Skip to main content
EURES
Novinski članak10. siječnja 2020.Europsko nadzorno tijelo za rad, Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje

Pripremanje za buduće vještine

Tehnološka dostignuća poput automatizacije, umjetne inteligencije i robotike imaju znatan utjecaj na radna mjesta današnjice, kao što će imati i na ona u budućnosti. Mijenjaju se potrebe za vještinama, a EU i nacionalne vlade na to su pružile odgovor u obliku širokog raspona inicijativa. Međutim, što sami radnici misle o toj situaciji?

Preparing for the future of skills
EURES

Da bi steklo uvid u mišljenja ljudi o načinu na koji se mijenja radni svijet,revizorsko društvo Deloitte nedavno je provelo Anketu o europskoj radnoj snazi. Tijekom 15-mjesečne ankete ispitano je više od 15 000 ljudi u deset europskih zemalja. Ovdje smo saželi ključne rezultate.

Većina radnika utjecaj tehnoloških promjena smatra pozitivnim.

Prema saznanjima revizorskog društva Deloitte, stav radnika većinom je pozitivan kada je riječ o utjecaju tehnoloških promjena na vještine:

 • 51 % radnika smatra da će automatizacija za deset godina poboljšati kvalitetu njihova rada;
 • 50 % radnika smatra da im automatizacija pruža priliku za razvoj novih vještina;
 • 48 % radnika smatra da će zbog automatizacije postati produktivniji;
 • svega 24 % radnika smatra da će zbog automatizacije njihov rad postati suvišan;
 • svega 26 % radnika smatra da će automatizacija umanjiti sigurnost njihova radnog mjesta.

Uzevši u obzir razinu obrazovanja, radnici s višim stupnjem obrazovanja pozitivniji su kada je riječ o utjecaju tehnologije, dok je stav radnika s nižim stupnjem obrazovanja negativniji.

Većina radnika osjeća se pripremljenima za budućnost

Gotovo 90 % radnika smatra da su „do određene mjere pripremljeni” ili su „vrlo dobro pripremljeni” za budućnost.

U pogledu glavnih vještina na visokoj razini:

 • 52 % radnika smatra da su im napredne informacijske vještine već na visokoj razini (23 % njih izjavilo je kako moraju usavršiti postojeće vještine);
 • 45 % radnika već posjeduje visoku razinu tehničkog znanja (20 % njih mora usavršiti postojeće vještine);
 • 38 % radnika već posjeduje visoku razinu vještina učenja (19 % njih mora usavršiti postojeće vještine).

Isto tako, radnici se smatraju bolje pripremljenima od drugih dionika za novonastale okolnosti koje su rezultat razvoja novih tehnologija:

 • 26 % radnika smatra da su vrlo dobro pripremljeni;
 • 22 % radnika smatra da je njihov poslodavac vrlo dobro pripremljen;
 • 19 % radnika smatra da je njihov sektor vrlo dobro pripremljen;
 • 14 % radnika smatra da su njihove državne / političke institucije vrlo dobro pripremljene.

Većina radnika smatra da bi se mjere politike trebale usmjeriti na obrazovanje i osposobljavanje

Odgovarajući na pitanje o različitim mjerama koje bi vlada mogla poduzeti, radnici najviše važnosti pridaju obrazovanju i osposobljavanju:

 • 52 % radnika smatra da bi se mjerama politike prednost trebala dati poboljšanju dostupnosti strukovnog osposobljavanja;
 • 52 % radnika smatra da bi se mjerama prednost trebala dati poboljšanju srednjoškolskog obrazovanja;
 • 46 % radnika smatra da bi se mjerama prednost trebala dati poboljšanju pristupa novim tehnologijama;
 • 42 % radnika izjavilo je da bi se mjerama prednost trebala dati poboljšanju sveučilišnog obrazovanja;
 • samo 21 % radnika smatra da bi se mjerama prednost trebala dati ograničenju upotrebe tehnologija koje ugrožavaju radna mjesta.

Ako se u obzir uzme stupanj obrazovanja, radnici s nižim stupnjem obrazovanja češće će podržati ograničenje upotrebe novih tehnologija.

Glavni zaključci i preporuke

 • Većina radnika spremna je prihvatiti potencijal tehnologije. To se kosi s uvriježenim stavom da se radnici plaše tehnoloških promjena i da pokazuju otpor prema njima. Deloitte smatra da bi tvorci politika trebali pronaći način za uključivanje radnika u proces tranzicije i da bi se javna tijela trebala usredotočiti na izgradnju pozitivnijeg javnog diskursa o digitalnoj revoluciji (npr. potencijal tehnologije za stvaranje radnih mjesta).
 • Niskokvalificirani radnici izloženi su riziku od zaostajanja za drugima ako se ne poduzmu odgovarajuće mjere. Visokoobrazovani zaposlenici optimističniji su u pogledu budućnosti rada od onih s nižom razinom obrazovanja.Deloitte preporučuje vladama da poduzmu mjere kako bi osigurale jednaku razinu osviještenosti i pripremljenosti za stvarnosti četvrte industrijske revolucije, osobito uz pomoć prilagođenih mjera politike kojima bi se pomoglo osobama najviše izloženima riziku od zaostajanja.
 • Radnici od vlade očekuju da pruži primjer i osigura sveobuhvatni okvir. Činjenica da se visok postotak radnika smatra pripremljenima za budućnost upućuje na to da neki možda podcjenjuju utjecaj promjena u budućnosti te da postoji opća nedovoljna osviještenost o potrebi za nadogradnjom vještina i prekvalifikacijom. Deloitte preporučuje vladama i javnim tijelima da pruže informacije radnicima i pruže pozitivan primjer prihvaćanjem novih tehnologija.
 • Vlade bi trebale osigurati odgovarajuće okruženje za dionike radi smanjivanja razlika u vještinama. Radnici smatraju da bi trebalo dati prednost politikama obrazovanja i osposobljavanja, ali jednako tako smatraju i da je pružanje osposobljavanja velikim dijelom odgovornost poslodavaca, a ne javnih tijela. Deloitte preporučuje poduzećima da preuzmu vodstvo u tehnološkoj tranziciji uspostavljanjem kulture učenja i da vlade trebaju ulagati u strukovno obrazovanje i osposobljavanje te cjeloživotno učenje.

Više informacija o Anketi o europskoj radnoj snazi za 2019. i nalazima društva  Deloitte dostupno je na internetskim stranicama Deloitte Insights.

 

Korisne poveznice:

Deloitte Insights

 

Pročitajte više:

Europski dani poslova

Drop’pin@EURES

Pronađite savjetnike EURES-a

Životni i radni uvjeti u zemljama u kojima djeluje EURES

EURES-ova baza poslova

EURES-ove usluge za poslodavce

EURES-ov kalendar događanja

Uskoro na internetu

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedInu

Teme
Posao /PoduzetništvoVanjske vijesti EURES-aVijesti o tržištu rada/vijesti o mobilnostiVijesti/izvješća/statistikeTrendovi zapošljavanja
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Odricanje

Članci su namijenjeni korisnicima portala EURES pružiti informacije o aktualnim temama i trendovima te potaknuti raspravu i debatu. Njihov sadržaj ne odražava nužno stav Europske uprave za rad (ELA) ili Europske komisije. Nadalje, EURES i ELA ne podržavaju gore navedene web stranice trećih strana.