Skip to main content
EURES
Nyhetsartikel21 juli 2021Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Nytt avtal skyddar EU-medborgare i Storbritannien och vice versa

I år har ett nytt avtal mellan EU och Storbritannien trätt i kraft. Det fokuserar på att skydda rättigheterna och valmöjligheterna för EU-medborgare som bor och arbetar i Storbritannien och för brittiska medborgare som bor i EU.

New agreement protects EU citizens in the UK and vice versa
EURES

I handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien erkänns rättigheterna för EU-medborgare som bor utanför EU, liksom för brittiska medborgare som bor i EU. I avtalet beskrivs också överenskomna strategier för handel och möjligheter. Lagstiftningen, som först antogs i december 2020, omfattar medborgerliga rättigheter, en ekonomisk uppgörelse mellan Storbritannien och EU samt ett protokoll om Irland och Nordirland.

Sedan Storbritannien först valde att gå ur EU 2016 och officiellt lämnade unionen 2020 har många överläggningar ägt rum för att se till att livsvalen, säkerheten och tryggheten skyddas för EU-medborgare som bor i Storbritannien. Formella förhandlingar om det framtida förhållandet mellan Storbritannien och EU påbörjades i mars 2020 och resulterade i handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien.

Rätten att bo, arbeta och studera skyddas

Lagstiftningen har genomförts från början av detta år och ska skydda rättigheterna för de över 3 miljoner EU-medborgare som bor i Storbritannien och de över 1 miljon brittiska medborgare som bor i EU-länder.

Lagstiftningen är utformad för att se till att medborgarna fortfarande kan bo, arbeta och studera både i och utanför EU. Den omfattar även aspekter som rör grundläggande rättigheter i arbetslivet, hälso- och säkerhetsnormer och rättvisa arbetsvillkor.

Avtalet föreskriver att EU-medborgare som var bosatta i Storbritannien före den 1 januari 2021 kan bo kvar där, förutsatt att de ansökt om att omfattas av programmet för unionsmedborgares bosättning (EU Settlement Scheme) före den 30 juni 2021. De som fortsatt att arbeta i Storbritannien efter den 1 januari 2021 och som har ansökt om att omfattas av programmet behöver inte ansöka om ett nytt dokument för gränsarbetare.

Brittiska medborgare som var bosatta i EU före den 1 januari 2021 och som bor kvar i EU efter detta datum kan behöva ansöka om ny uppehållsstatus i medlemsstaten där de bor. De har också rätt att ansöka om ett dokument för gränsarbetare i den medlemsstaten.

Samordningen av de sociala trygghetssystemen gäller fortfarande

EU-medborgare som oavbrutet har bott och arbetat i Storbritannien (eller vice versa) sedan innan övergångsperioden gick ut omfattas också av fullständig samordning av lagstiftningen om social trygghet. I framtiden kommer alla EU-bestämmelser om rättigheter till social trygghet att gälla i sådana fall.

Delvis samordning gäller också för EU-medborgare som inte har bott oavbrutet i Storbritannien, men som fortfarande har omfattats av brittisk socialförsäkringslagstiftning innan övergångsperioden gick ut (eller vice versa). Detta gäller till exempel bestämmelser om likabehandling, sjukpenning och familjeförmåner samt kombinationer av rättigheter och skyldigheter från olika bosättningsperioder.

EU och Storbritannien har också ingått avtal med Schweiz och EES-/Eftastaterna (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz) för att skydda personer i trepartssituationer (till exempel när en brittisk medborgare bott eller arbetat i EU i slutet av övergångsperioden, men har barn som bor i en annan medlemsstat).

Mer information om handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien finns på

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_sv

 

Länkar:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_sv

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eurestjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
Arbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheter
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.