Skip to main content
Logo Európskej komisie
EURES
Novinový článok31 október 2017Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Od hľadania zamestnania k podnikaniu – Záruka pre mladých ľudí pomohla Litovčanke splniť si sen

Goda Tokerės vždy mala jasno v tom, že sa bude usilovať sa o kariéru v kreatívnej oblasti. Nevedela ale, ako získať zručnosti a znalosti, ktoré sú k tomu potrebné.

From jobseeker to entrepreneur - Youth Guarantee helps Lithuanian woman pursue her dreams
EC

Od kedy sa pamätá, bol jej život spojený s módou. Na univerzite začala študovať módne a textilné inžinierstvo, ale štúdium zanechala. Cítila, že tento odbor nenapĺňa jej kreatívne potreby. „Dlho som rozmýšľala nad tým, že vytvorím vlastnú značku, ale zistila som, že mi chýbajú potrebné vedomosti,“ hovorí.

Poslúchla radu priateľa a prostredníctvom systému záruky pre mladých ľudí sa zapísala do krajčírskeho kurzu. Po skončení rozbehla svoju vlastnú značku: Oh My Goda. „Znalosti, ktoré som získala na kurze, teraz využívam každý deň,“ dodáva Goda. „Ráno sa budím s tým, že na to mám.“

Goda hovorí, že je dokonalým príkladom fantastických príležitostí, ktoré mladým ponúka záruka pre mladých ľudí. „Som na seba pyšná a som si istá v tom, čo robím,“ dodáva. „Výsledkom je, že moje podnikanie napreduje.“

Čo je záruka pre mladých ľudí?

Záruka pre mladých ľudí ponúka nový prístup k zníženiu úrovne nezamestnanosti mládeže tým, že zabezpečí, aby všetci mladí ľudia do 25 rokov dostali kvalitnú konkrétnu ponuku pracovného miesta, učňovskej prípravy, stáže alebo nepretržitého vzdelávania. Podľa tejto schémy musí byť uvedená ponuka k dispozícii do 4 mesiacov odo dňa, keď mladý človek ukončí formálne vzdelávanie alebo sa stane nezamestnaným. Najčastejšie otázky o záruke pre mladých ľudí nájdete tu.

 

Príslušné odkazy

Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí – Video

Otázky a odpovede o záruke pre mladých ľudí

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Život a práca v Litve

 

Ďalšie informácie:

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatísiete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Sieť EURES na Google+

Témy
Úspešné príbehy
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.