Skip to main content
EURES
Artiklu tal-aħbarijiet21 Ġunju 2017L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni

Il-fieri tal-impjiegi: tuża ħinek bl-aħjar mod

Mela, sibt fiera tal-impjiegi li tixtieq tattendi u lestejt il-proċess tar-reġistrazzjoni (jekk meħtieġ!) Xi jmiss? Jista' jgħaddilek il-ħsieb li jekk titfaċċa dakinhar huwa biżżejjed, iżda sabiex tikseb il-massimu minn fiera tal-impjiegi - u sabiex tuża ħinek b'mod għaqli - tkun idea tajba li tagħmel ftit ippjanar minn qabel...

Job fairs: making the most of your time

Skopri minn se jkun hemm

Ħafna mill-fieri tal-impjiegi se jippubblikaw il-lista tal-esibituri tagħhom qabel l-avveniment. Billi tkun taf liema negozji u organizzazzjonijiet se jkunu hemm, inti tista' tidentifika lil min tixtieq tkellem u tħejji pjan ta' azzjoni. Dan huwa partikolarment importanti jekk dan huwa avveniment kbir, għaliex x'aktarx mhux se jkollok ħin tkellem lil kulħadd. Il-fatt li tikklassifika lil dawk li jattendu jista' jkun mod tajjeb sabiex tisseparahom f'dawk li żgur tixtieq tiltaqa' magħhom u dawk li se tiltaqa' magħhom jekk ikun għad fadal ħin.

Ilbes biex tolqot l-għajn

Dak li tilbes jista' ma jidhirx daqstant importanti, iżda dan huwa parti essenzjali ta' kif tippreżenta lilek innifsek u l-ewwel impressjoni tgħodd ħafna. Wara kollox, ir-reklutaturi x'aktarx se jiltaqgħu ma' mijiet ta' żgħażagħ bħalek matul il-ġurnata - ma tridx li jibqgħu jiftakruk għar-raġunijiet il-ħżiena! Aħseb dwar kieku x'tilbes għal intervista tax-xogħol u ma tistax tmur ħażin.

Agħmel kopji tas-CV tiegħek

X'aktarx se jkollok biss xi 10 minuti ma' impjegatur potenzjali u għalhekk tajjeb li jkollok xi ħaġa li tkun tistaʼ tatihom. Business cards huma tajbin, iżda CV fih ħafna aktar informazzjoni dwar il-ħiliet u l-esperjenza tiegħek, u xʼtista' toffri lil kumpanija. Kun ċert/a li għandek biżżejjed kopji għal kulħadd u li s-CV tiegħek ikun taʼ tul xieraq - l-ebda impjegatur potenzjali ma jrid li joqgħod iqalleb 10 paġni biex ikun jaf min inti u xʼtaf tagħmel!

Aħseb dwar xʼjixtiequ n-negozji jew l-organizzazzjonijiet

Huma qed ifittxu impjegati ġodda b'talenti li se jġibu xi tip ta' valur miżjud fil-kumpanija tagħhom. Filwaqt li l-ħila u l-esperjenza fuq is-CV tiegħek huma importanti, kif taġixxi fir-realtà se jħalli impatt ukoll. Il-fatt li titbissem, tħares direttament fl-għajnejn, turi interess ċar (u għarfien tal-) fil-kumpanija u tippreżenta lilek innfisek b'mod kunfidenti se jgħinu sabiex timmassimizza d-dehra tiegħek bħala impjegat potenzjali.

Aħseb dwar dak li inti trid

Fir-realtà għaliex se tattendi l-fiera tal-impjiegi? Hemm xi impjieg speċifiku li tfajt għajnejk fuqu jew kumpanija li tixtieq taħdem magħha? Tinsab interessat/a biex tara x'opportunitajiet mhux mistennija jista' jkun hemm hemm barra? Jew tħoss biss li żżur fiera tal-impjiegi hija xi ħaġa li għandek tkun qed tagħmel? Li tkun onest/a dwar il-motivazzjoni tiegħek se jgħinek tidderieġi ħinek waqt li tkun hemm u forsi wkoll - fil-każ tar-raġuni tal-aħħar - tispirak tieħu approċċ aktar effettiv.

Fejn tista’ ssib iktar tagħrif?

Il-Jiem l-Impjiegi Ewropej huma post tajjeb sabiex tibda. Dawn il-fieri ta' reklutaġġ online u fuq il-post ilaqqgħu flimkien lil dawk li qed ifittxu impjieg u negozji f'postijiet Ewropej differenti, diversi drabi fix-xahar (bħala medja). Huwa faċli li tirreġistra għal avveniment u dan jista' jsir permezz tas-sit web tal-Jiem l-Impjiegi Ewropej.

Lil hinn mill-Ewropa, il-Fiera Globali għall-Karrieri torganizza numru ta' Fieri Internazzjonali għall-Karrieri kull sena. Dawn l-avvenimenti jsiru online, u b'hekk ikunu aċċessibbli għaż-żgħażagħ kullimkien fid-dinja.

Il-fieri tal-impjieg jimxu id f'id man-netwerking, għalhekk kun żgur li tiċċekkja l-aħħar gwida għan-netwerking għall-aqwa pariri dwar kif għandek tinnetwerkja daqs professjonist!

 

Links relatati:

Jiem l-Impjiegi Ewropej

Fieri Internazzjonali għall-Karrieri

L-aħħar gwida għan-netwerking

 

Aqra aktar:

Jiem l-Impjiegi Ewropej

Drop’pin@EURES

Sib Konsulent tal-EURES

Il-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-għajxien fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi ta' Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

L-EURES fuq Google+

Temi
Negozju/IntraprenditorijaĠranet tax-Xogħol/AvvenimentiXejriet ta' reklutaġġŻgħażagħ
Sezzjoni(jiet) relatati
L-Għajxien u x-Xogħol
Settur
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.