Skip to main content
EURES
Novinový článok2. marca 2023Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Generácia Y a Z na pracovisku: podobnosti a rozdiely

Prevažnú časť pracovnej sily v Európe tvoria ľudia generácie Y (tzv. mileniáni) a generácie Z, pričom každá z nich má osobitné zručnosti a vlastnosti. Dočítajte sa viac o prístupe k práci týchto dvoch demograficky odlišných generácií, čo vám pomôže pri nábore a riadení zamestnancov a ich udržaní v zamestnaní.

Millennials and Gen Z in the workplace: similarities and differences
Unsplash

U nás v sieti EURES si uvedomujeme, že kategorizácia generácií Y a Z nie je univerzálna a nevzťahuje sa na každého, kto sa narodil v tých rokoch. Zovšeobecnenia nám však umožnia lepšie ilustrovať najbežnejšie podobnosti a rozdiely medzi týmito skupinami.

Kto patrí do generácie Y a generácie Z?

Nie je jednoduché presne definovať tieto dve generácie, pretože neexistuje jednoznačné vymedzenie. Zvyčajne sa za generáciu Y alebo mileniánov považujú ľudia narodení približne medzi 1981 a 1995 a za generáciu Z tí, ktorí sa narodili medzi 1995 a 2012.

Podobnosti medzi generáciou Y a generáciou Z na pracovisku

  • Neodmysliteľné technológie

Generácia Y aj generácia Z sú digitálne generácie a sú zvyknuté učiť sa a používať nové zariadenia a softvéry. Obe generácie očakávajú maximálnu digitalizáciu pracovných procesov vrátane internej a externej komunikácie (čet, email a audio- a videohovory). Zamestnávatelia by s tým mali počítať, ak chcú ponúkať atraktívne pracovné miesta pre uchádzačov z týchto generácií.

  • Prispievať k spoločnému blahu

Podľa globálneho prieskumu generácií Y a Z, ktorý uskutočnila spoločnosť Deloitte v roku 2022, obe generácie považujú sociálnu zodpovednosť organizácií a podnikov za dôležitú a chcú pracovať pre zamestnávateľov, ktorí majú rovnaké nastavenie a hodnoty. Keďže tieto generácie sa zaujímajú o otázky ochrany životného prostredia a o politiku, kladú dôraz na to, aby ich zamestnávateľ bol v tomto smere spoločensky aktívny.

  • Okamžitá pochvala za dosiahnuté výsledky

Obe generácie očakávajú, že za vykonanú prácu dostanú ihneď uznanie. Vynikajúcou motiváciu pre vašich zamestnancov môže byť uznanie drobných úspechov prostredníctvom systémov hodnotenia výkonnosti.

  • Jednotná a otvorená komunikácia

Ako vyplýva zo štúdií, obe generácie očakávajú, že zamestnávateľ s nimi bude jasne komunikovať a zavedie systém pravidelného poskytovania spätnej väzby (ako napríklad pravidelné týždenné porady).

Rozdiely medzi generáciou Y a generáciou Z na pracovisku

  • Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a kariérny postup

Staršia generácia Y si cení rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, mladšia generácia Z sa orientuje viac na kariérny postup a finančné stimuly. Ak prevažne zamestnávate ľudí z týchto dvoch generácií, mali by ste sa zamerať na vyváženie pracovného a súkromného života zamestnancov a na finančné odmeny.

  • Flexibilita alebo stabilita zamestnania

Štúdie naznačujú, že ľudia generácie Y uprednostňujú flexibilitu zamestnania, t. j. očakávajú, že zamestnanie sa prispôsobí ich predstave. Častejšie sa u nich pozoruje tendencia zmeniť zamestnanie, ak im pracovné miesto prestane vyhovovať. Generácia Z bola častejšie postihnutá nezamestnanosťou, a preto uprednostňuje stabilitu a záruku zamestnania.

  • Pozitívna alebo priamočiara spätná väzba

Ako sme už uviedli, obe generácie kladú dôraz na pravidelné poskytovanie spätnej väzby. Zatiaľ čo generácia Z uprednostňuje priamočiaru spätnú väzbu, generácia Y je citlivejšia na kritiku a lepšie na ňu reaguje, ak je formulovaná motivujúco a pozitívne.

  • Písomná/vizuálna komunikácia alebo videá

Obe generácie dávajú prednosť tým formám komunikácie, ktoré sú založené na ich obľúbených sociálnych médiách. Napríklad generácia Y má vo veľkej obľube Facebook, Twitter a LinkedIn, čiže lepšie reaguje na textovú a vizuálnu komunikáciu (fotografie). Generácia Z uprednostňuje ako komunikačnú formu krátke videá, pretože jej obľúbenými sociálnymi médiami je YouTube a TikTok. Tieto faktory treba zohľadniť pri inzerovaní pracovných miest alebo príprave internej komunikácie a školení zamestnancov.

Oznámiť negatívne hodnotenie nie je vždy jednoduché, ale je to veľmi dôležitá súčasť riadenia zamestnancov a ak sa to urobí správnym spôsobom, môže to dokonca prispieť k zlepšeniu vzťahov. Prečítajte si tento článok a zistite, ako to môžete dosiahnuť.

 

Súvisiace odkazy:

Gen Z 'Stans' Feedback - Here's How to Structure It Best (Generácia Z „dychtí“ po kritike – Ako ju podať čo najlepšie)

Ako oznámiť negatívne hodnotenie zamestnancom

Globálny prieskum generácie Y a generácie Z 2022, Deloitte

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby portálu EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

Témy
Obchod / PodnikanieRady a tipyTrendy náboru
Súvisiace sekcie
Rady a tipyInformácie o trhu práce
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.