Skip to main content
Eiropas Komisijas logotips
EURES
Raksts par jaunumiem31 marts 2021Eiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts

ES uzsāk jaunu programmu Eiropas MVU atbalstam

10. martā ES uzsāka jaunu programmu MobiliseSME jeb jaunu programmu MVU atbalstam. Programmas ietvaros tika rīkots tīmekļseminārs, lai paskaidrotu, kā uzņēmumi var gūt labumu no dalības. Lasiet tālāk, lai uzzinātu vairāk par programmu un to, kā gūt labumu, piedaloties tajā.

EU launches new programme to support European SMEs
EURES

Pēdējos gados ES ir izstrādājusi vairākas programmas un iniciatīvas, lai atbalstītu darbinieku iekšējo pārvietošanos un sadarbību starp uzņēmumiem, jo īpaši MVU. Līdz šim nav bijusi īpaša programma, lai atbalstītu darbiniekus, kuri dodas uz citiem uzņēmumiem ārvalstīs un apmainās ar prasmēm. Tā rezultātā tika izveidots MobiliseSME.

Kas ir MobiliseSME?

MobiliseSME, ko finansē no ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) EURES sadaļas un Eiropas Komisijas, ir pirmā mobilitātes programma, kas īpaši paredzēta MVU personālam. Tā pamatā ir veiksmīga izmēģinājuma shēma, kas īstenota no 2015.līdz 2017. gadam, un tā atbalsta norīkojumus un sadarbību starp Eiropas MVU.

MobiliseSME galvenais mērķis ir veicināt ES MVU internacionalizāciju, uzlabot to konkurētspēju un ES līmenī izveidot kopīgu metodiku MVU personāla mobilitātes shēmai," skaidro Fundacion Equipo Humano projektu vadītājs Jose Enrique Val. “Programmas mērķis ir pilnībā izmantot ES vienotā tirgus potenciālu un vienu no tā visvērtīgākajiem aktīviem, proti, MVU, kas veido 99 % no ES uzņēmumiem.”

Kādas ir MVU priekšrocības?

Programma piedāvā praktisku un finansiālu palīdzību MVU, organizējot un atbalstot īstermiņa uzturēšanos (1-6 mēneši) mazajos un vidējos uzņēmumos citās ES valstīs. Šos norīkojumus EK līdzfinansē ar ikmēneša dotācijām no 560 EUR līdz 1100 EUR atkarībā no dzīves dārdzības katrā valstī. Šīs dotācijas sedz integrācijas, izmitināšanas, ceļa un apmācības izmaksas.

Dotācijas un norīkojumi nav vienīgie ieguvumi no dalības MobiliseSME. Tā piedāvā arī īpaši pielāgotas sesijas par to, kā internacionalizēt produktus. Iesaistītie MVU var izmantot plašos tīklus, kuriem pieder vietējie kontaktpunkti, tādējādi palielinot to redzamību ES līmenī. Programma arī nodrošina MVU rīkus un informāciju, lai atrastu uzņēmējdarbības partnerus ES, paplašinātu uzņēmējdarbību, produktus un pakalpojumus un uzlabotu savas zināšanas, prasmes un kompetences.

Kā es varu piedalīties?

Piedalīties programmā ir pavisam vienkārši! Varat sākt, apmeklējot MobiliseSME tīmekļa vietni un pārbaudot jūsu atbilstību. Nākamais solis ir reģistrēties partneru meklēšanas platformā, lai atrastu piemērotu līdzbiedru ar vietējo kontaktpunktu palīdzību. Visbeidzot, pilnveidojiet savas prasmes un kompetences uzņemošajās uzņēmējsabiedrībās, lai stiprinātu jūsu starptautiskās uzņēmējdarbības partnerības ES vienotajā tirgū. Jūs varat reģistrēties tiešsaistē līdz 2022. gada vidum.

 

Saistītās saites:

MobiliseSME tīmekļa vietne

 

Plašāka informācija:

Eiropas Darba dienas

Atrast EURES padomdevējus

Dzīvošana un darbsEURES valstīs

EURESdarbavietu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURESpasākumu kalendārs

Turpmākie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

Sīkāka informācija

Temati
UzņēmējdarbībaES mobilitātes instrumentu kopumsDarba dienas/pasākumiDarba tirgus jaunumi/mobilitātes jaunumiZiņas/ziņojumi/statistika
Nozare
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.