Skip to main content
Eiropas Komisijas logotips
EURES
Raksts par jaunumiem5 janvāris 2022Eiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts

Mūsu pieci ieteikumi darba devējiem, kuri atgriežas darbavietā

Kaut gan Covid-19 noteikumi dažādās valstīs vēl joprojām ir atšķirīgi, jums kā darba devējam ir svarīgi pārliecināties, ka esat gatavs atgriezties darbavietā. Mūsu pieci ieteikumi jūsu darbinieku drošai sagaidīšanai.

Our top 5 tips for employers returning to the workplace
EURES

1. Darbavietas pielāgošana

Pirms jūs aicināt darbiniekus atgriezties darbavietā, pārskatiet izkārtojumu un darba organizāciju, lai samazinātu tādu vīrusu kā Covid-19 izplatību. Iespējams, ir nepieciešams ievērot lielāku attālumu starp darbstacijām un nodrošināt rūpīgu un regulāru tīrīšanas grafiku, kā arī izvietot zīmes, kas darbiniekus informē par pasākumiem, ko viņi var veikt, lai justos drošāk un varētu sevi pasargāt.

Lai kolēģu starpā būtu iespējama saziņa un sadarbība, daudzas organizācijas ir paļāvušās uz tiešsaistes platformām, tādēļ tagad šos jaunos darba veidus būs nepieciešams ņemt vērā un nodrošināt darbavietā. Piemēram, lai rīkotu tiešsaistes zvanus un sanāksmes, var būt vajadzīgas austiņas vai privāta telpa.

2. Izpētiet veidus infekcijas izplatības novēršanai

Informētību par infekcijas izplatīšanas risku un tās novēršanas veidu sekmēšanu veicina Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA).

Ja darbavietā ir iedibināta jauna prakse, pārliecinieties, ka darbinieki pirms atgriešanās darbavietā un tās laikā ir skaidri informēti par sagaidāmajiem veselības un drošības pasākumiem, lai novērstu pārpratumus darbinieku vidū. Norādes par jauniem tīrīšanas protokoliem, vienas darbstacijas dalīšanu vairāku darbinieku starpā, masku lietošanu un citiem jauniem pasākumiem palīdzēs jūsu darbiniekiem justies ērti un droši.

3. Izmantojiet pakāpenisku pieeju, atgriežoties darbā

Ir iespējams, ka pēdējā pusotra gada laikā jūsu darbinieki ir strādājuši no daudzām dažādām vietām un atgriešanās parastajā darbavietā varētu būt šoks. Lai šīs lielās izmaiņas piemērotu viņu ikdienas darba kārtībā, apsveriet iespēju darbiniekiem palūgt darbavietu apmeklēt pakāpeniski, lai viņi varētu pielāgoties un atkal iepazīties ar jauno darba vidi. Tas varētu nozīmēt sākt ar vienu dienu darbā nedēļā un tad ik pa pāris mēnešiem dienu skaitu palielināt par vienu dienu.

Šādā veidā darbiniekiem savā dzīvē būs iespējams atkal ieviest ne tikai došanos uz darbu, bet tas arī dos pietiekami daudz laika citu saistību, piemēram, bērnu aprūpes organizēšanai atbilstoši jaunajam grafikam.

4. Sagatavojiet plānu!

Pandēmijas laikā ir bijis daudz nenoteiktības, taču plāns nākotnes slimību uzliesmojumu un citu veselības ārkārtas situāciju pārvaldībai var darbavietā palīdzēt samazināt uztraukumu un bažu sajūtu. Jūsu plānam jāpievērš uzmanība tam, kā uzņēmums pielāgosies un turpinās savu darbību, ja veselības problēmu vai vietējo ceļošanas ierobežojumu dēļ samazināsies darbinieku skaits. Tajā arī jāietver pamatnostādnes par slimības atvaļinājumu un darbiniekiem pieejamā informācija un atbalsts.

Līdzko jums ir plāns, pārliecinieties, ka jūs to darāt zināmu visiem uzņēmuma dalībniekiem. Šādā veidā tiks panākta lielāka paļāvība un uzticamība organizācijai, tas arī palīdzēs sniegt atbildes uz darbinieku iespējamajiem jautājumiem.

5. Veiciniet pieejamo atbalstu

Pēc pandēmijas darbavietas darbība, iespējams, nebūs tāda pati kā agrāk, un tādēļ darbiniekiem var rasties daudz jautājumu. Kad paziņojat par izmaiņām darbībā, apsveriet iespēju piedāvāt kolēģiem uzdot jautājumus un piekļūt uzticamai informācijai. Jautājumus var adresēt augstākstāvošajiem darbiniekiem vai personāla nodaļai vai arī uzdot privāti zvana laikā.

Labas labklājības prakses sekmēšana ir vēl viens veids darbinieku motivēšanai pēc veselības krīzes, kas daudziem ir bijusi izolējoša un vientuļa.

Plašāku informāciju par atgriešanos darbavietā pēc pandēmijas skatīt Mūsu pieci ieteikumi darbiniekiem, kuri atgriežas darbavietā.

 

Saistītās saites:

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

Mūsu pieci ieteikumi darbiniekiem, kuri atgriežas darbavietā

 

Plašāka informācija:

Eiropas Darba dienas

Atrast EURES padomdevējus

Dzīves un darba apstākļi EURES valstīs

EURES Darbavietu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURES pasākumu kalendārs

Gaidāmie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

Sīkāka informācija

Temati
Ieteikumi un padomi
Nozare
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.