Skip to main content
EURES
Novinový článok17. marca 2023Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Propagujte podujatia zamerané na zručnosti v EÚ a zapojte sa do nich počas Európskeho roka zručností!

Európska komisia oznámila, že rok 2023 je Európskym rokom zručností, čím sa zručnosti dostávajú do centra diania. V rámci toho pripravila osobitný súbor nástrojov, ktorý má pomôcť zainteresovaným stranám v celej Európe pri propagácii ich podujatí a vzťahov s médiami.

Promote and join skills events across the EU during the European Year of Skills!

Upriamenie pozornosti na zručnosti

Európsky rok zručností je zameraný na pomoc ľuďom pri nadobúdaní tých správnych zručností na získanie kvalitných pracovných miest a na pomoc podnikom, najmä MSP, pri riešení nedostatku zručností v EÚ. Na dosiahnutie tohto cieľa budú v rámci celej Európy v priebehu roka 2023 rôzne zainteresované strany:

  • poukazovať na príležitosti a činnosti v oblasti rozvoja zručností,
  • podporovať jednoduchšie uznávanie kvalifikácií aj za hranicami jednotlivých krajín,
  • prepájať organizácie a jednotlivcov, aby sa mohli podeliť o svoje skúsenosti a poznatky,
  • zvyšovať informovanosť o príslušných iniciatívach EÚ a možnostiach financovania.

Organizácie, školy, zamestnávatelia a iné príslušné subjekty v celej EÚ sa vyzývajú, aby zorganizovali vlastné podujatia a činnosti a dali o nich vedieť na oficiálnej mape Európskeho roka zručností. Túto dynamickú mapu možno použiť aj na vyhľadanie podujatí zameraných na zručnosti v celej Európe a na účasť na nich.

Súbor komunikačných nástrojov v rámci Európskeho roka zručností

Komisia pripravila osobitný súbor komunikačných nástrojov, aby uľahčila organizáciu a propagáciu podujatí a zabezpečila konzistentnosť. Súčasťou tohto súboru nástrojov je:

  • rozpoznateľná vizuálna identita, ktorá spája všetky činnosti organizované v rámci Európskeho roka,
  • vizuálny podpis v rôznych jazykoch a formátoch,
  • šablóna PowerPoint pripravená na použitie,
  • obrázková databáza,
  • e-mailový podpis,
  • základné informácie o aplikácii Microsoft Teams.

Pozrieť si súbor komunikačných nástrojov.

Podujatie alebo činnosť zameranú na vaše zručnosti pošlite na webové sídlo Európskeho roka zručností, aby sa zviditeľnili pre ľudí v celej Európe.

 

Súvisiace odkazy:

Webové sídlo Európskeho roka zručností

Súbor komunikačných nástrojov v rámci Európskeho roka zručností

Odoslať podujatie/činnosť na Európsky rok zručností

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
Obchod / PodnikaniePracovné dni/podujatiaSprávy z trhu práce/správy o mobiliteMladosti
Súvisiace sekcie
Pomoc a podporaVzdelávanie
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.