Skip to main content
Logo Európskej komisie
EURES
Novinový článok17 február 2023Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

#Road2FairTransport: zvyšovanie informovanosti o právach a povinnostiach vodičov a prevádzkovateľov

Európsky orgán práce (ELA) zorganizoval v roku 2022 kampaň #Road2FairTransport, aby informoval vodičov a prevádzkovateľov o platných sociálnych právnych predpisoch EÚ v odvetví cestnej dopravy.

#Road2FairTransport: Raising awareness of the rights and obligations of drivers and operators

Kampaň sa týkala zmien, ktoré boli zavedené balíkom opatrení 1 v oblasti mobility, a to pravidlá a predpisy o vysielaní vodičov, čas jazdy a odpočinku, opatrenia týkajúce sa presadzovania právnych predpisov a tachograf.

Dostupné informácie o zmenách v odvetví cestnej dopravy

Kampaň orgánu ELA prebiehala na bilbordoch a čerpacích staniciach v niekoľkých členských štátoch EÚ, ako aj na osobitnom webovom sídle, spolu s kampaňou v sociálnych médiách ako Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, a v aplikáciách Google Search a Waze.

Okrem toho sú k dispozícii informačné materiály o pravidlách vysielania vodičov a času jazdy a odpočinku vo všetkých úradných jazykoch EÚ a jazykoch 10 tretích krajín. K tomu sa pripájajú plagáty a informačné videá vo všetkých jazykoch EÚ, ako aj v iných jazykoch, všetko na YoutTube kanáli orgánu ELA a na webovom sídle kampane.

Cieľom nových pravidiel je zabezpečenie spravodlivej a bezpečnej dopravy pre všetkých.

„Mimoriadne dôležité je zaručiť, že každý, kto pracuje v odvetví cestnej dopravy, má dostatočné informácie o svojich právach a povinnostiach. Len takto sa nám podarí dosiahnuť účinné uplatňovanie zmenených pravidiel cestnej dopravy.“

Cosmin Boiangiu, výkonný riaditeľ ELA

Na zlepšenie informovanosti o právach vodičov nákladnej dopravy orgán ELA zorganizoval miestne informačné podujatia a putovné prezentácie zamerané na vodičov a prevádzkovateľov. V roku 2023 sa očakávajú ďalšie putovné prezentácie vrátane kampane zameranej na pracovníkov a zamestnávateľov v stavebníctve.

Pozrite si videá kampane

Informačné materiály o kampani

 

Súvisiace odkazy:

Zoznam videí kampane Road 2 Fair Transport na YouTube

Webové sídlo Road 2 Fair Transport

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
Obchod / PodnikanieSprávy z trhu práce/správy o mobiliteSprávy/reportáže/štatistiky
Súvisiace sekcie
Informácie o trhu práceŽivot a práca
Sektor
Transportation and storage

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.