Skip to main content
EURES
Naujienų straipsnis2021 m. liepos 21 d.Europos darbo institucija, Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas

Naujuoju susitarimu apsaugomi ES piliečiai Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinės Karalystės piliečiai ES.

Šiais metais įsigaliojo naujas Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimas. Jame daugiausia dėmesio skiriama Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ir dirbančių ES piliečių ir ES gyvenančių Jungtinės Karalystės piliečių teisių ir pasirinkimų apsaugai.

New agreement protects EU citizens in the UK and vice versa
EURES

ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarime pripažįstamos ne ES šalyse gyvenančių ES piliečių, taip pat ES gyvenančių Jungtinės Karalystės piliečių teisės, ir apibrėžiami suderinti požiūriai į prekybą ir galimybes. Teisės aktai, dėl kurių pirmą kartą susitarta 2020 m. gruodžio mėn., apima piliečių teises, finansinį susitarimą tarp Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos ir protokolą dėl Airijos ir Šiaurės Airijos.

Nuo 2016 m. kai Jungtinė Karalystė pirmą kartą nusprendė išstoti iš ES, o 2020 m. oficialiai iš jos išstojo, įvyko daug diskusijų siekiant, kad būtų užtikrinti Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ES piliečių gyvenimo pasirinkimai, saugumas ir apsauga. Oficialios derybos dėl to, kokie ateityje bus Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos ryšiai, prasidėjo 2020 m. kovo mėn. ir baigėsi ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu.

Apsaugotos teisės gyventi, dirbti ir studijuoti

Nuo šių metų pradžios yra įgyvendinami teisės aktai, siekiant apsaugoti daugiau kaip 3 mln. Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ES piliečių ir daugiau kaip 1 mln. Jungtinės Karalystės piliečių ES šalyse teises.

Šiais teisės aktais siekiama užtikrinti, kad piliečiai ir toliau galėtų gyventi, dirbti ir mokytis ir Europos Sąjungos ir jai nepriklausančiose šalyse, be to, juose atsižvelgta į tokius aspektus kaip pagrindinės teisės darbe, sveikatos ir saugos standartai ir sąžiningos darbo sąlygos.

Susitarime teigiama, kad iki 2021 m. sausio 1 d. Jungtinėje Karalystėje gyvenę ES piliečiai gali toliau joje gyventi, jei iki 2021 m. birželio 30 d. jie pateikė prašymą pagal Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą. Asmenims, kurie po 2021 m. sausio 1 d. toliau dirba Jungtinėje Karalystėje ir pateikė prašymą pagal Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą, nereikės teikti prašymo išduoti pasienio darbuotojo dokumentą.

Jungtinės Karalystės piliečiams, kurie teisėtai gyveno ES iki 2021 m. sausio 1 d., ir praėjus šiai datai toliau gyvena ES, gali tekti kreiptis, kad jiems būtų suteiktas naujas gyventojo statusas toje valstybėje narėje, kurioje jie gyvena. Jie taip pat turi teisę teikti prašymą išduoti pasienio darbuotojo dokumentą toje valstybėje narėje.

Socialinė apsauga ir toliau koordinuojama

Be to, ES piliečių, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos nuolatos gyveno ir dirbo Jungtinėje Karalystėje (arba atvirkščiai), socialinės apsaugos teisės aktai yra visiškai koordinuojami. Vėliau tokiais atvejais visos su teisėmis į socialinę apsaugą susijusios ES taisyklės ir toliau bus taikomos.

Taip pat, ES piliečiams, kurie Jungtinėje Karalystėje gyveno ne nuolatos, tačiau kuriems iki pereinamojo laikotarpio pabaigos buvo taikomi Jungtinės Karalystės socialinės apsaugos teisės aktai (arba atvirkščiai), yra taikomas dalinis koordinavimas. Toks koordinavimas galioja, pavyzdžiui, vienodo požiūrio ir ligos ir šeimos išmokų taisyklėms, taip pat bendroms skirtingų gyvenamųjų vietų laikotarpių teisėms ir pareigoms.

Be to, Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė sudarė susitarimus su Šveicarija ir EEE narėmis esančiomis ELPA valstybėmis (Islandija, Lichtenšteinu, Norvegija ir Šveicarija) siekdamos apsaugoti trišalių padėčių asmenis (pvz., pereinamojo laikotarpio pabaigoje ES gyvenantį ar dirbantį Jungtinės Karalystės pilietį, kurio vaikai gyvena kitoje ES valstybėje narėje).

Daugiau informacijos apie ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą rasite

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_lt

 

Susijusios nuorodos

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_lt

 

Išsamesnė informacija

Europos darbo dienos

Susiraskite EURES konsultantą

Gyvenimo ir darbo sąlygos EURES šalyse

EURES Darbo vietų duomenų bazė

EURES paslaugos darbdaviams

EURES renginių kalendorius

Būsimi internetiniai renginiai

Sekite EURES naujienas tinkle „Facebook“

Sekite EURES naujienas tinkle „Twitter“

Sekite EURES naujienas tinkle „LinkedIn“

Išsamūs duomenys

Temos
Darbo rinkos naujienos/mobilumo naujienos
Sektorius
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Atsisakymas

Straipsniai skirti EURES portalo vartotojams teikti informaciją apie aktualias temas ir tendencijas bei paskatinti diskusijas ir diskusijas. Jų turinys nebūtinai atspindi Europos darbo institucijos (ELA) ar Europos Komisijos požiūrį. Be to, EURES ir ELA neremia pirmiau minėtų trečiųjų šalių svetainių.