Skip to main content
European Commission logo
EURES
News article7 oktober 2022European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Hva er det som gjør en mellomleder dyktig?

Mellomlederne er selskapets kjerne og fungerer som en bro mellom de ansatte og toppledelsen. Her trekker vi fram noen ferdigheter og egenskaper som kjennetegner dyktige mellomledere.

What makes a great middle manager?

Gode kommunikasjonsferdigheter

Gode kommunikasjonsferdigheter er avgjørende for mellomlederne, for de har regelmessig kontakt med ansatte i hele selskapets hierarki, de ser til den daglige driften og omgås mennesker fra ulike avdelinger. Dette betyr at de må kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig, og også til enhver tid kunne tilpasse kommunikasjonsstilen slik at best mulig resultat oppnås.

Empati for kolleger

Gode mellomledere kan være med på å forme selskapskulturen, særlig ved å bidra til å skape et arbeidsmiljø der de ansatte tør å gi uttrykk for bekymringer og meninger, og formidle reelle bekymringer og anbefalinger på en effektiv måte til toppledelsen. De spiller rollen som tilretteleggere, meklere og mentorer, og må kunne vise empati, forstå og støtte de ansatte de er ledere for – særlig nyansatte og de som får økt arbeidsbelastning. Mellomledere kan vise empati ved å tilby hjelp til faglig utvikling, og tilby støtte når uventede personlige forhold kan påvirke den ansattes prestasjoner. Bare ved å bruke litt av dagen på å lytte empatisk kan de styrke de ansattes motivasjon og relasjoner, som i sin tur kan fremme et sunt, tillitsbasert arbeidsmiljø.

Går foran som et godt eksempel

En mellomleder som utviser sterke lederkvaliteter, kan motivere de ansatte slik at de lykkes. Dette omfatter å oppmuntre til og fremme den enkeltes faglige utvikling, i tillegg til å hjelpe dem til å bidra til selskapets overordnede strategiske mål. Mellomledere har ofte mange ansvarsområder og flere lederroller, og for å være gode ledere bør de derfor også være gode til å ta beslutninger og til å delegere.

Innovativ

I en verden som er i stadig endring, må mellomlederne hele tiden ha blikket rettet utover og tenke utenfor boksen for å sikre selskapets framtidige suksess. Mellomlederne er involvert i ulike sider av selskapet og er bedre orientert om den daglige driften. En innovativ tilnærming er avgjørende slik at de kan konseptualisere, foreslå og iverksette nye ideer som toppledelsen kanskje ikke har tenkt på. Mellomledere som lar ansatte ta risiko og som oppmuntrer til målrettede prestasjoner, kan motivere og inspirere ansatte til å løfte selskapet til nøye høyder.

Del artikkelen vår om å styrke dine myke ferdigheter for å hjelpe mellomlederne til å arbeide mer effektivt.

 

Relevante lenker:

Det trenger ikke være vanskelig å styrke dine myke ferdigheter

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Finn en EURES-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES’ jobbdatabase

EURES’ tjenester for arbeidsgivere

EURES’ aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
Business /EntreprenørskapRåd og tips
Relaterte seksjon(er)
Råd og tips
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.