Skip to main content
Az Európai Bizottság logója
EURES
Sajtócikk10 január 2020Európai Munkaügyi Hatóság, A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága

Felkészülés a készségek jövőjére

Az olyan technológiai fejlesztések, mint az automatizálás, a mesterséges intelligencia vagy a robotika, jelentős hatást gyakorolnak napjaink és a jövő munkahelyeire. A változó készségigényekre az EU és a nemzeti kormányok kezdeményezések egész sorával válaszolnak. De hogyan vélekednek a munkavállalók a helyzetről?

Preparing for the future of skills
EURES

A Deloitte nemrégiben európai munkaerőfelmérést végzett annak érdekében, hogy betekintést nyerjen az emberek munka világának változásával kapcsolatos gondolataiba. A 15 hónapos felmérésben 10 európai országban több mint 15 000 ember vett részt. A felmérés főbb megállapításai alább olvashatók.

A munkavállalók többsége pozitívnak tartja a technológiai változás hatását

A Deloitte felméréséből kiderül, hogy a munkavállalók általában pozitívan viszonyulnak a technológiai változásnak a készségekre gyakorolt hatásához:

 • A munkavállalók 51%-a úgy véli, hogy az automatizálás 10 év alatt javítani fogja munkájuk minőségét.
 • 50%-uk véli úgy, hogy az automatizálás lehetőséget ad számukra új készségek elsajátítására.
 • 48%-uk úgy érzi, hogy az automatizálás eredményesebbé fogja tenni őket.
 • Mindössze 24%-uk gondolja, hogy az automatizálás feleslegessé fogja tenni munkájukat.
 • Mindössze 26%-uk nyilatkozott úgy, hogy az automatizálás csökkenteni fogja munkahelyük biztonságát.

Az iskolai végzettséget figyelembe véve a magasabb végzettségű munkavállalók kedvezőbben ítélik meg a technológia hatását, míg az alacsonyabb végzettséggel rendelkező munkavállalók véleménye negatívabb.

A munkavállalók többsége felkészültnek érzi magát a jövőre

A munkavállalók csaknem 90%-a úgy véli, hogy „bizonyos mértékben” vagy „nagyon” felkészültek a jövőre.

A főbb készségek területén elsajátított szakértelem tekintetében:

 • 52%-uk úgy érzi, hogy már rendelkeznek magas szintű informatikai készségekkel (míg 23%-uk úgy nyilatkozott, hogy fejleszteniük kell meglévő készségeiket).
 • 45%-uk már most is magas szintű technikai ismeretekkel rendelkezik (míg 20%-uknak fejlesztenie kell meglévő készségeit).
 • 38%-uk már most is magas szintű tanulási készségekkel rendelkezik (míg 19%-uknak fejlesztenie kell meglévő készségeit).

A munkavállalók úgy vélik továbbá, hogy más szereplőknél felkészültebbek az új technológiák által előidézett fejleményekre:

 • 26%-uk úgy véli, hogy nagyon felkészült.
 • 22%-uk úgy véli, hogy munkáltatója nagyon felkészült.
 • 19%-uk úgy véli, hogy ágazata nagyon felkészült.
 • 14%-uk úgy véli, hogy kormányuk/politikai intézményeik nagyon felkészültek.

A munkavállalók többsége úgy gondolja, hogy a szakpolitikai intézkedéseknek az oktatásra és képzésre kell összpontosítaniuk

Amikor a kormány által esetlegesen kezdeményezett különböző intézkedésekről kérdezték őket, a munkavállalók az oktatásnak és a képzésnek tulajdonították a legnagyobb jelentőséget:

 • A munkavállalók 52%-a úgy véli, hogy a szakpolitikai intézkedéseknek kiemelten kellene kezelniük a szakképzés elérhetőségének javítását.
 • 52%-uk úgy érzi, hogy az intézkedéseknek a középfokú oktatás javítását kellene előtérbe helyezniük.
 • 46%-uk úgy véli, hogy az intézkedéseknek az új technológiákhoz való hozzáférés javítását kellene előtérbe helyezniük.
 • 42%-uk azt állítja, hogy az intézkedéseknek az egyetemi oktatás javítását kellene előtérbe helyezniük.
 • Mindössze 21%-uk véli úgy, hogy az intézkedéseknek a munkahelyeket veszélyeztető technológiák használatának korlátozását kellene kiemelten kezelniük.

Az iskolai végzettséget tekintve az alacsonyabb iskolai végzettségű munkavállalók nagyobb valószínűséggel támogatják az új technológiák korlátozását.

Főbb következtetések és javaslatok

 • A munkavállalók többsége kész kihasználni a technológiában rejlő lehetőségeket. Ez ellentmond annak a hagyományos elgondolásnak, miszerint a munkavállalók félnek a technológiai változástól, és ellenállnak annak. A Deloitte azt javasolja, hogy a politikai döntéshozók találják meg a módot a munkavállalóknak az átmenet folyamatába való bevonására, a hatóságok pedig a digitális forradalommal kapcsolatos pozitív narratíva kialakítására törekedjenek (például a technológiában rejlő munkahelyteremtési lehetőségekre hívják fel a figyelmet).
 • Fennáll a veszélye annak, hogy az alacsony képzettségű munkavállalók megfelelő intézkedések hiányában lemaradnak. A magas iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalók optimistábbak a munka jövőjét illetően, mint az alacsonyabb végzettséggel rendelkezők.A Deloitte azt javasolja, hogy a kormányok tegyenek lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy mindenki tisztában legyen a negyedik ipari forradalom realitásaival, és felkészüljön azokra, különösen azáltal, hogy testre szabott szakpolitikai intézkedéseket alkalmaznak azok támogatására, akik a leginkább ki vannak téve a lemaradás veszélyének.
 • A munkavállalók azt várják a kormánytól, hogy mutasson példát és biztosítson átfogó keretrendszert. A munkavállalók nagy része úgy érzi, hogy felkészült a jövőre, ez pedig arra enged következtetni, hogy egyesek esetleg alábecsülik a jövőbeli változások hatását, és általában nincsenek tisztában a továbbképzés és az átképzés szükségességével. A Deloitte azt javasolja, hogy a kormányok és a hatóságok tájékoztassák a munkavállalókat, és mutassanak pozitív példát az új technológiák bevezetésével.
 • A kormányoknak megfelelő környezetet kell biztosítaniuk az érdekelt felek számára a készséghiány kezeléséhez. Bár a munkavállalók úgy vélik, hogy az oktatási és képzési politikákat prioritásként kell kezelni, úgy érzik, hogy a képzés biztosítása nagyrészt a munkáltatók, nem pedig a hatóságok feladata. A Deloitte azt javasolja, hogy a vállalatok a tanulási kultúra kialakításával vállaljanak vezető szerepet a technológiai átmenetben, a kormányok pedig fektessenek be a szakképzésbe és az egész életen át tartó tanulásba.

A 2019. évi európai munkaerőfelmérésről és a Deloitte megállapításairól további információk a Deloitte Insights weboldalon találhatók.

 

Kapcsolódó linkek:

Deloitte Insights

 

További információ:

Európai Foglalkoztatási Napok

Drop’pin@EURES

Az Ön EURES-tanácsadója

Élet- és munkakörülmények az EURES-országokban

EURES állásadatbázis

Az EURES szolgáltatásai munkaadóknak

EURES rendezvénynaptár

Közelgő online események

Az EURES a Facebookon

Az EURES a Twitteren

Az EURES a LinkedInen

Témák
Üzlet / VállalkozásKülső EURES hírekMunkaerőpiaci hírek/mobilitási hírekHírek/jelentések/statisztikaToborzási trendek
Ágazat
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Jogi nyilatkozat

A cikkek célja az EURES portál felhasználóinak tájékoztatása az aktuális témákról és trendekről, valamint viták és viták ösztönzése. Tartalmuk nem feltétlenül tükrözi az Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) vagy az Európai Bizottság álláspontját. Ezenkívül az EURES és az ELA nem támogatja a fent említett harmadik felek webhelyeit.