Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
EURES
Artykuł prasowy7 czerwiec 2018Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

MobiliseSME: platforma wymiany transgranicznej przynosi korzyści kilkuset małym przedsiębiorstwom i ich pracownikom

Jednolity rynek UE jest największą na świecie strefą handlu oferującą unikalne możliwości nie tylko przedsiębiorcom chcącym rozszerzyć swoją działalność, ale również przedsiębiorcom i pracownikom z różnych krajów, którzy mogą się spotkać i wzajemnie się od siebie uczyć.

MobiliseSME: cross-border exchange platform benefits hundreds of small businesses and their employees
European Entrepreneurs CEA-PME 2017

Jednym z projektów, który wspierał takie transgraniczne wymiany, jest finansowany ze środków unijnych projekt MobiliseSME, swego rodzaju „platforma wymiany” dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Założenie projektu jest proste: pracownicy MŚP biorą udział w wymianach z MŚP z innych państw członkowskich UE. Celem jest rozszerzenie ich umiejętności zawodowych, zdobycie międzynarodowego doświadczenia i wymiana najlepszych praktyk.

Natomiast pracodawcy mogą rozwijać umiejętności swojego personelu i tworzyć nowe możliwości z zagranicznymi partnerami, jednocześnie ucząc się z perspektywy pracowników, którzy przyjeżdżają z zagranicy.

Od momentu powstania program wymiany wywarł znaczny wpływ – ponad 400 przedsiębiorstw zarejestrowało się na platformie, a w okresie od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r. odbyło się ponad 50 wymian. Projekt może wydawać się znajomy niektórym czytelnikom, ponieważ znalazł się wcześniej w artykuł na portalu EURES w lipcu 2017 r.

W opublikowanym w październiku 2017 r. sprawozdaniu oceniającym MobiliseSME podkreślano pozytywne informacje zwrotne otrzymane od osób, które dotychczas wzięły udział w projekcie. Ogółem 91% przedsiębiorstw wysyłających i 95% przedsiębiorstw przyjmujących było zadowolonych z partnera, którego udało im się znaleźć, 90% przedsiębiorstw stwierdziło, że dzięki wymianie ich działalność transgraniczna rozwinie się, a 75% stwierdziło, że będą w stanie wprowadzić nowe produkty i usługi.

„MobiliseSME naprawdę pomogło nam zrealizować cel, jakim było rozwinięcie umiejętności technicznych i marketingowych naszych pracowników, co przyniosło wyniki w krótkim czasie”, mówi Emanuele D’Angella, włoski przedsiębiorca mieszkający w Hiszpanii, który przyjął pracowników z innych przedsiębiorstw.

Informacje zwrotne otrzymane od pracowników biorących udział w wymianach były równie pozytywne – 90% odwiedzających pracowników zdobyło nowe umiejętności, zgodnie z oczekiwaniami, a 81% stwierdziło, że wymiana przyczyniła się do ich rozwoju zawodowego i przyszłych możliwości rozwoju kariery.

„MobiliseSME pomogło nam zrozumieć nowe zagraniczne możliwości rynkowe, co jest bardzo trudne do osiągnięcia przy ograniczonych zasobach, jakimi dysponują MŚP”, mówi Triin Tammearu z Estonii, która w ramach programu pracowała w przedsiębiorstwie w Zjednoczonym Królestwie.

Po bardzo udanym projekcie pilotażowym osoby odpowiedzialne za projekt MobiliseSME skupiają się na przyszłości i widać wyraźnie, że mają wielkie plany.

„Pierwszym krokiem byłoby zwiększenie rozmiaru projektu, aby obejmował wszystkie państwa członkowskie i polegał na większej liczbie krajowych sieci MŚP i organizacji wspierających przedsiębiorstwa w celu przekazywania przedsiębiorstwom informacji na temat istnienia programu wymiany”, wyjaśnia Stefan Moritz, dyrektor zarządzający European Entrepreneurs CEA-PME. CEA-PME jest największą europejską konfederacją dobrowolnie zrzeszonych MŚP i liderem konsorcjum projektowego MobiliseSME.

Stefan Moritz twierdzi, że ostatecznym celem projektu jest stworzenie swego rodzaju programu „Erasmus dla MŚP”, programu wymiany na szeroką skalę porównywalnego z głównym programem wymiany studentów UE.

„Dane wykazują, że w Europie istnieje prawdziwe zainteresowanie programem mobilności tego rodzaju”, mówi. „Celem jest wypełnienie luki, poprzez zapewnienie MŚP możliwości stawienia czoła globalizacji w prosty sposób: dzięki wyjazdom umożliwiającym naukę od innych”.

Do tej pory projekt osiągnął wielki sukces, ale jak twierdzi Stefan Moritz: „sukces MobiliseSME ma wartość tylko wtedy, gdy stanowi początek większego procesu”.

„Z uwagi na ogromne korzyści płynące z rozszerzenia takiego programu bardzo duże znaczenie ma utrzymanie takiego tempa”, mówi.

Projekt MobiliseSME był finansowany ze środków europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), którym zarządza bezpośrednio Komisja Europejska. Łączy on trzy programy na rzecz zatrudnienia: EURES, PROGRESS i mikrofinansowanie Progress.

 

Powiązane linki:

300 MŚP znajduje idealnie dopasowanych partnerów dzięki programowi wymiany

Mobilise SME – Final Evaluation Report

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

EURES

PROGRESS

Mikrofinansowanie Progress

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Szukaj doradcy EURES

Warunki życia i pracy w krajach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeńEURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
Biznes/PrzedsiębiorczośćNajlepsze praktyki EURESWiadomości zewnętrzne EURESInteresariusze zewnętrzniWiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilnościHistorie sukcesówMłodzież
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.