Skip to main content
EURES
Zpráva3. července 2017Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Nevládní organizace: co, proč a jak?

Se zkratkou NGO jste se na stránkách Drop’pin@EURES, EURES a mnoha dalších stránkách s nabídkou pracovních míst již nejspíš setkali. Ale co si pod ní máte představit, proč byste měli chtít pracovat pro nevládní organizaci a kde najdete více informací?

NGOs: What, why and where?
shutterstock

CO… jsou to NGO?

NGO neboli nevládní organizace jsou neziskové organizace, které působí nezávisle na vládách jednotlivých států. Často fungují jako charitativní organizace a aktivně se angažují zejména v boji proti chudobě, zdravotní péči o chudé, problematice životního prostředí a otázkách sociálního vyloučení.

Mezi nevládními organizacemi můžete najít různé subjekty od iniciativ zaměřených na místní komunitu až po mezinárodní organizace působící po celém světě. Zpravidla jsou financovány z darů, sdružují lidi, kteří mají společný zájem a chtějí něco změnit nebo nějakou změnu ovlivnit.

JAKÉ… nevládní organizace najdete v Evropě?

Organizace NGO Advisor do svého seznamu prvních 500 nevládních organizací na světě v roce 2016 zařadila 185 organizací se sídlem v Evropě, což je více než třetina organizací uvedených na seznamu. Evropské nevládní organizace se liší velikostí, cíli a povahou a nabízejí širokou škálu potenciálních pracovních příležitostí. Mezi nejznámější patří:

  • Oxfam (Spojené království): Mezinárodní nevládní organizace Oxfam byla založena v roce 1942 a angažuje se v boji proti chudobě, poskytování pomoci při katastrofách a ochraně lidských práv.
  • Médecins Sans Frontières (Francie/Švýcarsko): Organizace Médecins Sans Frontières, v Čechách známá také jako „Lékaři bez hranic“, je humanitární nevládní organizace známá díky svým projektům v rozvojových a válkou zasažených zemích a také nositel Nobelovy ceny míru za rok 1999.
  • Foundation for Environmental Education (Dánsko): FEE je mezinárodní zastřešující organizace, jejíž členy jsou organizace z více než 70 zemí z celého světa a která podporuje udržitelný rozvoj prostřednictvím vzdělávání v oblasti životního prostředí.
  • APOPO (Belgie/Tanzanie): APOPO je nevládní organizace s unikátním přístupem, která se zabývá výcvikem afrických krys obrovských pro vyhledávání nášlapných min a detekování tuberkulózy.
  • Greenpeace (Kanada/Nizozemsko): Světově známá ekologická nevládní organizace Greenpeace byla založena v Kanadě, nyní sídlí v Nizozemsku a pobočky má ve více než 40 zemích.

CO… dělá EU pro spolupráci s nevládními organizacemi v Evropě?

Jednou z priorit strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, kterou vypracovala Evropská komise, je vytvářet a posilovat partnerství mezi orgány EU, vnitrostátními a regionálními vládami a evropskými zúčastněnými subjekty.

Některá generální ředitelství Komise též úzce spolupracují s nevládními organizacemi prostřednictvím aktivit, jako jsou zasedání pořádaná dvakrát ročně, na která jsou zvány nevládní organizace, aby diskutovaly o aktuálním dění (GŘ JUST, zasedání pořádá ve spolupráci se sociální platformou), a účast na dialogu zúčastněných subjektů s nevládními organizacemi a sociálními partnery na úrovni EU (GŘ EMPL, v rámci Evropské platformy pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení).

Evropský hospodářský a sociální výbor je poradní instituce Evropské unie, jejíž členové zastupují zaměstnavatele, zaměstnance a různé zájmy. Jedním z hlavních témat výboru je občanská společnost, zejména to, jak důležití jsou odhodlaní lidé a organizace pro politický pokrok. Nedávno konaná akce Dny občanské společnosti 2017 (26.–27. června) poukázala na úlohu organizací občanské společnosti jako mostu mezi lidmi a evropskými orgány a na to, jak mohou EU poskytnout nové úhly pohledu a řešení.

PROČ… pracovat pro nevládní organizaci?

Jedním z největších přínosů práce pro nevládní organizaci je pocit, že skutečně měníte svět nebo životy těch, kteří v něm žijí. Nevládní organizace vám mohou umožnit na vlastní oči vidět dopad své tvrdé práce, což je nesmírně obohacující jak z profesního, tak osobního hlediska.

Jelikož organizační struktura nevládní organizace často nebývá tak hierarchicky uspořádaná jako v tradičním podniku, může vám také nabídnout více příležitostí k rozvoji různých dovedností díky práci v různých oblastech.

KDE… najdu informace o příležitostech v nevládních organizacích?

Na portálu EURES najdete širokou škálu nabídek pracovních příležitostí, stáží a možností učňovské přípravy ve společnostech z celé Evropy, včetně nevládních organizací.

On-line inzerce pracovních míst často umožňují filtrovat dostupná pracovní místa podle „typu organizace“, díky čemuž můžete snadno vyhledávat příležitosti v nevládních organizacích v oblasti, která vás zajímá. Při rychlém hledání na internetu narazíte na seznam hlavních internetových stránek s nabídkou pracovních míst ve vaší zemi.

Na internetových stránkách, jako jsou stránky Euro Brussels, Global JobsImpact Pool, také najdete spoustu příležitostí v evropských i celosvětových nevládních organizacích, tak se na ně také podívejte.

Najít pracovní příležitost je teprve první krok. Potřebujete ještě vyladit životopis, napsat skvělý motivační dopiszvládnout pohovor na jedničku… a s tím vším vám pomůžeme.

 

Související odkazy:

Seznamu prvních 500 nevládních organizací na světě v roce 2016

Oxfam

Médecins Sans Frontières

FEE

APOPO

Greenpeace

Strategie Evropa 2020

Sociální platformou

Evropské platformy pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Dny občanské společnosti 2017

širokou škálu nabídek pracovních příležitostí, stáží a možností učňovské přípravy

Včetně nevládních organizací

Euro Brussels

Global Jobs

Impact Pool

Napsat skvělý motivační dopis

Zvládnout pohovor na jedničku

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého poradce EURES

Pracovní a životní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

EURES na Google+

Témata
Rady a tipyZprávy/přehledy/statistikyMládí
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.