Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
EURES
Nyhetsartikel1 juli 2018Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Fem år med ungdomsgarantin: Lärdomar

Tack vare den pågående ekonomiska återhämtningen i EU har villkoren på arbetsmarknaden blivit bättre för unga européer. Även ungdomsgarantin bidrar till detta genom att öka möjligheterna att få jobb.

Youth Guarantee five years on: Lessons learnt
European Commission, Europa

De senaste siffrorna från Eurostat visar att ungdomsarbetslösheten har minskat från 18,7 procent år 2016 till 16,8 procent i slutet av 2017. När arbetslösheten bland unga var som högst efter finanskrisen 2008 låg den på 23,9 procent. Nu är den nere på bara en dryg procentenhet över siffran från före 2008 (15,1 procent). Denna minskning visar vilka positiva framsteg som har gjorts på detta område de senaste fem åren.

Ungdomsgarantin har varit en viktig bidragande faktor till framstegen ända sedan EU:s medlemsstater åtog sig att genomföra den i en rekommendation från rådet i april 2013. Denna garanti har bidragit till ett bättre liv för miljontals unga européer. Målet är att alla under 25 år ska få ett seriöst erbjudande om jobb, vidareutbildning, lärlingsplats eller praktik inom fyra månader efter att de har blivit arbetslösa eller gått ut skolan. Garantin genomförs huvudsakligen med stöd från EU:s finansieringsprogram ungdomssysselsättningsinitiativet.

Vad har åstadkommits hittills?

Enligt de senaste uppgifterna från Europeiska kommissionen har följande framsteg gjorts:

  • Sedan 2014 har fler än fem miljoner unga varje år anmält sig till ungdomsgarantin.
  • Varje år sedan 2014 har över 3,5 miljoner unga accepterat ett erbjudande om jobb, utbildning, praktik eller lärlingsplats.
  • Sedan 2013 har antalet unga arbetslösa i EU minskat med 2,2 miljoner och antalet unga som varken arbetar eller studerar har minskat med 1,4 miljoner.
  • Andelen unga mellan 15 och 24 år som varken arbetar eller studerar har minskat från 13,2 procent år 2012 till 10,9 procent år 2017.

De bästa metoderna

Förra året lanserade kommissionen en databas över lovande metoder till stöd för unga på väg från skolan till arbetslivet. De flesta av projekten får ekonomiskt stöd genom ungdomssysselsättningsinitiativet och Europeiska socialfonden.

Vissa av dessa metoder uppmärksammades vid förra årets Youth Guarantee Learning Forum, som anordnades i Bryssel av kommissionen. Vid forumet fick yrkesverksamma inom området chansen att lära av varandra genom att utbyta information om olika åtgärder som genomförts inom ramen för ungdomsgarantin.

Ungdomsrådgivare: En bulgarisk framgångssaga

Ungdomsrådgivare-initiativet i Bulgarien var en av flera uppmärksammade inspirerande metoder vid Youth Guarantee Learning Forum. Huvudsyftet med initiativet är att hitta unga som varken arbetar eller studerar och som inte har anmält sig till den bulgariska arbetsförmedlingen, kontakta dem och ge dem information om yrkesvägledning och om möjligheter till utbildning eller jobb. För att tillhandahålla dessa tjänster väljs ungdomsrådgivarna först ut och ges utbildning i hur de ska nå ut till och kommunicera med unga som varken arbetar eller studerar och hur de ska aktivera dem med hjälp av information och rådgivning.

De får också lära sig hur de ska samarbeta med arbetsgivare och utbildningsinstitutioner. När de blivande ungdomsrådgivarna är klara med sin utbildning får de kontaktpersoner på den lokala arbetsförmedlingen och den lokala utbildningsinspektionen för att kunna upprätta kontakter med formella institutioner.

Fortsatta utmaningar

Trots framgångarna och den sjunkande ungdomsarbetslösheten i EU-28 som helhet är arbetslösheten bland unga fortfarande hög i många medlemsstater. Kommissionen är medveten om hur viktigt det är att nå ut till de regioner och de unga som mest behöver det. Ett viktigt sätt för kommissionen att uppnå detta är genom den nystartade Europeiska socialfonden plus (ESF+).

ESF+ ska drivas 2021–2027 och kommer att omfatta såväl ungdomssysselsättningsinitiativet som flera andra av kommissionens fonder och program, exempelvis Europeiska socialfonden. Den nya fonden är utformad så att EU och medlemsstaterna ska kunna ge mer integrerat och riktat stöd till människor i hela Europa, även ungdomar. Detta stöd kommer att hjälpa människor att skaffa sig de kunskaper och den erfarenhet de behöver för att lyckas på en arbetsmarknad som förändras snabbt och ofta präglas av utmaningar.

Förändringar kommer även att ske på programnivå. Exempelvis ska EU-medlemsstaterna satsa minst 10 procent av sin ESF+-finansiering på att främja sysselsättning bland unga och aktivering av unga på arbetsmarknaden. ESF+ föreslås få en budget på 101,2 miljarder euro för hela programperioden och har därmed rejäl potential att hjälpa Europas unga att lyckas.

– Europa vill stärka sina medborgare. Våra nya, flexibla och förenklade socialfonder är inriktade på att investera i människor: att se till att de har de rätta kompetenserna, att se till att det finns ett modernt socialt skyddsnät som är anpassat till nya arbetsformer, och att visa solidaritet med dem som behöver det mest, sa Marianne Thyssen från kommissionen när hon förklarade tanken bakom ESF+.

Vill du ha mer djupgående information om ungdomsgarantin? Läs mer på Ungdomsgarantin i ett nötskal.

 

Länkar:

Ungdomsgarantin

Siffror från Eurostat

Rådets rekommendation från april 2013

Ungdomssysselsättningsinitiativet

Uppgifter från Europeiska kommissionen

Databas över lovande metoder

Europeiska socialfonden

Youth Guarantee Learning Forum

Ungdomsrådgivare

Inspirerande metoder i fokus

Videomeddelande

‪#youthguarantee

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta Eurespersonal

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eurestjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
EU-verktygslåda för mobilitetEURES bästa praxisExterna EURES-nyheterExterna intressenterArbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheterNyheter/rapporter/statistikRekryteringstrenderUngdom
Relaterade avsnitt
Leva & arbeta
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.