Skip to main content
EURES
Artikkel19. veebruar 2018Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

Lihtne viis, kuidas tunnustada kutsepädevust välismaal

Mida on ühist proviisoril, füsioterapeudil, mägigiidil, kinnisvaramaakleril ja üldõel?

An easy way to get your qualifications recognised abroad
Еuropa

Need on elukutsed, mille kutsepädevust saab piiriüleselt lihtsalt kontrollida Euroopa kutsekaardi abil (EPC).

Siin on Euroopa kutsekaardi ülevaade, üksikasjalik teave on veebilehel Teie EuroopaRiiklikud tugikeskused saavad anda rohkem teavet konkreetse riigi eeskirjade kohta. Küsimustele Euroopa Liidu kohta vastab Europe Direct.

Euroopa kutsekaart ei ole füüsiline kaart, vaid elektrooniline menetlus, millega saab kutsepädevust Euroopa Liidu muus liikmesriigis tunnustada kiiresti ja lihtsalt. See tähendab ka, et tunnustamistaotlust saab jälgida veebis ja saab taaskasutada juba üles laaditud dokumente pädevuse tunnustamise taotlemiseks muudes riikides.

Tulevikus võidakse Euroopa kutsekaardi menetlust laiendada ka muudele kutsealadele kui eespool nimetatud. Praegu peavad muude elukutsete esindajad kasutama standardmenetlust reguleeritud kutsealale juurdepääsu kohta teises riigis, et nende pädevust tunnustataks.

Menetlust saavad kasutada inimesed, kes soovivad ajutiselt või aeg-ajalt töötada oma kutsealal Euroopa Liidu muus liikmesriigis või soovivad elada muus liikmesriigis ja seal alaliselt töötada oma kutsealal.

Euroopa kutsekaart on elektrooniline tõend, et oled läbinud halduskontrolli ja sinu kutsepädevust on tunnustanud riik, kus soovid töötada, või et oled täitnud selles riigis teenuste ajutise osutamise tingimused.

Kui vastuvõtva riigi asutused rahuldavad tunnustamistaotluse, saab luua pdf-vormingus Euroopa kutsekaardi sertifikaadi, millel on viitenumber, millega saab tulevane tööandja kontrollida kutsekaardi kehtivust.

Kui kavatsed jääda välisriiki pikemaks ajaks, võib olla vabatahtlik või isegi kohustuslik registreerida end kutseorganisatsiooni juures, näiteks Ühendkuningriigis ühingutes Royal Pharmaceutical Society (kuninglik farmaatsiaühing) või Chartered Society of Physiotherapy (atesteeritud füsioterapeutide ühing), või läbida täiendav kontroll, sealhulgas keeleoskuse kontroll, enne kui saad alustada töötamist kutsealal. Nõudeid saab kontrollida asjaomases riiklikus asutuses.

Euroopa kutsekaart kehtib alaliselt, kui jääd riiki pikemaks ajaks, ent teenuste ajutise osutamise korral on kehtivus 18 kuud. Rahvatervist või ohutust mõjutavate kutsealade korral kehtib kaart üksnes 12 kuud.

Euroopa Komisjoni video selgitab süsteemi siin.

 

Seotud lingid

Euroopa kutsekaart – animeeritud video

Euroopa kutsekaart – Teie Euroopa

Riiklikud tugikeskused

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine

Kutseorganisatsioonid ja keelenõuded

 

Lisateave

EURESenõustajad

Töö- ja elutingimused EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

Teemad
EURESe välisuudisedNõuanded ja soovitusedNoorus
Seotud jaotis(ed)
Elamine ja töötamine
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.