Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
EURES
Ειδησεογραφικό άρθρο30 Νοέμβριος 2022Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης

Τι κάνει η ΕΕ για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία

Στις 3 Δεκεμβρίου εορτάζεται παγκοσμίως η Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία. Μάθετε τι κάνει η ΕΕ για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στα σχολεία, την απασχόληση, τις υποδομές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στην Ευρώπη.

What the EU does to support persons with disabilities

Παρόλο που ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη ανέρχεται σε περίπου 87 εκατομμύρια άτομα, τα άτομα αυτά μπορεί συχνά να αποτελούν στόχο άδικης μεταχείρισης ή διακρίσεων. Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία είναι πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο του ποσοστού απασχόλησης στην ΕΕ - μόλις 50 %. Εξίσου χαμηλό είναι και το ποσοστό των ατόμων που έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, καθώς κάτω από το 30 % των ατόμων αυτών έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, πάνω από το ένα τέταρτο των ατόμων αυτών διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Η ΕΕ εργάζεται σκληρά για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μέσω της λήψης διάφορων μέτρων. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δεσμευτεί για τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρία, με βάση τη συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ και τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ.

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων

Η αρχή 17 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ορίζει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα σε εισοδηματική στήριξη που διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση, υπηρεσίες που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία, και εργασιακό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.

Μάθετε περισσότερα για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030

Τον Μάρτιο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε επίσης τη φιλόδοξη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030. Στόχος της στρατηγικής είναι η διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους πολίτες εντός της ΕΕ και πέραν των συνόρων της. Το περιεχόμενο της στρατηγικής διαμορφώθηκε με βάση τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία έχουν υπογράψει όλα τα κράτη μέλη.

Μάθετε περισσότερα για τη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030.

Ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα

H ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής, διασφαλίζοντας την καθολική πρόσβαση σε διάφορα καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της εν λόγω πράξης, οι εταιρείες έχουν πλέον προθεσμία έως το 2025 για τη συμμόρφωση των υπηρεσιών και των προϊόντων τους με τις κοινές απαιτήσεις προσβασιμότητας της ΕΕ.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα.

Χρηματοδότηση

Η ΕΕ παρέχει ετήσιες επιχορηγήσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και ΜΚΟ. Οι επιχορηγήσεις αποσκοπούν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των οργανισμών και τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους σε διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. με το να διατυπώνουν τη γνώμη τους για τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ).

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες».

Επιλέξτε το EURES

Εάν δυσκολεύεστε να βρείτε εργασία ή επιθυμείτε να αλλάξετε δουλειά, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο EURES στη χώρα σας. Με λίγα μόλις κλικ μέσα στις πάνω από 3,9 εκατομμύρια δημοσιευμένες κενές θέσεις εργασίας του EURES, μπορεί να καταφέρετε να βρείτε και να ξεκινήσετε μια νέα σταδιοδρομία.

Επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα και διαβάστε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ παρέχει στήριξη στα άτομα με αναπηρία.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030

Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ

Συνομιλήστε διαδικτυακά με συμβούλους EURES

Ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα

Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες»

Άτοµα µε αναπηρία

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

 

Διαβάστε περισσότερα:

Ευρωπαϊκές ημερίδες για την απασχόληση

Αναζητήστε συμβούλους EURES

Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις χώρες EURES

Βάση αναζήτησης εργασίας EURES

Υπηρεσίες EURES για τους εργοδότες

Πρόγραμμα εκδηλώσεων EURES

Προσεχείς διαδικτυακές εκδηλώσεις

Το EURES στο Facebook

Το EURES στο Twitter

Το EURES στο LinkedIn

Λεπτομέρειες

Θέματα
Νέα για την αγορά εργασίας/ειδήσεις για την κινητικότηταΕιδήσεις / αναφορές / στατιστικά στοιχείαΝεολαία
Σχετικές ενότητες
Πληροφορίες για την αγορά εργασίας
Τομέας
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Αποποίηση ευθυνών

Τα άρθρα προορίζονται να παρέχουν στους χρήστες της πύλης EURES πληροφορίες για τρέχοντα θέματα και τάσεις και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τη συζήτηση. Το περιεχόμενό τους δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA) ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, το EURES και το ELA δεν υποστηρίζουν ιστοτόπους τρίτων που αναφέρονται παραπάνω.