Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
EURES
Nyhetsartikel30 september 2021Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Dina rättigheter som säsongsarbetare

Säsongsarbete kan vara ett utmärkt sätt att få se olika delar av världen, men denna anställningsform kan innebära större risker än andra. Här kan du läsa om det skydd som finns för säsongsarbetare och vad du bör tänka på.

Seasonal worker: A guide to your rights
EURES

Rätt till likabehandling

Skyddet av säsongsarbetare är en prioriterad fråga inom EU. När du arbetar i ett annat EU-land har du som EU-medborgare rätt till likabehandling och icke-diskriminering. Du kan förvänta dig att få samma stöd och arbetsvillkor som lokala arbetstagare när du arbetar i andra medlemsstater, och du bör vara beredd på att ifrågasätta förhållandena om så inte skulle vara fallet.

När du är anställd i en annan medlemsstat ska du behandlas på samma sätt som landets egna medborgare när det gäller lön, arbetstid, uppsägningsvillkor samt hälsa och säkerhet. Om din arbetsgivare inte erbjuder dig ett anställningsavtal bör du insistera på att få ett. På så sätt värnar du om dina rättigheter, eftersom din arbetsgivare då blir tvungen att uppfylla anställningsvillkoren.

Tillgång till social trygghet

När du arbetar utomlands kan du bara omfattas av ett socialförsäkringssystem åt gången. När du är ansluten till ett sådant system har du rätt till hälso- och sjukvård, familjeförmåner och arbetslöshetsförmåner på samma villkor som landets medborgare.

Varje medlemsstat har en egen socialförsäkringslagstiftning. Det finns dock regler för att se till att en person som flyttar till en annan medlemsstat inte förlorar sitt socialförsäkringsskydd. Du måste betala för det sociala trygghetssystemet i det land där du arbetar, oavsett var du bor. Detta gäller dock inte om din arbetsgivare bett dig att arbeta utomlands i mindre än två år.

Ofrivilligt arbetslös

I EU-kommissionens riktlinjer anges att om du (ofrivilligt) blir uppsagd när du arbetar utomlands som säsongsarbetare eller på annat sätt, ska du ändå behandlas på samma sätt som lokalbefolkningen. Detta innebär att du kan behålla din ställning som arbetstagare i medlemsstaten i sex månader under förutsättning att du registrerar dig hos arbetsförmedlingen i landet.

Mer hjälp och information

Euresportalen ger information och vägledning om arbete utomlands, vilket kompletteras av den hjälp som de lokala Euresrådgivarna erbjuder.

Mer användbar information om vad du bör tänka på när du överväger att säsongsarbeta och vad du bör förvänta dig finns på Europeiska arbetsmyndighetens webbplats. Här kan du klicka på de olika medlemsstaterna och få tillgång till länkar till olika relevanta resurser. I direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen fastställs också dina rättigheter som arbetstagare i Europa.

För att hålla dig uppdaterad om säsongsarbetarnas rättigheter, följ Europeiska arbetsmyndighetens kampanj för säsongsarbetare på Facebook och Twitter med hjälp av hashtaggen #Rights4AllSeasons

I samarbete med Eures, den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet.

 

Länkar:

Europeiska jobbdagar

Europeiska kommissionens riktlinjer

Euresportalen

Information till säsongsarbetare och arbetsgivare

Direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen

Europeiska arbetsmyndighetens kampanj på Facebook

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eurestjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
Företag /EntreprenörskapEU-verktygslåda för mobilitetEURES-utbildningRekryteringstrenderUngdom
Relaterade avsnitt
Leva & arbeta
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.