Skip to main content
Лого на Европейската комисия
EURES
Новинарска статия12 Септември 2017 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

„Твоята първа работа с EURES“: Какво се предлага за младите хора?

Създадена през 2012 г. като пилотна програма, „Твоята първа работа с EURES“ (YfEJ) е целева схема за трудова мобилност, която осигурява на търсещите работа талантливи млади хора от държави - членки на ЕС достъп до възможностите, предлагани от фирми и организации от цяла Европа.

‘Your first EURES Job’: What’s in it for young people?

Защо е добре да се присъедините към инициативата YfEJ?

Схемата YfEJ е идеална за млади хора, които се опитват да си намерят работа в собствената държава или търсят нови възможности в чужбина. Обхващаща всичките 28 държави — членки на ЕС, Исландия и Норвегия, схемата е отворена за кандидати с различни нива на образование и/или професионален опит. Предлаганите възможности включват работа и стажове с продължителност поне шест месеца, както и практики (поне три месеца).

Какви са основните ползи от YfEJ?

  • Получавате съдействие за персонализирано търсене на работа, определяне на професионална пригодност и набиране на персонал, за да откриете идеалната възможност;
  • Може да отговаряте на условията за финансова подкрепа за покриване на част от разходите, свързани с търсенето на работа в друга държава от ЕС (напр. разходи за пътуване за интервю на място, преместване, езиково обучение);
  • Особено полезни са безплатните помощни услуги, напр. обучение преди и/или след постъпване на работа (езиково и др.), менторска подкрепа и съдействие при настаняване в избраната държава.

Кой може да участва в схемата YfEJ?

За да станете част от схемата YfEJ, трябва да сте:

  • на възраст между 18 и 35 години;
  • гражданин и законно пребиваващ в държава — членка на ЕС28, Исландия или Норвегия;
  • затруднен в намирането на работа или възможност за обучение във вашата страна;
  • готов да се преместите в друга държава — членка на ЕС28, Исландия или Норвегия, за работа, стаж или практика.

Как мога да се включа в YfEJ?

YFEJ се осъществява чрез обществени служби по заетостта (ОСЗ) във всяка държава, членуваща в мрежата EURES. За да се присъедините към схемата, трябва само да се регистрирате в една от тези ОСЗ (обикновено се попълва молба, данните се подават през уеб сайт или се изпращат по имейл на адрес за контакти).

Ако в държавата ви все още не се предлагат услугите на YfEJ, можете да се свържете с някоя от организациите, изброени тук. Препоръчваме ви да изберете една от водещите служби по заетостта в Италия, Швеция, Франция или Германия.

Къде мога да намеря допълнителна информация?

Ако искате да научите повече за схемата, можете да започнете проучването си от страниците на „Твоята първа работа с EURES“ в уеб сайта на EURES. Още полезна информация и множество интересни публикации, напр. Ръководството „Твоята първа работа с EURES“, публикувано на уеб сайта на ГД „ЗСВП“.

 

Връзки по темата:

Твоята първа работа с EURES

Уеб сайт на ГД „ЗСВП“

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Търсене на съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

EURES в Google+

Теми
Младост
Свързан раздел(и)
Помощ и съдействие
Сектор
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.