Skip to main content
Logo Evropské komise
EURES
Zpráva1 srpen 2017Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Zaměřeno na Evropskou alianci pro učňovskou přípravu

Evropská aliance pro učňovskou přípravu (EAfA) nedávno uspořádala setkání na vysoké úrovni na Maltě na oslavu svých úspěchů posledních čtyř let a s cílem nahlédnout do budoucnosti. Považujeme za skvělou příležitost podívat se podrobněji na toto jedinečné partnerství a také na to, jak lze více zapojit podniky a organizace z celé Evropy.

In the spotlight: The European Alliance for Apprenticeships

Co je Evropská aliance pro učňovskou přípravu?

Evropská aliance pro učňovskou přípravu byla zřízena v roce 2013 a s cílem řešit nezaměstnanost mladých lidí spojuje vlády s podniky, poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy, sociálními partnery, profesními subjekty a sítěmi, neziskovými organizacemi a organizacemi mladých lidí, obchodními komorami a dalšími.

Členové aliance se zavázali přijímat opatření na zlepšení kvality a poskytování učňovské přípravy a jejího vnímání.

Proč byla aliance zřízena?

Hospodářská krize v roce 2008 zvlášť tvrdě zasáhla mladé lidi a nezaměstnanost mladých v celé Evropě prudce vzrostla. Ve většině zemí míra nezaměstnanosti mladých lidí začala v posledních letech klesat, její vysoká hodnota však vzbuzuje i nadále znepokojení.

Učňovská příprava byla uznána za zvlášť účinný způsob, jak pomoci mladým lidem nalézt zaměstnání, jelikož kombinace výuky ve škole a profesní přípravy na pracovišti jim poskytuje jedinečnou kombinaci dovedností, které moderní zaměstnavatelé potřebují.

Čeho Evropská aliance pro učňovskou přípravu dosud dosáhla?

Mezi úspěchy aliance do března 2017 patří:

  • zapojení 35 zemí,
  • přes 200 závazků ze strany členů aliance, které se týkají kvality, poskytování, vnímání a mobility učňovské přípravy,
  • přes 500 000 příležitostí zprostředkovaných v oblasti odborné přípravy a pracovních míst pro mladé lidi,
  • členské státy EU zahrnuly učňovskou přípravu do systémů záruk pro mladé lidi, což do roku 2016 přineslo 390 000 nabídek.

Proč nabízet učňovskou přípravu?

Učňovská příprava je skvělým způsobem, jak dostat do vaší společnosti mladé lidi s novými nápady a vyškolit je tak, aby naplnili vaše potřeby a přinesli chybějící dovednosti. Můžete také získat finanční podporu dostupnou z programů, jako jsou například záruky pro mladé lidi.

Jaké jsou výhody členství v Evropské alianci učňovské přípravy?

Členství v alianci vás zviditelní a poskytne vám přístup k evropské síti učňovské přípravy, v rámci které můžete s ostatními sdílet osvědčené postupy a učit se ze zkušeností ostatních. Získáte informace o pokynech, praktických nástrojích, zprávách a příležitostech pro financování a také pozvánky na související workshopy a události.

Jak se může moje organizace k alianci připojit?

Vaše organizace se může připojit tak, že učiní stručný závazek a zašle ho na adresu empl-eafa@ec.europa.eu. Tento závazek se může týkat jedné z následujících oblastí:

  • rozšíření stávajícího programu nebo iniciativy,
  • zahájení nového partnerství nebo pilotního programu,
  • spuštění učňovské přípravy v nové zemi,
  • usnadnění mobility,
  • práce na kvalitě,
  • budování povědomí a přitažlivosti nebo další příslušné kroky.

Poté budete muset alespoň jednou ročně prostřednictvím on-line průzkumu poskytnout informace o svých činnostech a o výsledcích v rámci svého závazku.

Kde může moje organizace nalézt více informací?

Navštivte stránky ec.europa.eu/apprenticeships-alliance a zjistěte více o alianci nebo o tom, jak vyplnit formulář týkající se závazku. Existuje také skupina aliance EAfA na LinkedIn, k níž se můžete připojit, nebo můžete jakýkoli dotaz zaslat e-mailem na adresu empl-eafa@ec.europa.eu .

 

Související odkazy:

Evropská aliance pro učňovskou přípravu

Záruky pro mladé lidi

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého poradce EURES

Pracovní a životní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

EURES na Google+

Témata
EU toolbox pro mobilituZprávy z trhu práce/zprávy o mobilitěZprávy/přehledy/statistikyMládí
Související sekce
Život a práce
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.