Skip to main content
EURES
News article30 september 2021European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Sesongarbeider: En veiledning om rettighetene dine

Sesongarbeid er en flott måte å oppleve verden på, men de spennende mulighetene kan også bety større risiko enn andre ansettelsesformer. Les videre for å lære om hvilken beskyttelse du har og hva du må være på vakt overfor.

Seasonal worker: A guide to your rights
EURES

Din rett til likebehandling

Beskyttelse av sesongarbeidere er høyt prioritert av EU. Når du arbeider i en annen medlemsstat, har du som EU-borger rett til likebehandling og ikke-diskriminering. Du kan forvente å motta samme støtte og arbeidsforhold som lokale arbeidere når du arbeider i andre medlemsstater, og du bør stille spørsmål hvis dette ikke skjer.

Når du er ansatt i en annen medlemsstat, skal du bli behandlet på samme måte som de nasjonale når det gjelder betaling, arbeidstider, oppsigelse og helse og sikkerhet. Hvis arbeidsgiveren din ikke tilbyr deg kontrakt, må du insistere på dette for å gjøre stillingen din så trygg som mulig. Dette vil beskytte rettighetene dine, ettersom arbeidsgiveren blir nødt til å overholde betingelsene i arbeidskontrakten.

Tilgang til sosial sikkerhet

Når du arbeider i utlandet, kan du bare være medlem av ett sosialsystem om gangen. Når du er tilknyttet ett system, har du tilgang til helsetjenester, barnetrygd og arbeidsløshetstrygd på lik linje med nasjonale innbyggerne.

Hvert medlemsland har sine egne lover for sosial sikkerhet. Men reglene er utformet slik at personer som flytter til et annet medlemsland, ikke skal miste sine sosiale ytelser. Du må betale inn til landets sosialsystem der du arbeider, uansett hvor du bor, bortsett fra hvis arbeidsgiveren din har bedt deg om å arbeide utenlands i mindre enn to år.

Ufrivillig arbeidsløs

Europakommisjonens retningslinjer slår fast at hvis du blir ufrivillig arbeidsløs når du arbeider utenlands som sesongarbeider eller annet, har du fortsatt rett til lik behandling med lokale beboere. Dette betyr at du kan beholde arbeidsstatusen i medlemsstaten i seks måneder, forutsatt at du registrerer deg på arbeidsformidlingskontoret.

Finne ekstra hjelp og informasjon

EURES-portalen tilbyr informasjon og veiledning om arbeid utenlands, og dette støttes videre av lokale EURES-rådgivere.

Du kan også finne nyttig informasjon om hva du bør være på vakt overfor når du vurderer sesongarbeid, og hva du kan forvente på nettstedet til Europeiske arbeidsmarkedsmyndigheter (ELA). Her kan du klikke på et spesielt medlemsland og følge lenkene til ulike relevante ressurser. EU-direktivet om transparente og forutsigbare arbeidsforhold i EU beskriver også rettighetene dine som arbeider i Europa.

For å holde deg oppdatert når det gjelder rettighetene til sesongarbeidere, kan du følge ELAs sesongarbeiderkampanje på Facebook og på Twitter ved å bruke emneknaggen #Rights4AllSeasons

I partnerskap med EURES, den europeiske jobbmobilitetsportalen.

 

Relevante lenker:

Europeiske jobbdager

Europakommisjonens retningslinjer

EURES-portalen

Informasjon for sesongarbeidere og arbeidsgivere

EU-direktivet om transparente og forutsigbare arbeidsforhold i EU

Europeiske arbeidsmyndigheters kampanje på Facebook

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Finn EURES-rådgivere

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES’ jobbdatabase

EURES’ tjenester for arbeidsgivere

EURES’ aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
Business /EntreprenørskapEU-verktøykasse for mobilitetEURES opplæringRekrutteringstrenderUngdom
Relaterte seksjon(er)
Leve- og arbeidsvilkår
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.