Skip to main content
Logo Evropské komise
EURES
Zpráva15 červenec 2021Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Jak zorganizovat úspěšný pracovní pohovor on-line

COVID-19 donutil mnohé zaměstnavatele k přesunutí pracovních pohovorů on-line. Ty, kteří s příslušným procesem nejsou blíže obeznámeni, může znepokojovat, že se musejí vypořádat se souvisejícími sociálními i technickými aspekty. Zde jsou naše tipy pro organizaci úspěšného pracovního pohovoru on-line.

How to organise a successful online job interview
Unsplash

1.Stanovte postup a jasně o něm informujte

Zajistěte, aby byl stanoven postup pro pohovory vedené on-line, a jasně o něm informujte své náborové pracovníky i uchazeče o zaměstnání. Může se například jednat o sdílený dokument popisující důležité změny v důsledku přesunutí pohovorů on-line určený příslušným zaměstnancům nebo o poznámku v pracovních inzerátech, že pohovory vztahující se k dané pracovní pozici budou probíhat digitálně. Relevantní mohou být také osvědčené postupy pro pohovory, jako je ztlumení zvonění telefonu, vypnutí zvukového upozornění na oznámení na počítači a připomenutí neverbálních signálů (oční kontakt přes kameru, výraz obličeje atd.). Takovéto zdokumentování procesu a informování o něm pomůže minimalizovat zmatky a problémy na straně osob vedoucích pohovor i jeho účastníků.

2.Zašlete uchazečům podrobné pokyny

S dostatečným předstihem zašlete uchazečům pokyny, ve kterých krok za krokem vysvětlíte průběh pohovoru vedeného on-line. Vzhledem k velkému počtu platforem umožňujících vést videokonference se může stát, že někteří uchazeči nebudou s vámi zvolenou platformou obeznámeni. Je třeba zmínit software, který by si uchazeči mohli potřebovat stáhnout, a případné požadavky na uživatelské jméno a heslo. Jedná se rovněž o dobrou příležitost, jak nastínit, co váš tým od pohovorů s uchazeči očekává. Budou osoby vedoucí pohovor například vyžadovat ukázku práce nebo žádat uchazeče o podstoupení písemného testu? V kolik hodin pohovor začne a skončí a kdo ho povede?

Zvažte, zda nepožadovat, aby se uchazeči k videokonferenci přihlásili o několik minut dříve, aby bylo možné zajistit, že vše řádně funguje. Preventivně také můžete poskytnout záložní telefonní číslo, na kterém vás uchazeči mohou zastihnout, a uchazečům doporučte, aby učinili totéž.

3.Vše si nacvičte a vyzkoušejte

Vyzvěte osoby vedoucí pohovor k tomu, aby před schůzkami s uchazeči uspořádali cvičný pohovor s kolegou. Problémy s připojením mohou na vaši firmu vrhat špatné světlo, takže by se osoby vedoucí pohovor měly ujistit, že jsou předem s příslušnou technologií obeznámeny a mají dost času na odstranění a vyřešení případných problémů. To zahrnuje také kontrolu řádného fungování mikrofonu na počítači, webové kamery, zvuku a internetového připojení.

4.Ozvěte se

Po skončení on-line pohovoru zašlete uchazeči zprávu, v níž mu poděkujete za čas, který vám věnoval. Můžete rovněž požádat o zpětnou vazbu k průběhu pohovoru: co fungovalo dobře a co by bylo možné zlepšit? Umožní vám to zlepšit tento proces pro budoucí uchazeče.

Je-li to relevantní, informujte uchazeče o dalším postupu, včetně toho, kdy mohou očekávat zprávu o tom, zda uspěli, a budou-li vyžadovány další pohovory, hodnocení nebo ověření informací.

Doufáme, že vám tyto tipy pomohou zorganizovat úspěšný on-line pracovní pohovor!

Další rady, jak se vypořádat s dopadem pandemie na svět práce, najdete v našem dokumentu obsahujícím sedm nejdůležitějších rad, jak zmírnit úzkost z návratu do kanceláře.

 

Související odkazy:

7 nejdůležitějších rad, jak zmírnit úzkost z návratu do kanceláře

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
Obchod / PodnikáníZprávy z trhu práce/zprávy o mobilitěTrendy náboru
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.