Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
EURES
Nyhetsartikel6 september 2022Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Chef på avstånd? Så leder du ett distansteam med framgång

Att arbeta hemifrån har blivit normalt för många, men det kan vara svårt att leda ett team vars medlemmar arbetar från olika platser. Ett distansteam behöver dock inte vara en utmaning. Läs mer för att få reda på hur du kan göra ditt distansteam till din största tillgång.

Leading from a distance? Here’s how to effectively manage your international team

1. Använd lämplig programvara

I efterdyningarna av covid-19-pandemin finns det fler möjligheter än någonsin när det gäller arbete och samarbete på distans. Men alla dessa valmöjligheter är inte alltid av godo, särskilt om ditt team inte använder ett enhetligt system. Som chef ansvarar du för att utvärdera den tillgängliga programvaran och se till att det går att samarbeta effektivt på den plattform du valt. Funktioner du bör leta efter kan vara videosamtal/videoinspelningar, snabbmeddelanden, skärmdelning, online-/offline-indikator och tillgång till programvara i alla dina teammedlemmars länder.

2. Planera in dagliga möten

Genom att planera in dagliga virtuella möten vid en fast tid kan du skapa ett enhetligt arbetsmönster för ditt internationella team. Du bör dock ta hänsyn till de olika tidszoner som de anställda befinner sig i när du planerar mötet. Även om det är viktigt att få saker gjorda under mötena bör du också se till att de anställda får tid att prata med varandra under mer avslappnade former. Att ge ditt team möjlighet att umgås bidrar till att upprätthålla sociala och yrkesmässiga relationer, främja en hälsosam arbetsmiljö och stärka engagemanget i arbetet trots det geografiska avståndet.

3. Anordna resor till internationella kontor

Tänk på att det trots avståndet mellan teammedlemmarna inte är omöjligt att träffas! Överväg att anordna resor så att ditt team kan träffas och arbeta tillsammans på plats. På så sätt kan ni få kontakt på ett sätt som inte är möjligt vid distansarbete. Det gör att ni kan lära känna varandra bättre och får fler tillfällen att prata spontant om jobbet och livet.

4. Var medveten om kulturella skillnader

Som chef är det viktigt att du är medveten om eventuella kulturella skillnader i ditt team, särskilt om medlemmarna är utspridda över flera länder. Detta gäller klädkod, grader av formalitet och lämpliga ämnen för samtal mellan arbetskamrater samt språket som används. Var tydlig med vad du förväntar dig av ditt team och fråga teammedlemmarna vad de förväntar sig av dig och varandra. Kulturskillnader kan vara subtila, men genom att identifiera dem tillsammans och anstränga er för att undvika missförstånd stärker ni sammanhållningen i teamet och minskar risken för konflikter.

5. Erbjud ditt team alternativa arbetsplatser

Slutligen bör du överväga att erbjuda ditt team alternativa ställen att arbeta på i händelse av oförutsedda problem som kan uppstå vid arbete hemifrån. Plötsliga problem med internetuppkoppling, barn som har skollov eller högljudda grannar kan vara mycket distraherande för den som arbetar på distans. Dessa hinder går ofta inte att förutse och kan påverka produktiviteten i ditt team, men de går att övervinna. Du kan till exempel ge ditt team tillgång till alternativa arbetsplatser där de kan arbeta ostört, såsom din organisations närmaste kontor, lokala gemensamma arbetsutrymmen eller endagskontor i området.

Läs mer om hur du kan stödja dina anställda i vår artikel Så blir du en eftertraktad arbetsgivare.

 

Länkar:

Så blir du en eftertraktad arbetsgivare

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Hitta Euresrådgivare 

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eurestjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på Linkedin

Teman
Företag /EntreprenörskapRåd och tips
Relaterade avsnitt
Råd och tips
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.