Skip to main content
EURES
Artikkel2. märts 2023Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

Y- ja Z-põlvkond töökohal: sarnasused ja erinevused

Y- ja Z-põlvkond moodustavad suure osa Euroopa tööjõust, kusjuures kummalgi rühmal on ainulaadsed oskused ja omadused. Tutvuge nende põlvkondade töösse suhtumisega, et oskaksite neist kahest rühmast paremini töötajaid värvata, tööl hoida ja juhtida.

Millennials and Gen Z in the workplace: similarities and differences
Unsplash

Oleme EURESes teadlikud, et selles artiklis esitatud väited ei kehti kõigi Y- ja Z-põlvkonna esindajate kohta. Üldistuste eesmärk on nende kahe rühma sarnasused ja erinevused paremini välja tuua.

Kes on Y-põlvkond ja Z-põlvkond?

Nende kahe rühma täpset määratlust on raske anda, sest selles pole kokku lepitud. Üldiselt võib öelda, et Y-põlvkonda kuuluvad ligikaudu aastatel 1981–1995 ning Z-põlvkonda aastatel 1995–2012 sündinud inimesed.

Y-põlvkonna ja Z-põlvkonna sarnasused töökohal

  • Tehnoloogia kasutamine

Digiajastu lastena on Y- ja Z-põlvkonna esindajad harjunud tundma õppima ja kasutama uusi seadmeid ja tarkvara. Mõlema põlvkonna esindajad eeldavad, et tööprotsessid on võimalusel digitaalsed, sealhulgas sise- ja välisteabevahetus (sõnumside, e-kirjad ja audio-/videokõned). Tööandjad peaksid sellega arvestama, kui nad tahavad olla Y-ja Z-põlvkonna tööotsijate jaoks atraktiivsemad.

  • Üldisesse heaolusse panustamine

Vastavalt Deloitte'i Y- ja Z-põlvkonna 2022. aasta üleilmsele uuringule (Global 2022 Gen Z and Millennial Survey) peavad mõlemad põlvkonnad ettevõtte sotsiaalset vastutust oluliseks ning soovivad töötada ettevõtetes ja organisatsioonides, kus tunnustatakse samu väärtusi. Kuna mõlemad rühmad hoolivad üldiselt keskkonna ja ühiskonna probleemidest, on nende jaoks oluline, et tööandja teeks midagi kogukonna heaks.

  • Saavutuste kohene tunnustamine

Mõlema põlvkonna esindajad ootavad enamasti kohest tunnustust tehtud töö eest. Töötajate motivatsiooni võib tõsta näiteks väikeste töövõitude tunnustamine tulemuspõhise kava kaudu.

  • Sidus ja avatud suhtlus

Uuringute kohaselt ootavad mõlema põlvkonna esindajad, et tööandjad nendega selgelt suhtleksid ja annaksid korrapärast tagasisidet (nt iganädalased tagasiside-koosolekud).

Y-põlvkonna ja Z-põlvkonna erinevused töökohal

  • Töö ja pereelu tasakaal vs. karjäär

Kui Y-põlvkonna esindajad väärtustavad rohkem tervislikku töö ja pereelu tasakaalu, siis Z‑põlvkonna noored huvituvad rohkem karjäärist ja rahast. Nii et kui teie ettevõtte töötajaskond koosneb peamiselt Y- ja Z-põlvkonna esindajatest, oleks soovitatav keskenduda meetmetele, mis aitavad suurendada töö ja eraelu tasakaalu ning rahalistele stiimulitele.

  • Töökoha paindlikkus vs. töökoha stabiilsus

Uuringud näitavad, et Y-põlvkond eelistab tööalast paindlikkust, mis tähendab seda, et nad eeldavad paindlikku töökorraldust. Nad vahetavad ka suurema tõenäosusega töökohta, kui see ei vasta enam nende vajadustele. Töötus on rohkem mõjutanud Z-põlvkonda, seetõttu eelistavad need noored stabiilset ja kindlat töökohta.

  • Toetav vs. otsene tagasiside

Nagu eespool mainitud, väärtustavad mõlemad põlvkonnad korrapärast tagasisidet. Kui Z‑põlvkonna esindajad eelistavad otsest tagasisidet, siis Y-põlvkond on kriitika suhtes tundlikum ja reageerib paremini toetavale ja positiivsele tagasisidele.

  • Kirjalik/visuaalne suhtlus vs. videod

Mõlemad põlvkonnad kasutavad eri suhtlusvorme sõltuvalt sellest, mis sotsiaalmeediaplatvorme nad eelistavad. Et Y-põlvkonna esindajad kasutavad tõenäolisemalt näiteks Facebooki, Twitterit ja LinkedIni, vastavad nad meelsamini tekstipõhisele ja visuaalsele suhtlusele (kujutised). Seevastu Z-põlvkonna esindajad eelistavad lühikesi videoklippe, sest nad kasutavad rohkem selliseid platvorme nagu YouTube ja TikTok. Seda tuleks meeles pidada töökuulutuste avaldamisel ning töötajatele ettevõttesiseste teadete ja koolituste koostamisel.

Negatiivse tagasiside andmine võib olla keerukas, kuid see on oluline osa töötajate juhtimisest ja võib tegelikult teie suhet tugevdada, kui seda teha õigesti. Lugege sellest artiklist, kuidas seda saavutada.

 

Seotud lingid

Entusiastlik tagasiside Z-põlvkonnale: kuidas seda paremini struktureerida

Kuidas tundlikult anda töötajatele negatiivset tagasisidet

Deloitte'i Y- ja Z-põlvkonna 2022. aasta üleilmne uuring

 

Lisateave

Euroopa tööhõivepäevad

EURESe nõustajad

Elamine ja töötamine EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

Teemad
EttevõtlusNõuanded ja soovitusedVärbamistrendid
Seotud jaotis(ed)
Nõuanded ja soovitusedTööturuinfo
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.