Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
EURES
Artiklu tal-aħbarijiet12 Marzu 2018L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni

Is-CV x-xieraq għall-impjieg ix-xieraq, grazzi għal EURES tal-Italja

L-EURES tal-Italja qed jarma lil dawk li qed ifittxu x-xogħol bl-għodod biex jgħinhom jagħmlu l-ewwel pass tagħhom lejn karriera internazzjonali.

The right CV for the right job, thanks to EURES Italy
EURES Abruzzo

B’ħidma mal-Università ta’ Teramo, fl-Italja, l-EURES tal-Italja joffri workshops għall-istudenti, għall-gradwati u għall-pubbliku fejn jgħallimhom kif jagħmlu CVs konvinċenti bit-Taljan u bl-Ingliż.

Il-parteċipanti jitgħallmu kif jiktbu CV biż-żewġ lingwi, b’fokus fuq il-Mudell Ewropew tal-Europass, kif jirreġistraw fuq il-portal tal-EURES, kif jiktbu ittra ta’ motivazzjoni għall-impjegaturi fl-Italja u barra mill-Italja, kif jagħmlu applikazzjoni spontanja, kif japplikaw għal opportunitajiet ta’ xogħol fuq il-portal tal-EURES u kif jippreżentaw lilhom infushom f’intervista ta’ xogħol.

Diversi żgħażagħ li qed ifittxu x-xogħol qed jibbenefikaw mir-riżultati ta’ dan il-proġett. Wieħed minnhom hu Saverio Zappacosta, 24, minn Pescara l-Italja, li hu rreġistrat fil-fakultà tax-xjenzi tal-komunikazzjoni tal-Università u li qiegħed iqatta’ sena fl-Università ta’ Wyoming fl-Istati Uniti.

Hu jgħid, “Dan is-seminar kien fattur ta’ bidla għalija għaliex sar eżatt qabel ma tlaqt lejn l-Istati Uniti.” “Kont kapaċi nifhem il-varjazzjonijiet bejn is-CVs f’pajjiżi differenti u kif nuri l-ħiliet tiegħi bl-aħjar mod skont il-pajjiż li kont se mmur fih u skont liema impjieg kont qed napplika għalih. Qabel dan is-seminar, ma kontx indunajt li wħud mill-ħiliet tiegħi kienu uniċi, u jiena kont kapaċi nesponihom aħjar fuq ir-resumè tiegħi.” Ladarba wasal l-Amerika, sab impjieg immedjatament.

Parteċipant sodisfatt ieħor hu Mirko Rabottini ta’ 22 sena minn Teramo, l-Italja, li jinsab fit-tieni sena ta’ lawrja fl-ekonomija.

Hu jgħid, “Il-workshop kien essenzjali biex ħloqt il-curriculum vitae tiegħi. B’mod partikolari, tgħallimt ħafna dwar liema mudell għandi nuża u kif nadattah għal applikazzjonijiet speċifiċi.” “Fl-aħħar ħloqt CV infografiku, kif ukoll il-verżjoni bl-Ingliż tas-CV tal-Europass, li bih applikajt għal diversi impjiegi. Intgħażilt minn tlieta mill-ħames aġenziji li applikajt magħhom.”

Anna Bongiovanni, Konsulent tal-EURES ibbażata f’Abruzzo, l-Italja, tmexxi l-kooperazzjoni mal-Università ta’ Teramo. Hi tgħid, “Il-kollaborazzjoni twieldet fl-2011: fit-22 ta’ Novembru ta’ dik is-sena ħloqna l-ewwel workshop, fejn tajna pariri lill-istudenti dwar kif ifasslu CV biż-żewġ lingwi.”

L-avveniment sar appuntament fiss fiż-żewġ Career Days (Jiem Iddedikati għall-Karrieri) annwali tal-università. Il-workshop li kien imiss sar fis-6 ta’ Novembru.

Il-Professur Christian Corsi, Delegat tar-Rettur tal-Università ta’ Teramo, hu sodisfatt bil-kollaborazzjoni mal-EURES.

Hu jgħid, “Is-seminar hu parti mill-Career Day (Jum iddedikat għall-karrieri) tagħna, li permezz tiegħu, il-gradwati u l-istudenti li għadhom ma ggradwawx tagħna jiġu ppreparati għal intervisti tax-xogħol.” “Il-workshop hu ta’ għajnuna kbira biex jiżdied l-għarfien tal-istudenti dwar l-għodod għar-riċerka attiva. Ħafna studenti bbenefikaw minn dan it-taħriġ, u dan jagħti lil parteċipanti żgħażagħ għarfien dwar il-ħtieġa li jimmonitorjaw il-ħiliet u l-profili professjonali meħtieġa mis-suq tax-xogħol u għalhekk iżidu l-impjegabilità tagħhom.”

 

Links relatati:

L-Università ta’ Teramo

Workshop tal-EURES tal-Italja dwar il-preparazzjoni ta’ CVs.

Mudell tal-Europass

Opportunitajiet ta’ xogħol fil-Portal tal-EURES

Career day (Jum iddedikat għall-karrieri) tal-Università ta’ Teramo

 

Aqra aktar:

Jiem l-Impjiegi Ewropej

Drop’pin@EURES

Sib Konsulent tal-EURES

Kundizzjonijiet tax-xogħol u l-għajxien fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi ta’ Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Onlineli ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

L-EURES fuq Google+

Temi
L-aħjar prattika tal-EURESIdeat u SuġġerimentiXejriet ta' reklutaġġ
Settur
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.