Skip to main content
EURES
Novinový článok21. júna 2017Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Veľtrhy pracovných príležitostí: využite svoj čas na maximum

Našli ste si teda veľtrh práce, na ktorý by ste radi išli, a zaregistrovali ste sa (v prípade potreby). Čo ďalej? Možno si myslíte, že sa tam stačí už len objaviť, ale na to, aby ste z nejakého veľtrhu práce vyťažili maximum a zároveň múdro využili svoj čas, je dobré všetko vopred dobre naplánovať...

Job fairs: making the most of your time

Zistite, kto tam bude

V prípade väčšiny veľtrhov pracovných príležitostí sa pred konaním podujatia uverejňuje zoznam vystavovateľov. Ak budete vedieť, ktoré podniky a organizácie tam budú, môžete určiť, s kým by ste sa radi porozprávali, a zostaviť si akčný plán. Je to zvlášť dôležité v prípade veľkých podujatí, na ktorých pravdepodobne nebudete mať čas hovoriť s každým. Zostavenie rebríčka účastníkov je dobrý spôsob, ako ich rozdeliť na tých, s ktorými sa určite chcete stretnúť, a na tých, s ktorými sa stretnete, ak ostane čas.

Vodne sa oblečte

To, čo máte oblečené, sa nemusí javiť ako veľmi dôležité, ale tvorí to dôležitú súčasť toho, ako sa prezentujete – a na prvých dojmoch záleží. Nakoniec, potenciálni zamestnávatelia sa zrejme za celý deň stretnú so stovkami mladých ľudí ako vy, a preto nechcete, aby si vás pamätali z nesprávnych dôvodov! Zamyslite sa nad tým, čo by ste si obliekli na pracovný pohovor a rozhodne sa nepomýlite.

Vytlačte si kópie svojho životopisu

Na rozhovor s potenciálnym zamestnávateľom budete mať možno len 10 minút, takže je vhodné mať niečo, čo mu môžete nechať. Navštívenky sú výborné, ale životopis obsahuje oveľa viac informácií o vašich zručnostiach a skúsenostiach a o tom, čo by ste mohli spoločnosti ponúknuť. Určite si vezmite dostatok výtlačkov a dbajte na to, aby nebol váš životopis príliš dlhý – žiadny potenciálny zamestnávateľ nechce prechádzať 10 strán, aby zistil, kto ste a čo viete robiť!

Premýšľajte o tom, čo podniky alebo organizácie chcú

Hľadajú talentovaných nových zamestnancov, ktorí do ich spoločnosti prinesú určitú pridanú hodnotu. Hoci sú zručnosti a skúsenosti vo vašom životopise dôležité, vplyv má aj to, ako vystupujete ako osoba. Vďaka úsmevu, nadväzovaniu očného kontaktu, prejaveniu jasného záujmu o spoločnosť (a znalosti o nej) a sebavedomému vystupovaniu určite zanecháte ako potenciálny zamestnanec oveľa lepší dojem.

Zamyslite sa nad tým, čo chcete vy

Prečo sa vlastne zúčastňujete na veľtrhu pracovných príležitostí? Máte v hľadáčiku konkrétne pracovné miesto alebo spoločnosť, v ktorej chcete pracovať? Máte záujem vidieť, aké neočakávané príležitosti sa môžu objaviť? Alebo len máte pocit, že by ste mali na veľtrh pracovných príležitostí jednoducho ísť? Priznanie vlastnej motivácie vám pomôže usmerniť si čas, keď tam budete, a možno v prípade posledného dôvodu vás inšpiruje k efektívnejšiemu prístupu.

Kde môžete získať ďalšie informácie?

Európske dni pracovných príležitostí sú vynikajúcim miestom, kde začať. Na týchto náborových veľtrhoch organizovaných niekoľkokrát mesačne (v priemere) tak online, ako aj na mieste sa stretávajú uchádzači o zamestnanie a podniky na rôznych miestach Európy. Registrácia na podujatie je jednoduchá a dá sa urobiť cez webové sídlo Európskych dní pracovných príležitostí.

Ak hľadáte niečo mimo Európy,organizácia Global Careers Fair každoročne organizuje medzinárodné veľtrhy kariéry. Tieto podujatia sa konajú online, vďaka čomu sú dostupné pre mladých ľudí kdekoľvek na svete.

Veľtrhy pracovných príležitostí idú ruka v ruke s vytváraním sietí, tak si určite pozrite našu základnú príručku o vytváraní sietí, v ktorej nájdete najlepšie tipy, ako nadväzovať kontakty ako profesionál!

 

Súvisiace odkazy:

Európske dni pracovných príležitostí

Medzinárodné veľtrhy kariéry

Základnú príručku o vytváraní sietí

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu sieteEURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

EURES na Google+

Témy
Obchod / PodnikaniePracovné dni/podujatiaTrendy náboruMladosti
Súvisiace sekcie
Život a práca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.