Skip to main content
EURES
News article19 juni 2017European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Sverige oppfordrer greske helsespesialister til å flytte nordover

Et vellykket sysselsettingskonsept oppmuntrer helsearbeidere til å bytte ut Hellas med Sverige. Svensk uke arrangeres to ganger i året i Aten og Tessaloniki – det siste arrangementet gikk av stabelen forrige måned. Samarbeidet mellom de to landene går langt tilbake.

Sweden invites Greek health specialists to move north
EURES Sweden

– Sverige har høy status i Hellas, forteller Mia Myrgren, EURES-rådgiver med ansvar for Hellas og ett av sju medlemmer i teamet som skal rekruttere helsearbeidere til Sverige.

– Det har vært et godt samarbeid mellom myndighetene i de to landene i årenes løp, ikke minst på 1960- og 70-tallet, da svært mange grekere kom hit for å arbeide. Hellas er et av de få landene i Europa rekrutterere kan dra til og forvente å motta CV-er fra søkere som allerede snakker svensk.

På grunn av de historiske båndene er det mange i Hellas som har valgt å studere svensk og er åpne for tanken om å flytte nordover. EURES Sverige har arrangert felles svensk-greske jobbmesser to ganger i året i flere år.

Den siste gikk av stabelen 3.–6. april, og målet var å finne leger, sykepleiere, biomedisinske analytikere, fysioterapeuter og fagfolk innen IT og biovitenskap til ledige stillinger over hele Sverige.

Myrgren har base i Malmö og samarbeider med fylkeskommuner og regioner i hele Sverige. Hun dro til Hellas sammen med representanter for tre store arbeidsgivere: Region Norrbotten, Närhälsan Västra Götaland og det private sykehuset Stockholms Sjukhem.

Av de 72 søknadene EURES mottok, valgte rekruttererne ut 31 sykepleiere og leger de ønsket å intervjue på jobbmessen. Ytterligere 13 personer ble intervjuet etter at de spontant la inn en søknad under arrangementet. Arbeidsgiverne kommer til å invitere rundt 10 kandidater til Sverige til det neste trinnet i utvelgelsesprosessen.

CV-ene til søkerne som ikke ble intervjuet på arrangementet, vil bli sendt ut til andre arbeidsgivere i helsesektoren i månedene som kommer.

– I fjor klarte vi å finne leger og sykepleiere fra Hellas til tjue stillinger bare i Nord-Sverige, forteller Myrgren. – Til sammen fant vi jobb til 67 leger og sykepleiere over hele landet. Det er mange i Hellas som har lyst til å komme hit og jobbe.

Myndighetene har nylig strammet inn språkkravene kandidatene må kunne dokumentere før de kan praktisere i Sverige. Vanligvis vil arbeidsgiverne som rekrutterer kandidater fra Svensk uke, tilby dem språkopplæring i Aten og Tessaloniki. Så snart kandidatene når nivå B1 eller B2, vil de få jobb som assistent til de får autorisasjon til å praktisere i Sverige.

 

Relevante lenker:

Felles svensk-gresk jobbmesse for helsepersonell 3.-6. april

Leve- og arbeidsvilkår i Sverige

 

Les mer:

Finn en Eures-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i Eures-landene

Eures' jobbdatabase

Eures' tjenester for arbeidsgivere

Eures' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Eures på Google+

Nærmere opplysninger

Temaer
EURES beste praksisEksterne interessenterJobbdager/arrangementerArbeidsmarkedsnyheter/mobilitetsnyheterRekrutteringstrenderSosiale medier
Relaterte seksjon(er)
Leve- og arbeidsvilkår
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.