Skip to main content
EURES
News article21 juli 2021European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Ny avtale beskytter EU-borgere i Storbritannia og omvendt

En ny avtale mellom EU og Storbritannia har trådt i kraft i år. Den fokuserer på å beskytte rettighetene og valgene til EU-borgere som bor og arbeider i Storbritannia, samt britiske borgere som bor i EU.

New agreement protects EU citizens in the UK and vice versa
EURES

Handels- og samarbeidsavtalen mellom EU og Storbritannia, EU-UK Trade and Cooperation Agreement, anerkjenner rettighetene til EU-borgere som bor utenfor EU, samt britiske borgere som bor i EU, og skisserer avtalte fremgangsmåter for handel og muligheter. Lovgivningen ble først avtalt i desember 2020 og dekker borgernes rettigheter, et økonomisk oppgjør mellom Storbritannia og EU og protokoll for Irland og Nord-Irland.

Siden Storbritannia først valgte å trekke seg ut av EU i 2016 og offisielt forlot EU i 2020, har mange diskusjoner funnet sted for å sikre beskyttelse for livsvalgene, tryggheten og sikkerheten til EU-borgere som bor i Storbritannia. Formelle forhandlinger om det fremtidige forholdet mellom Storbritannia og EU begynte i mars 2020, og resulterte i EU-UK Trade and Cooperation Agreement (handels- og samarbeidsavtalen mellom EU og Storbritannia).

Retten til å leve, jobbe og studere er beskyttet

Lovgivningen har blitt implementert fra begynnelsen av dette året, og skal sikre rettighetene til over tre millioner EU-borgere som bor i Storbritannia, samt over én million britiske statsborgere i EU-land.

Den er utformet for å sikre at innbyggerne fremdeles er i stand til å leve, jobbe og studere både i og utenfor EU, og omfatter også aspekter som inkluderer grunnleggende rettigheter på arbeidsplassen, helse- og sikkerhetsstandarder for arbeidsplasser og rettferdige arbeidsforhold.

Avtalen erklærer at EU-borgere boende i Storbritannia før 1. januar 2021 kan fortsette å bo der, forutsatt at de søkte til EUs bosettingsordning før 30. juni 2021. De som fortsatt å jobbe i Storbritannia etter 1. januar 2021 og har søkt om ordningen, vil ikke bli pålagt å søke om et grensearbeiderdokument.

Britiske statsborgere bosatt lovlig i EU før 1. januar 2021 og som fortsetter å bo i EU deretter, kan måtte søke om ny bosettingsstatus i medlemsstaten de bor i. De har også rett til å søke om et grensearbeiderdokument i denne medlemsstaten.

Koordinering av folketrygd gjelder fremdeles

EU-borgere som har bodd og jobbet kontinuerlig i Storbritannia (eller omvendt) siden før overgangsperiodens kan også benytte seg av full koordinering av lovgivningen om folketrygd. Fremover vil alle EU-regler om retten til folketrygd fortsette å gjelde i slike tilfeller.

Delvis koordinering er også på plass for EU-borgere som ikke har bodd kontinuerlig i Storbritannia, men som fortsatt har vært underlagt britisk lov om folketrygd før overgangsperiodens slutt (eller omvendt). Dette gjelder for eksempel regler om likebehandling, sykdoms- og familierelaterte ytelser samt å kombinere rettigheter og plikter fra forskjellige oppholdsperioder.

EU og Storbritannia har også inngått avtaler med Sveits og EØS/EFTA-stater (Island, Liechtenstein, Norge og Sveits) for å beskytte mennesker i triangulære situasjoner (for eksempel en britisk statsborger som er bosatt eller arbeider i EU ved slutten av overgangsperioden, men med barn som bor i et annet EU-land).

For mer informasjon om handels- og samarbeidsavtalen mellom EU og Storbritannia besøker du:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

 

Relevante lenker:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Finn EURES-rådgivere

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURESjobbdatabase

EURES’ tjenester for arbeidsgivere

EURES’ aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
Arbeidsmarkedsnyheter/mobilitetsnyheter
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.