģistrējušies vairāk nekā 400 uzņēmumi, un no 2016. gada novembra līdz 2017. gada jūnijam ir notikuši vairāk nekā 50 apmaiņas braucieni. Dažiem lasītājiem šis projekts varētu šķist pazīstams, jo jau 2017. gada jūlijā informācija par to bija publicēta rakstā portālā EURES.

Projekta MobiliseSMEnovērtējuma ziņojumā, kas publicēts 2017. gada oktobrī, tika uzsvērtas to cilvēku pozitīvās atsauksmes, kuri līdz šim izmantojuši projekta piedāvātās iespējas. Kopumā 91 % uzņēmumu, kuri bija nosūtījuši darbiniekus, un 95 % uzņēmumu, kuri bija uzņēmuši darbiniekus, bija apmierināti ar izveidotajām profesionālajām attiecībām, 90 % uzņēmumu apgalvoja, ka apmaiņa sekmēs viņu pārrobežu uzņēmējdarbības attīstību, un 75 % atzina, ka tagad spēs ieviest jaunus produktus un pakalpojumus.

“Projekts MobiliseSME patiešām palīdzēja īstenot mūsu mērķi — pilnveidot darbinieku tehniskās un tirgvedības prasmes, kas drīz deva labus rezultātus,” sacīja Emanuele D’Angella, Itālijas uzņēmējs, kurš uzņēmējdarbību veic Spānijā un kurš uzņēma citu uzņēmumu darbiniekus.

Darbinieki, kas piedalījās apmaiņā, sniedza vienlīdz pozitīvas atsauksmes — 90 % darbinieku, kas apmeklēja uzņēmumus citā dalībvalstī, bija ieguvuši jaunas prasmes, kuras bija cerējuši iegūt, un 81 % apgalvoja, ka apmaiņa sekmējusi viņu profesionālo attīstību un nākotnes karjeras iespējas.

Projekts “MobiliseSME mums palīdzēja izprast jaunās tirgus iespējas ārvalstīs, kas ir diezgan sarežģīti, ņemot vērā ierobežotos MVU līdzekļus,” sacīja Triin Tammearu no Igaunijas, kura šajā programmā apmeklēja kādu uzņēmumu Apvienotajā Karalistē.

Pēc izmēģinājuma projekta lielajiem panākumiem MobiliseSME tagad raugās nākotnē, un ir skaidrs, ka projekta īstenotājiem ir vērienīgas ieceres.

“Vispirms būtu jāpaplašina projekts, lai aptvertu visas dalībvalstis, un vairāk jāizmanto valstu MVU tīkli un uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas, lai informētu uzņēmumus par apmaiņas programmu,” skaidro European Entrepreneurs CEA-PME ģenerāldirektors Stefan Moritz. CEA-PME ir Eiropā lielākā apvienība, kurā brīvprātīgi iesaistījušies MVU, un projekta MobiliseSME konsorcija vadošā apvienība.

Stefan Moritz uzskata, ka projekta galīgais mērķis zināmā mērā ir izveidot “MVU Erasmus” - plaša mēroga apmaiņas programmu, kas līdzinātos ES galvenajai studentu apmaiņas sistēmai.

“Dati liecina, ka Eiropā ir patiesa interese par šāda veida mobilitātes sistēmu,” viņš stāsta. “Tās mērķis ir aizpildīt tukšumu, sniedzot MVU vienkāršu iespēju risināt globalizācijas izvirzītos uzdevumus - dodoties ceļā un mācoties no citiem.”

Līdz šim projekta īstenošana noritēja ar lieliem panākumiem, tomēr Stefan Moritz mums stāsta, ka “MobiliseSME panākumiem tikai tad ir nozīme, ja tie ir lielāka procesa sākums”.

“Ņemot vērā milzīgās priekšrocības, ko rada šāda veida programmas īstenošana, ir ļoti svarīgi, lai mēs šo inerci saglabātu,” viņš saka.

Projektu MobiliseSME finansēja ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI), ko tieši pārvalda Eiropas Komisija. Tas apvieno šādas trīs nodarbinātības programmas: EURES, PROGRESS un Mikrofinansēšanas instruments.

 

Saistītās saites

300 MVU atrod darbam ideāli piemērotu personālu, izmantojot darbinieku apmaiņu programmu

Mobilise MVU - galīgais novērtējuma ziņojums

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI)

EURES

PROGRESS

Mikrofinansēšanas instruments

 

Papildu informācija

Eiropas darba dienas

Drop’pin@EURES

Atrast EURES padomdevēju

Dzīves un darba apstākļi EURES valstīs

EURES darbu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURES pasākumu kalendārs

Plānotie tiešsaistes pasākumi

EURES Facebook

EURES Twitter

EURES LinkedIn

Sīkāka informācija

Temati
UzņēmējdarbībaEURES labākā prakseĀrējās EURES ziņasĀrējās ieinteresētās pusesDarba tirgus jaunumi/mobilitātes jaunumiVeiksmes stāstiJaunatne
Nozare
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.