Skip to main content
EURES
Uutisartikkeli21. heinäkuuta 2021Euroopan työviranomainen, Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto

Sopimus turvaa EU:n kansalaisia Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja päinvastoin

Uusi EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen sopimus tuli voimaan tänä vuonna. Se turvaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien ja työskentelevien EU-kansalaisten ja EU:ssa asuvien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeuksia ja valintoja.

New agreement protects EU citizens in the UK and vice versa
EURES

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimuksessa ”EU-UK Trade and Cooperation Agreement” tunnustetaan EU:n ulkopuolella asuvien EU-kansalaisten sekä EU:ssa asuvien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeudet ja esitetään kaupasta ja mahdollisuuksista sovittuja menettelytapoja. Lainsäädäntö, josta päästiin sopuun joulukuussa 2020, kattaa kansalaisten oikeudet, talouskysymyksiä koskevan ratkaisun Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välillä sekä Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan.

Sen jälkeen kun Yhdistynyt kuningaskunta päätti EU-erosta vuonna 2016 ja lähti EU:sta virallisesti vuonna 2020, on käyty monia keskusteluja, joiden tarkoituksena on ollut varmistaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien EU-kansalaisten elämänvalintojen ja turvallisuuden suojeleminen. Viralliset neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n tulevasta suhteesta alkoivat maaliskuussa 2020, ja niiden tuloksena syntyi EU-UK Trade and Cooperation Agreement -sopimus.

Asumis-, työskentely- ja opiskeluoikeus on turvattu

Asiaa koskeva lainsäädäntö on ollut voimassa tämän vuoden alusta lähtien, ja sen on tarkoitus turvata yli 3 miljoonan Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvan EU-kansalaisen ja yli miljoonan EU-maissa asuvan Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisen oikeudet.

Tarkoituksena on varmistaa, että kansalaiset voivat edelleenkin asua, työskennellä ja opiskella EU:ssa ja sen ulkopuolella. Lainsäädäntö kattaa myös esimerkiksi työelämän perusoikeudet, työterveys- ja työturvallisuusnormit sekä oikeudenmukaisten työolojen näkökantoja.

Sopimuksessa todetaan, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen 1.1.2021 asuneet EU:n kansalaiset voivat jatkaa oleskeluaan edellyttäen, että he ovat hakeneet EU:n oleskelustatusta ennen 30.6.2021. Niiden, jotka jatkavat työskentelyä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1.1.2021 jälkeen ja jotka ovat hakeneet oleskelustatusta, ei tarvitse hakea rajatyöntekijän asiakirjaa.

Ennen 1.1.2021 laillisesti EU:ssa oleskelleiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten, jotka oleskelevat jatkossakin EU:ssa, voi olla tarpeen hakea uutta oleskelustatusta siinä jäsenvaltiossa, jossa asuvat. Heillä on myös oikeus hakea rajatyöntekijän asiakirjaa kyseisessä jäsenvaltiossa.

Sosiaaliturvan yhteensovittaminen yhä voimassa

EU:n kansalaiset, jotka ovat asuneet ja työskennelleet Yhdistyneessä kuningaskunnassa (tai päinvastoin) jo ennen siirtymäkauden päättymistä, hyötyvät myös sosiaaliturvalainsäädännön täysimääräisestä yhteensovittamisesta. Tällöin kaikkien sosiaaliturvaoikeuksia koskevien EU:n sääntöjen soveltamista jatketaan edelleen.

Osittaista yhteensovittamista sovelletaan myös niihin EU-kansalaisiin, jotka eivät ole asuneet jatkuvasti Yhdistyneessä kuningaskunnassa mutta ovat olleet Yhdistyneen kuningaskunnan sosiaaliturvalainsäädännön piirissä ennen siirtymäkauden päättymistä (tai päinvastoin). Tämä koskee esimerkiksi yhdenvertaisesta kohtelusta, sairaus- ja perhe-etuuksista sekä eri oleskelukausien oikeuksien ja velvollisuuksien yhdistämisestä annettuja sääntöjä.

EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat tehneet myös Sveitsin sekä ETA- ja EFTA-valtioiden (Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi) kanssa sopimuksia ihmisten suojelemiseksi kolmenvälisissä tilanteissa (esimerkiksi kun Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen on asunut tai työskennellyt EU:ssa siirtymäkauden päättyessä, mutta hänen lapsensa asuvat toisessa EU:n jäsenvaltiossa).

Lisätietoa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimuksesta:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_fi

 

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_fi

 

Lisätietoja:

Euroopan työpaikkapäivät

Etsi EURES-neuvojaa

Eläminen ja työskentely EURES-maissa

EURESin työpaikkatietokanta

EURES-palvelut työnantajille

EURESin tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat verkossa

EURES Facebookissa

EURES Twitterissä

EURES LinkedInissä

Tiedot

Aiheet
Työmarkkinauutiset/liikkuvuusuutiset
Sektori
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastuuvapauslauseke

Artikkelien tarkoituksena on tarjota EURES-portaalin käyttäjille tietoa ajankohtaisista aiheista ja suuntauksista sekä herättää keskustelua ja keskustelua. Niiden sisältö ei välttämättä vastaa Euroopan työviranomaisen (ELA) tai Euroopan komission näkemystä. Lisäksi EURES ja ELA eivät tue edellä mainittuja kolmansien osapuolien verkkosivustoja.