Skip to main content
EURES
Zpráva17. března 2023Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Během Evropského roku dovedností propagujte akce zaměřené na dovednosti v rámci celé EU a připojte se k nim!

Evropská komise vyhlásila rok 2023 Evropským rokem dovedností, což staví dovednosti do centra pozornosti. V rámci této iniciativy vypracovala zvláštní soubor nástrojů, který má zúčastněným stranám v celé Evropě pomoci propagovat jejich akce a podpořit vztahy se sdělovacími prostředky.

Promote and join skills events across the EU during the European Year of Skills!

Dovednosti v popředí zájmu

Evropský rok dovedností má především pomoci lidem získat ty správné dovednosti, které jim zajistí kvalitní pracovní místa, a podpořit společnosti, zejména malé a střední podniky, při řešení nedostatků v oblasti dovedností v EU. Za tímto účelem budou v průběhu roku 2023 různé zúčastněné strany v celé Evropě:

  • prezentovat příležitosti a činnosti v oblasti rozvoje dovedností,
  • podporovat snazší přeshraniční uznávání kvalifikací,
  • zprostředkovávat setkání organizací a občanů za účelem sdílení zkušeností a poznatků,
  • zvyšovat informovanost o příslušných iniciativách a možnostech financování EU.

Vyzýváme organizace, školy, zaměstnavatele a další příslušné aktéry z celé EU, aby organizovali své vlastní akce a činnosti a propagovali je na oficiální mapě Evropského roku dovedností. Dynamickou mapu lze využít také k vyhledávání akcí souvisejících s dovednostmi v celé Evropě a k zapojení se do těchto akcí.

Soubor komunikačních nástrojů Evropského roku dovedností

S cílem usnadnit organizaci a propagaci jednotlivých akcí a zajistit jejich vzájemnou sladěnost připravila Komise zvláštní soubor komunikačních nástrojů. Součástí tohoto souboru nástrojů je:

  • jedinečná vizuální identita propojující veškeré činnosti organizované v rámci evropského roku,
  • vizuální prezentace v různých jazycích a formátech,
  • šablona ve formátu PowerPoint připravená k použití,
  • fotobanka,
  • e-mailový podpis,
  • pozadí pro aplikaci Microsoft Teams.

Prohlédněte si soubor komunikačních nástrojů.

Sdílejte svou akci nebo činnost zaměřenou na dovednosti na internetových stránkách Evropského roku dovedností, aby se o ní dozvěděli lidé v celé Evropě.

 

Související odkazy:

Internetové stránky Evropského roku dovedností

Soubor komunikačních nástrojů Evropského roku dovedností

Sdílet akci/činnost konanou v rámci Evropského roku dovedností

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
Obchod / PodnikáníPracovní dny/událostiZprávy z trhu práce/zprávy o mobilitěMládí
Související sekce
Pomoc a podporaVzdělávání
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.