Skip to main content
EURES
Artykuł prasowy21 lipca 2021Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

Nowa umowa chroni obywateli UE w Zjednoczonym Królestwie i odwrotnie

Nowa umowa między UE a Zjednoczonym Królestwem weszła w życie w tym roku. Koncentruje się ona na ochronie praw i wyborów obywateli UE mieszkających i pracujących w Zjednoczonym Królestwie oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa mieszkających w UE.

New agreement protects EU citizens in the UK and vice versa
EURES

EU-UK Trade and Cooperation Agreement (Umowa o handlu i współpracy między Zjednoczonym Królestwem a UE) uznaje prawa obywateli UE mieszkających poza UE, a także obywateli Zjednoczonego Królestwa mieszkających w UE oraz określa uzgodnione strategie w zakresie handlu i możliwości. Uzgodnione po raz pierwszy w grudniu 2020 r. przepisy obejmują prawa obywateli, porozumienie finansowe między Zjednoczonym Królestwem a UE oraz protokół dotyczący Irlandii i Irlandii Północnej.

Odkąd Zjednoczone Królestwo zdecydowało się na wystąpienie z UE w 2016 r. i oficjalnie opuściło UE w 2020 r., przeprowadzono wiele dyskusji mających na celu zapewnienie ochrony wyborów życiowych i bezpieczeństwa obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie. Formalne negocjacje w sprawie przyszłych stosunków między Zjednoczonym Królestwem a UE rozpoczęły się w marcu 2020 r., a ich wynikiem jest EU-UK Trade and Cooperation Agreement.

Ochrona praw do życia, pracy i nauki

Przepisy te są wdrażane od początku tego roku, by chronić prawa ponad 3 mln obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie i ponad 1 mln obywateli Zjednoczonego Królestwa mieszkających w krajach UE.

Ich celem jest zapewnienie obywatelom dalszej możliwości życia, pracy i studiowania zarówno w UE, jak i poza nią, a także uwzględnienie aspektów takich jak prawa podstawowe w miejscu pracy, normy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawiedliwe warunki pracy.

Porozumienie stanowi, że obywatele UE mieszkający w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 stycznia 2021 r. mogą nadal mieszkać w tym kraju, pod warunkiem, że do dnia 30 czerwca 2021 r. złożyli wniosek do systemu przyznawania obywatelom UE statusu osoby osiedlonej. Osoby nadal pracujące w Zjednoczonym Królestwie po dniu 1 stycznia 2021 r. i które złożyły wniosek do systemu, nie będą zobowiązane do ubiegania się o dokument pracownika przygranicznego.

Obywatele Zjednoczonego Królestwa legalnie zamieszkujący w UE przed dniem 1 stycznia 2021 r., którzy po tej dacie nadal mieszkają w UE, mogą być zmuszeni do ubiegania się o nowy status pobytu w państwie członkowskim, w którym mieszkają. Mają oni również prawo do ubiegania się o dokument pracownika przygranicznego w tym państwie członkowskim.

Nadal obowiązuje koordynacja zabezpieczenia społecznego

Obywatele UE, którzy stale mieszkają i pracują w Zjednoczonym Królestwie (lub odwrotnie) od czasu poprzedzającego zakończenie okresu przejściowego, również korzystają z pełnej koordynacji przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego. W przyszłości wszystkie przepisy UE dotyczące praw do zabezpieczenia społecznego będą nadal miały zastosowanie w takich przypadkach.

Istnieje również częściowa koordynacja w przypadku obywateli UE, którzy nie mieszkali stale w Zjednoczonym Królestwie, ale jeszcze przed zakończeniem okresu przejściowego podlegali brytyjskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego (lub odwrotnie). Dotyczy to na przykład przepisów w zakresie równego traktowania, świadczeń chorobowych i rodzinnych oraz łączenia praw i obowiązków z różnych okresów pobytu.

UE i Zjednoczone Królestwo zawarły również umowy ze Szwajcarią i państwami EFTA należącymi do EOG (Islandią, Liechtensteinem, Norwegią i Szwajcarią) w celu ochrony osób znajdujących się w sytuacji trójstronnej (takich jak obywatel Zjednoczonego Królestwa mieszkający lub pracujący w UE po zakończeniu okresu przejściowego, ale z dziećmi mieszkającymi w innym państwie członkowskim UE).

Więcej informacji na temat umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem można znaleźć na stronie:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_pl

 

Powiązane linki:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_pl

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

EURES Baza ofert pracy

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
Wiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilności
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.