Skip to main content
EURES
Zpráva12. září 2017Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

„Tvoje první práce přes EURES“: Co může program mladým lidem nabídnout?

Program „Tvoje první práce přes EURES“ byl vytvořen v roce 2012 jako pilotní program. Zaměřuje se na pracovní mobilitu a pomáhá talentovaným mladým uchazečům o zaměstnání v EU vyhledávat příležitosti nabízené podniky a organizacemi v celé Evropě.

‘Your first EURES Job’: What’s in it for young people?

Proč se k iniciativě „Tvoje první práce přes EURES“ připojit?

Program „Tvoje první práce přes EURES“ je ideální pro mladé lidi, kteří nemohou doma najít práci a hledají novou příležitost v zahraničí. Program se týká všech 28 členských států EU, Islandu a Norska a mohou se ho zúčastnit uchazeči s různou úrovní vzdělání nebo praxe. Nabízené příležitosti zahrnují pracovní místa a učňovskou přípravu nejméně na dobu šesti měsíců i stáže (nejméně na tři měsíce).

Jaké jsou hlavní výhody programu „Tvoje první práce přes EURES“?

  • Nabízí na míru šitou podporu při vyhledávání pracovních míst a uchazečů a náboru s cílem pomoci vám najít ideální příležitost.
  • Můžete mít nárok na finanční podporu, která vám pomůže pokrýt část nákladů, které vám vzniknou, pokud budete chtít využít příležitost v jiné zemi EU (např. v souvislosti s osobním pohovorem, náklady na stěhování či jazykovým kurzem).
  • Můžete využívat bezplatných podpůrných služeb, jako je odborná příprava před umístěním anebo po něm (jazykové kurzy atd.), mentorská podpora a podpora pro první dny v cílové zemi.

Kdo se může programu „Tvoje první práce přes EURES“ zúčastnit?

Abyste se mohli do programu „Tvoje první práce přes EURES“ zapojit, musíte být:

  • ve věku 18–35 let,
  • státním příslušníkem členského státu EU-28, Islandu či Norska, respektive osobou, která v jednom z těchto států oprávněně pobývá,
  • v situaci, kdy ve své zemi nemůžete najít zaměstnání či možnost odborné přípravy,
  • ochotni se přestěhovat do jiného členského státu EU-28, na Island nebo do Norska kvůli práci, učňovské přípravě či stáži.

Jak se mohu do programu „Tvoje první práce přes EURES“ zapojit?

Program „Tvoje první práce přes EURES“ realizují veřejné služby zaměstnanosti v každé zemi, které jsou členy sítě EURES. Chcete-li se do programu zapojit, musíte se pouze zaregistrovat u některé z těchto veřejných služeb zaměstnanosti (zpravidla prostřednictvím vyplnění formuláře přihlášky, vyplnění osobních údajů na internetové stránce nebo zaslání e-mailu na kontaktní adresu).

Pokud vaše země ještě neposkytuje služby programu „Tvoje první práce přes EURES“, můžete kontaktovat libovolnou organizaci na seznamu. Doporučujeme, abyste zvolili některou z hlavních služeb zaměstnanosti v Itálii, Švédsku, Francii nebo Německu.

Kde najdu více informací?

Chcete-li se o programu dozvědět více, je nejlepší začít na stránkách věnovaných programu „Tvoje první práce přes EURES“ na portálu EURES. Další informace a řadu užitečných publikací, jako je Průvodce programem Tvoje první práce přes EURES, najdete také na internetových stránkách GŘ EMPL.

 

Související odkazy:

Tvoje první práce přes EURES

Internetové stránky GŘ EMPL

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého poradce EURES

Pracovní a životní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

EURES na Google+

Témata
Mládí
Související sekce
Pomoc a podpora
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.