Skip to main content
EURES
Alt nuachta21 Samhain 2022An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

An bhfuil tú ag streachailt leis an iarracht píosa oibre a dhéanamh in am? Foghlaim conas gan spriocdháta eile a ligean tharat choíche arís

Dúshlán coitianta i saol na hoibre is ea spriocdhátaí dochta. Mar sin féin, is féidir le tionscadal a bhfuil a spriocdháta i bhfad chun cinn a bheith chomh dúshlánach céanna ó thaobh bainistíochta de. Seo iad na bealaí is fearr chun do chuid spriocdhátaí a láimhseáil, bíodh siad ag teannadh leat nó i bhfad chun cinn, agus a bheith ag obair gan strus a bheith ort.

Struggling to deliver on time? Learn how to never miss another deadline again

Bloic ama a leagan amach

Ach bloic ama a leagan amach, is féidir do lá a bhainistiú go héifeachtach trí do chuid cúraimí a struchtúrú ina dtréimhsí, in ionad a bheith ag preabadh idir cúraimí éagsúla i rith an lae. Is modh simplí agus éifeachtach é bloic ama a leagan amach duit féin chun tionscadail éagsúla a bhainistiú agus is bealach iontach é chun iltascáil a sheachaint. Is mór an bac ar an táirgiúlacht é cúpla rud a dhéanamh ag an am céanna. D’fhéadfadh an chuma a bheith air gur bealach éifeachtach é an preabadh idir dhá chúram nó níos mó chun déileáil leis an obair de réir mar a thagann sí isteach, ach cuirfidh an cur chuige sin isteach ort agus ní bheidh tú in ann obair éifeachtach, spriocdhírithe a dhéanamh. Bain triail as bloic ama a leagan amach duit féin chun deireadh a chur leis an iltascáil agus struchtúr a chur ar do lá, rud a chuideoidh leat díriú ar an obair agus do sprioc a bhaint amach gan aon rud a bheith ag cur isteach ort.

Spriocanna réalaíocha a leagan síos

Nuair a bhíonn an t-ualach oibre ró-throm, is tábhachtach an rud é a chur i gcuimhne duit féin nach meaisín thú. D’fhéadfadh sé go dtógfaidh an obair níos faide ort ná mar a bhí beartaithe ar dtús, agus tá sé sin ceart go leor. Bíonn spriocdháta réalaíoch más ceann é lena dtugtar aitheantas dó nach mbeidh tú lán-éifeachtach agus tú ag obair agus lena gcuirfear sin san áireamh. Níl le déanamh agat ach níos mó ama a leagan amach ná mar a theastaíonn uait, agus is lú an méid struis a bheith ort faoi bheith réitithe roimh an spriocdháta. Tairbhe eile fós is ea go mbeidh níos mó ama agat chun athbhreithniú a dhéanamh ar do chuid oibre agus b’fhéidir fiú go rachaidh tú i bhfeidhm ar chomhghleacaithe leat tríd an obair a chríochnú go luath!

Déileáil le hiarrataí práinneacha

Fiú má bhíonn do chuid ama leagtha amach go cruinn ceart agat, b’fhéidir go n-iarrfar ort píosa práinneach oibre a dhéanamh agus nach mbeidh an t-am agat tabhairt faoi. Nuair a tharlaíonn sé sin, tá sé rí-thábhachtach é sin a chur in iúl do do bhainisteoir líne. Is féidir leat iarraidh ar an té sin cabhrú leat do liosta cúraimí a atheagrú chun an obair phráinneach a chur in ionad cúraimí nach mbaineann an tábhacht chéanna leo. Tá sé ríthábhachtach a chur in iúl go soiléir céard atá ar do chumas a dhéanamh agus fágfaidh sé nach mbeidh strus ort agus tú ag iarraidh gach uile shórt rud a dhéanamh agus é ag cliseadh ort. Más bainisteoir thú, labhair le do bhaill foirne agus cabhraigh leo a gcuid cúraimí a atheagrú nó déan comhordú ar roinnt na hoibre i measc na mball eile den fhoireann.

Idirbheartaíocht a dhéanamh maidir le spriocdhátaí

Nuair a leagtar cúram ort, is nádúrtha an rud é nár mhian leat díomá a chur ar dhaoine, mar sin b’fhéidir go nglacfá trí thimpiste le spriocdháta nach féidir cloí leis. D’fhéadfadh an chuma a bheith ar an scéal gur bealach éasca é sin chun éalú ó sheasamh i gcoinne duine agus cúram a dhiúltú, ach seans gur in olcas a rachadh cúrsaí ansin toisc go dtógann sé níos mó ama idirbheartaíocht a dhéanamh maidir le spriocdháta nua. Mura féidir leat do spriocdháta a chomhlíonadh, cuir in iúl do do chomhghleacaí roimh ré é go mbeidh síneadh ama ag teastáil uait. Dá luaithe a bheidh a fhios sin aige nó aici, is ea is mó ama a bheidh aige nó aici chun rudaí a chur in oiriúint agus is ea is tuisceanaí a bheidh sé nó sí.

Sosanna gearra a thógáil go rialta

Agus an méid sin go léir thuas déanta agat, má thugann tú faoi deara go bhfuil tú ag stánadh ar an scáileán, gan é ar do chumas díriú ar an obair, nó ag cur cúraimí ar an méar fhada, b’fhéidir go bhfuil sos ag teastáil uait. Fiú má bhraitheann tú go bhfuil an méid atá á dhéanamh agat chomh tábhachtach sin nach bhféadfaí é a fhágáil i leataobh ar feadh nóiméid, d’fhéadfadh an oiread struis a bheith ort nach mbeidh tú ag obair ar bhealach éifeachtach. Bain triail as éirí ón deasc ar feadh cúig nóiméad, dul amach faoin aer seal, nó deoch uisce a fháil. Cabhróidh sosanna gearra leat do scíth a ligean agus gan smaoineamh ar an obair, agus d’fhéadfadh sé, aisteach go leor, gurb é sin díreach an rud is gá duit a dhéanamh chun feabhas a chur ar an gcur chuige atá agat ó thaobh na hoibre.

Bíonn scileanna boga éagsúla i gceist le bheith ag obair go héifeachtach le daoine eile, agus cumarsáid, bainistíocht ama agus réiteach fadhbanna ina measc. Cé go bhféadfadh an chuma a bheith air go bhfuil na scileanna sin ag roinnt daoine ó dhúchas, is féidir leat iad a threisiú ar roinnt bealaí simplí. Féach ar an alt seo chun níos mó a fhoghlaim.

 

Naisc ghaolmhara:

Ní gá go mbeadh sé deacair do scileanna boga a neartú

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Coinníollacha maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí ar Líne a bheidh ar siúl go luath

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
Gnó / FiontraíochtLeideanna agus MoltaíÓige
Cuid(eanna) gaolmhara
Leideanna agus Moltaí
Earnáil
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.