Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES

Nuacht

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.

Scagadh de réir

Nuacht (364)

RSS
Torthaí ó 1 go 10
  • Alt nuachta

Imníoch faoi éirí as? Seo an chaoi le dul i ngleic le bheith ag éirí as

Bíonn am corrach ann do chách ina ngairmréim nuair a bhíonn gá le hathrú poist. Mar sin féin, ní gá don éirí as s’agat a bheith achrannach, neamhghairmiúil – ná naimhdeach fiú, nuair is measa é. Lean an seicliosta seo chun an imní a bhaint de bheith ag éirí as.

  • Alt nuachta

Cianobair: Treoir d’fhostaithe nua

Is í an chianobair an gnás nua, agus go leor cuideachtaí á tairiscint dá gcuid fostaithe. Mar sin féin, is féidir leis a bheith dúshlánach plé leis, go háirithe le haghaidh fostaithe nua. Seo a leanas roinnt beart is féidir leat a ghlacadh chun go mbeadh rath ar an gcianobair.

  • Alt nuachta

Cuir feabhas ar tháirgiúlacht d’fhoirne le huirlisí comhroinnte

I dtimpeallacht oibre digiteach luas tapa an lae inniu, tá obair chianda agus comhoibriú trasteorann anois mar ghnáthchleachtas. Léigh ar aghaidh chun a fháil amach conas is féidir le huirlisí comhroinnte réiteach iontach a thairiscint do d’fhoireann chun a dtáirgiúlacht a mhéadú agus a gcuid cúraimí a shruthlíniú.

  • Alt nuachta

Conas aiseolas ó do bhainisteoir a úsáid mar spreagadh fáis

Tá aiseolas ó do bhainisteoir riachtanach maidir le d’fhorbairt gairme agus le d’fhás gairmiúil. San airteagal seo, roinnimid na bealaí is fearr chun freagra a thabhairt agus chun gníomhú ar aiseolas ó do bhainisteora ar bhealach dearfach agus éifeachtach.

  • Alt nuachta

Fás gairmiúil d’fhostaithe a chothú le pleananna forbartha pearsanta

Scil riachtanach is ea í d’aon fhostóir nó d’aon bhainisteoir fás gairmiúil a bhfostaithe a chothú. Lean ort ag léamh chun a fháil amach conas cabhrú le d’fhostaithe plean forbartha pearsanta éifeachtach a chur le chéile a chuirfidh lena gcuid scileanna san ionad oibre.

  • Alt nuachta

Cuirfidh na scileanna boga seo le dul chun cinn i do ghairm bheatha

Tá níos mó fostóirí ag tabhairt tús áite do scileanna boga ar scileanna iad atá riachtanach le haghaidh dul chun cinn agus forbairt gairme beatha. D’fhéadfaí na doirse a oscailt do dheiseanna nua trí bhailchríoch a chur ar na scileanna luachmhara seo agus d’fhéadfadh sé sin cabhrú le cuardaitheoirí poist óga seasamh amach.