Skip to main content
EURES
Zpráva27. července 2021Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Proč jsou sociální dovednosti a emoční inteligence ještě důležitější než dříve

Svět vyrovnávající se s pandemií COVID-19 může být plný nejistoty a výzev. V důsledku toho společnosti potřebují pracovníky s rozvinutou emoční inteligencí a řadou sociálních dovedností, které jim pomohou lépe se orientovat v těchto obtížných dobách.

Why soft skills and emotional intelligence are more important than ever
Unsplash

Sociální dovednosti se projevují ve způsobu, jakým komunikujete s kolegy, řešíte problémy a organizujete si svou práci, zatímco emoční inteligence je schopnost uvědomovat si své emoce a emoce ostatních a porozumět jim. V tomto článku se zabýváme některými z těchto dovedností a tím, proč jsou nyní ještě důležitější než dříve.

Nezávislost a odpovědnost

Práce na dálku vedla ke zvýšené samostatnosti zaměstnanců, což může po odeznění pandemie COVID-19 zůstat trvalou charakteristikou trhu práce. Zatímco z dlouhodobého hlediska může vyšší míra práce na dálku zlepšit produktivitu a řadu dalších hospodářských a sociálních ukazatelů (např. dobré životní podmínky, rovnost žen a mužů, regionální rovnost, bydlení, emise), v jejím celkovém dopadu jsou přítomna rizika, zejména pokud jde o inovace a spokojenost zaměstnanců. Mnoho pracovníků hlásí „skryté přesčasy“ způsobené rozostřenými hranicemi mezi pracovním a osobním životem. V zájmu omezení tohoto jevu si musí pracovníci efektivně zorganizovat svůj čas. Měli by být schopni vymezit si své hranice, maximalizovat svou produktivitu v pracovní době a převzít odpovědnost tam, kde je to namístě. Zároveň si musí dělat ve vhodné době přestávky a brát si volno, aby předešli vyhoření.

Aktivní komunikace a spolupráce

Vlivem méně časté komunikace tváří v tvář ve sdíleném pracovním prostoru dochází k výraznému omezení příležitostí k vzájemnému učení. Proto si musí zaměstnanci udržovat proaktivitu a získávat nové dovednosti, znalosti a zpětnou vazbu.

Za účelem co možná nejmenšího narušení práce a podpory efektivní spolupráce musí pracovníci zohlednit způsob kontaktu, který jejich kolegové upřednostňují, a pěstovat smysl pro „digitální etiketu“. Vyhovují kolegům například dlouhé a podrobné e-maily, nebo dávají přednost telefonickému hovoru? Jak často si přejí být informováni o průběhu plnění úkolů? Využívají rádi videohovory, nebo upřednostňují komunikaci pomocí rychlých zpráv?

Při práci na dálku je také třeba zdůraznit význam „virtuální řeči těla“. Pokud mají být videokonference zaměstnanců efektivní, měli by si jejich účastníci uvědomovat, jakým způsobem se prezentují, a zachovat po celou dobu profesionální přístup a příjemné vystupování. Například je důležité udržovat oční kontakt a dívat se do kamery, usmívat se, zbytečně se nevrtět, ve vhodných případech ztlumit mikrofon, sedět ve vzpřímené poloze a věnovat pozornost hovoru.

Emoční inteligence a empatie

Krize COVID-19 měla na všechny obrovský dopad. Mnoho lidí může v jejím důsledku pociťovat zesílený stres související s vysokou pracovní zátěží, finančními obtížemi, zdravotními problémy, ať již vlastními, nebo milované osoby, úmrtím blízké osoby a nedostatkem služeb péče o děti. Proto jsou lidé, kteří se zajímají o zkušenosti druhých a zároveň dokáží nést odpovědnost za kvalitu své práce, cennější než kdy dříve.

Přizpůsobivost a motivace k prohlubování dovedností

Společnosti přehodnocují kritické součásti svých dodavatelských řetězců s cílem přizpůsobit se trhu po pandemii COVID-19. Aby na tuto skutečnost mohli pracovníci reagovat, musí být motivováni k prohlubování dovedností s cílem plnit nové požadavky v rámci svých pozic, a nadále se musí zaměřovat na budování takového souboru dovedností, který odpovídá požadavkům nového trhu.

Doufáme, že vám tento článek nabídl užitečné informace o tom, proč jsou sociální dovednosti a emoční inteligence ještě důležitější než dříve.

Pokud se chcete dozvědět více o světě práce po pandemii COVID-19, přečtěte si náš článek 7 nejdůležitějších rad, jak zmírnit úzkost z návratu do kanceláře.

Připraveno v rámci partnerství s Evropským portálem pracovní mobility EURES.

 

Související odkazy:

7 nejdůležitějších rad, jak zmírnit úzkost z návratu do kanceláře

Vyhledávání poradců EURES

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
Zprávy z trhu práce/zprávy o mobilitěTrendy náboruMládí
Související sekce
Život a práce
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.