Skip to main content
Logoul Comisiei Europene
EURES
Știre30 noiembrie 2022Autoritatea Europeană a Muncii, Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune

Ce face UE pentru a sprijini persoanele cu handicap

La 3 decembrie lumea sărbătorește Ziua internațională a persoanelor cu handicap. Aflați ce face UE pentru a se asigura că persoanele cu handicap din Europa au acces egal la școli, locuri de muncă, infrastructuri, produse și servicii.

What the EU does to support persons with disabilities

Deși în UE există aproximativ 87 de milioane de persoane cu handicap, acestea pot fi adesea ținta unui tratament incorect sau a discriminării. Rata de ocupare a forței de muncă în rândul persoanelor cu handicap este cu mult sub rata medie de ocupare din UE – doar 50 %. Accesul acestora la educație este, de asemenea, redus, mai puțin de 30 % având studii superioare. În plus, peste un sfert dintre persoanele cu handicap sunt expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială.

UE depune eforturi susținute pentru a aborda aceste provocări prin diverse măsuri. Toate statele membre ale UE s-au angajat să îmbunătățească viața persoanelor cu handicap, pe baza Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Pilonul european al drepturilor sociale

Principiul 17 din Pilonul european al drepturilor sociale prevede că persoanele cu handicap au dreptul la un venit care să le asigure un trai demn, la servicii care să le permită să participe pe piața muncii și în societate și la un mediu de lucru adaptat la nevoile lor.

Mai mult despre Pilonul european al drepturilor sociale.

Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap (2021−2030)

În martie 2021, Comisia Europeană a prezentat, de asemenea, ambițioasa Strategie pentru drepturile persoanelor cu handicap (2021-2030). Strategia are ca obiectiv să asigure persoanelor cu handicap participarea deplină în societate, în condiții de egalitate cu celelalte persoane din UE și din afara acesteia. Conținutul strategiei s-a ghidat după Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, care a fost semnată de toate statele membre.

Mai mult despre Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap (2021−2030).

Actul european privind accesibilitatea

Contribuind la această strategie, Actul european privind accesibilitatea asigură accesul tuturor la o serie de produse și servicii de zi cu zi. Ca parte a acestui act, acum întreprinderile au termen limită până în 2025 pentru a-și face serviciile și produsele conforme cu cerințele comune ale UE în materie de accesibilitate.

Mai mult despre Actul european privind accesibilitatea.

Finanțare

UE acordă subvenții anuale mai multor organizații europene ale persoanelor cu handicap și ONG-uri. Subvențiile au ca scop consolidarea capacității organizațiilor și facilitarea participării acestora la procesele de la nivelul UE (de exemplu, furnizarea de puncte de vedere cu privire la elaborarea legilor și politicilor UE).

Mai mult despre programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori”.

Alegeți EURES

Dacă întâmpinați dificultăți în găsirea unui loc de muncă sau doriți să vă schimbați locul de muncă, contactați un consilier EURES din țara dumneavoastră. Cu peste 3,9 milioane de locuri de muncă vacante anunțate pe EURES, s-ar putea ca o nouă carieră să fie la câteva clicuri distanță.

Vizitați pagina ca să aflați mai multe despre modul în care UE sprijină persoanele cu handicap.

 

Linkuri conexe:

Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap (2021−2030)

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Consilieri EURES în țara dumneavoastră

Actul european privind accesibilitatea

Pilonul european al drepturilor sociale

Mai mult despre programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori”

Persoane cu dizabilități

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap

 

Mai multe informații:

Zilele europene ale locurilor de muncă

Căutare consilieri EURES

Condiții de viață și de muncă în țările participante la EURES

Baza de date cu locuri de muncă a EURES

Servicii EURES pentru angajatori

Calendarul evenimentelor EURES

Următoarele evenimente online

EURES pe Facebook

EURES pe Twitter

EURES pe LinkedIn

Teme
Știri despre piața muncii/știri despre mobilitateȘtiri/rapoarte/statisticiTineret
Secțiuni aferente
Informații privind piața muncii
Sectorul
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Disclaimer

Articolele sunt menite să ofere utilizatorilor portalului EURES informații despre subiecte și tendințe actuale și să stimuleze discuțiile și dezbaterile. Conținutul acestora nu reflectă neapărat punctul de vedere al Autorității Europene a Muncii (ELA) sau al Comisiei Europene. În plus, EURES și ELA nu aprobă site-urile web ale terților menționate mai sus.