Skip to main content
EURES
Artikkel17. märts 2023Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

Edendage oskuste üritusi Euroopa oskusteaastal ja osalege neis kogu ELis!

Euroopa Komisjon on kuulutanud 2023. aasta Euroopa oskusteaastaks, seega on oskused tähelepanu keskmes. Selle osana on komisjon koostanud erivahendite komplekti, et aidata sidusrühmadel kogu Euroopas edendada oma üritusi ja meediasuhteid.

Promote and join skills events across the EU during the European Year of Skills!

Oskused tähelepanu keskmes

Euroopa oskusteaasta eesmärk on aidata inimestel saada õiged oskused kvaliteetsete töökohtade jaoks ning aidata ettevõtetel, eelkõige VKEdel, lahendada oskuste vajakuid ELis. Selle saavutamiseks teevad Euroopa eri sidusrühmad kogu 2023. aasta jooksul järgmist:

  • tutvustavad oskuste arendamise võimalusi ja tegevusi;
  • soodustavad lihtsamat kvalifikatsioonide piiriülest tunnustamist;
  • viivad kokku organisatsioone ja inimesi nende kogemuste ja teabe jagamiseks;
  • suurendavad teadlikkust asjakohastest ELi algatustest ja rahastamisvõimalustest.

Organisatsioone, koole, tööandjaid ja muid asjakohaseid osalejaid kogu ELis kutsutakse üles korraldama oma üritusi ja tegevusi ning tutvustama neid Euroopa oskusteaasta ametlikul kaardil. Dünaamiline kaart aitab ka leida kogu Euroopas oskustega seotud üritusi ja neil osaleda.

Euroopa oskusteaasta teabematerjalid

Komisjon on koostanud spetsiaalsed teabematerjalid, et lihtsustada ürituste korraldamist ja edendamist ning tagada järjepidevus. Teabematerjalid sisaldavad:

  • äratuntav visuaalne identiteet, et siduda omavahel kõik Euroopa oskusteaasta raames korraldatavad tegevused;
  • visuaalne signatuur eri keeltes ja vormingutes;
  • kasutusvalmis PowerPoint-mall;
  • piltide andmebaas;
  • e-kirja allkiri;
  • Microsoft Teamsi taust.

Tutvuge teabematerjalidega.

Esitage oma oskusteüritus või -tegevus avaldamiseks Euroopa oskusteaasta veebilehel, et teha see nähtavaks inimestele kogu Euroopas.

 

Seotud lingid

Euroopa oskusteaasta veebileht

Euroopa oskusteaasta teabematerjalid

Esitage üritus/tegevus Euroopa oskusteaasta jaoks

 

Lisateave

Euroopa tööhõivepäevad

EURESe nõustajad

Elamine ja töötamine EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

Teemad
EttevõtlusTööpäevad/üritusedTööturuuudised/liikumisuudisedNoorus
Seotud jaotis(ed)
Abiteave ja kasutajatugiÕppimine
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.