Skip to main content
Eiropas Komisijas logotips
EURES
Raksts par jaunumiem28 februāris 2020Eiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts

ES darba tirgus un darba vietas 21. gadsimta 20. gados

Kāda izskatīsies darba vide pēc 10 gadiem? Vai joprojām strādāsim tajās pašās darbvietās tajās pašās nozarēs, izmantojot tās pašas prasmes? Kas būs mūsu kolēģi?

The EU job market and workplace in the 2020s
EURES

CedefopPrasmju prognoze, ar kuru tiek paredzētas tendences nodarbinātības jomā, mērķis ir sniegt priekšstatu par Eiropas darba tirgus un darba vietu stāvokli 2030. gadā un nepieciešamajām prasmēm. Tā ļauj salīdzināt nodarbinātības izredzes un turpmākās tendences visā Eiropā un līdz ar to ir ideāls rīks darba meklētājiem, darba devējiem, studentiem, pētniekiem un politikas veidotājiem.

Prognoze tiek pastāvīgi izstrādāta kopš 2005. gada un pašlaik nodrošina informāciju par ES dalībvalstīm, Islandi, Ziemeļmaķedoniju, Šveici, Turciju un Apvienoto Karalisti. Tā aptver 66 saimnieciskās darbības nozares, 41 profesionālo grupu un 3 izglītības līmeņus.

Visus aģentūras secinājumus var atrast tās tīmekļa vietnē, savukārt turpmāk ir sniegts kopsavilkums par dažiem galvenajiem aspektiem.

Darbaspēks

 • Paredzams, ka darbaspēka apjoms līdz 2030. gadam palielināsies par 1 %.
 • Nedaudz mainīsies darbaspēka vecums — samazinājums par 0,5 % vecuma grupā no 25 līdz 49 gadiem un palielinājums par 3,8 % vecuma grupā no 64 gadiem.
 • Paredzams, ka strādājošo iedzīvotāju vecums palielināsies par 3,7 %, lai gan šis rādītājs ievērojami atšķiras dažādās valstīs.
 • Dzimumu līdzsvars galvenokārt saglabāsies tādā pašā līmenī, nodarbināto vīriešu skaitam pārsniedzot nodarbināto sieviešu skaitu.

Nozares

 • Ir paredzama pamata ražošanas nozaru lejupslīde, savukārt pakalpojumu nozarēs un progresīvās ražošanas nozarēs ir paredzama izaugsme.
 • Visstraujākā izaugsme ir paredzama juridisko un grāmatvedības pakalpojumu, pētniecības un izstrādes, reklāmas un tirgus izpētes, kā arī administratīvo un apkalpojošu dienestu darbības nozarē.
 • Visstraujāk augošās rūpniecības nozares būs elektroiekārtu, citu mašīnu un iekārtu, ražošanas un mehānisko transportlīdzekļu nozares.

Profesijas

 • Ir paredzams ievērojams augsti kvalificētu profesiju pieaugums (piemēram, vadītāji, vecākie speciālisti un speciālisti) un neliels dažu mazkvalificētu profesiju pieaugums (piemēram, tirdzniecības, drošības, tīrīšanas, ēdināšanas un aprūpes jomā).
 • Ir paredzams darbvietu zaudējums vidēji augsti kvalificētās profesijās (piemēram, kvalificēti fiziska darba strādnieki, ierēdņi).
 • Augsti kvalificēta darbaspēka piedāvājums var palielināties ātrāk par šādu darba ņēmēju pieprasījumu, un tāda pati situācija var rasties arī saistībā ar mazkvalificētiem darbiniekiem.

Darba uzdevumi un prasmes

 • Ir paredzams tādu fizisku uzdevumu skaita samazinājums, kurus darba ņēmēji veic darba vietā, savukārt intelektuālo un sociālo uzdevumu skaits palielināsies.
 • Arvien nozīmīgākas kļūst tādas darba ņēmēju prasmes kā darījumdarbības pratība, pārdošana/pārliecināšana un apkalpošana/aprūpe.
 • Būtiski samazināsies pieprasījums pēc ražošanas iekārtu izmantošanas prasmēm (nav saistītas ar IKT) un palielināsies pieprasījums pēc IKT prasmēm.
 • Ļoti augstu tiks vērtēta spēja strādāt pastāvīgi.

Par Cedefop

Cedefop jeb Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs tika izveidots 1975. gadā. Aģentūra palīdz Eiropas Komisijai, dalībvalstīm un sociālajiem partneriem izstrādāt Eiropas profesionālās izglītības un apmācības (PIA) politiku, lai paaugstinātu nodarbinātības līmeni un nodrošinātu gudru, ilgtspējīgu un integrējošu ekonomikas izaugsmi.

2020. gadā sekosim Cedefop secinājumiem saistībā ar atsevišķām profesionālajām jomām, sākot no aprūpes darbiniekiem un beidzot ar IKT speciālistiem. Drīzumā tiks sniegta plašāka informācija.

 

Saistītās saites:

Cedefop Prasmju prognoze

 

Plašāka informācija:

Eiropas Darba dienas

Drop’pin@EURES

Atrast EURES padomdevējus

Dzīvošana un darbsEURES valstīs

EURESdarbavietu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURESpasākumu kalendārs

Turpmākie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

Sīkāka informācija

Temati
Ārējās EURES ziņasDarba tirgus jaunumi/mobilitātes jaunumiZiņas/ziņojumi/statistikaPersonāla atlases tendences
Nozare
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.