Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
EURES
Artiklu tal-aħbarijiet1 Settembru 2021L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni

Kif timmotiva lill-impjegati li jerġgħu lura għax-xogħol wara l-COVID-19

Il-pandemija kienet diffiċli għan-negozji u l-impjegati b’mod partikolari. In-nuqqas ta’ sigurtà tal-impjiegi, l-iskemi ta’ assenza bil-permess, u t-tħassib dwar is-saħħa naqqsu l-motivazzjoni ta’ eluf ta’ ħaddiema fl-Ewropa. Ħejjejna ftit suġġerimenti għall-impjegaturi biex tingħata spinta lill-moral tal-impjegati.

How to motivate employees returning to work after COVID-19
Unsplash

Evalwa l-motivazzjoni tal-impjegati tiegħek bi stħarriġ

Il-monitoraġġ tas-saħħa mentali tal-impjegati tiegħek huwa essenzjali biex ikun hemm forza tax-xogħol produttiva u motivata. Ħafna impjegati jirrapportaw ansjetà minħabba r-ritorn għax-xogħol ikkawżata minn stress iġġenerat mill-pandemija. Xi impjegati setgħu ġew affettwati personalment mill-COVID-19, filwaqt li oħrajn jafu jsibu r-ritorn għall-uffiċċju stressanti wara xhur ta’ awtoiżolament.

Minħabba dan, hija idea tajba li tevalwa dawn l-emozzjonijiet u tidentifika kwalunkwe nuqqas ta’ sigurtà jew ansjetà fost il-persunal tiegħek dwar ir-ritorn għax-xogħol. Dan l-istħarriġ jista’ jiġi kkomplementat ukoll minn laqgħat individwali biex ikollok stampa aktar ċara. Ir-riżultati se jippermettulek tistabbilixxi għanijiet skont il-kapaċitajiet attwali tal-impjegati tiegħek mingħajr ma tirriskja li tkompli tnaqqas il-motivazzjoni tagħhom.

Stabbiliment ta’ għanijiet għal żmien qasir

Jista’ jkun veru li r-rati tat-tilqim qegħdin jiżdiedu, iżda n-negozji m’għandhomx jinsew li l-Ewropa għadha fi stat ta’ emerġenza pandemika. Peress li l-affarijiet xorta jistgħu jinbidlu ħesrem mil-lum għall-għada, huwa importanti li l-impjegaturi jistabbilixxu miri għal żmien qasir għall-persunal tagħhom (eż. kull xahar jew kull tliet xhur).

Dan l-approċċ huwa ta’ benefiċċju b’żewġ modi. L-ewwel nett, l-istabbiliment ta’ miri għal żmien qasir għall-impjegati tiegħek jippermetti lin-negozju tiegħek jibqa’ flessibbli u jadatta malajr għal bidliet mhux mistennija. U t-tieni nett, dan se jippermetti lill-impjegati tiegħek jiksbu riżultati u jiksbu rikonoxximent aktar malajr. Tali “rebħiet rapidi” jistgħu jaffettwaw il-moral u l-motivazzjoni tal-persunal tiegħek b’mod pożittiv, u jagħtuhom fiduċja fil-ħiliet tagħhom stess.

Stabilixxi għanijiet estiżi żgħar u realistiċi

Għan estiż huwa għan addizzjonali li tistabbilixxi għall-ħaddiema tiegħek f’każ li jaqbżu l-għan inizjali tagħhom. Għalkemm dawn huma mod tajjeb ħafna biex iżżomm in-negozju tiegħek produttiv, ikun aħjar jekk ma tagħtix lill-persunal tiegħek diversi għanijiet estiżi ambizzjużi ftit wara r-ritorn tagħhom fl-uffiċċju. Ibda biż-żgħir u żomm l-għanijiet estiżi tiegħek realistiċi sabiex tevita eżawriment bikri. Hekk kif l-impjegati tiegħek jibdew jidraw l-ammont ta’ xogħol tagħhom, tista’ gradwalment iżżid l-għanijiet.

Agħti spinta lill-moral b’miri kondiviżi

L-involviment tal-impjegati tiegħek fid-definizzjoni tal-għanijiet tagħhom qatt ma kien aktar importanti milli hu bħalissa. Billi tinvolvi lit-tim tiegħek fl-istabbiliment tal-miri tagħhom stess, tista’ tgħinhom isiru aktar investiti f’xogħolhom. Barra minn hekk, dan se jżid it-trasparenza tiegħek bħala impjegatur.

Minbarra li tinvolvi lit-tim fl-istabbiliment tal-għanijiet, tista’ wkoll tistabbilixxi miri kondiviżi għal timijiet differenti biex tingħata spinta lix-xogħol f’tim u l-kollaborazzjoni. Wara xhur ta’ xogħol mid-dar, l-impjegati tiegħek jaf ikunu tilfu l-konnessjoni ma’ xi wħud mill-kollegi tagħhom, għalhekk dan huwa mod tajjeb ħafna biex jerġgħu jqanqlu r-relazzjonijiet tax-xogħol tagħhom.

Hekk kif ir-restrizzjonijiet jibdew jonqsu, l-impjegati qed iħejju rwieħhom biex jirritornaw fil-post tax-xogħol u jistgħu jkunu qed jistaqsu kif se tkun is-sitwazzjoni. Dawn huma l-aqwa erba’ suġġerimenti tagħna biex nilqgħu l-persunal lura fuq il-post tax-xogħol tagħhom.

 

Links relatati:

Erba’ suġġerimenti biex nilqgħu l-persunal lura fuq il-post tax-xogħol wara l-COVID-19

 

Aqra aktar:

Il-Jiem tal-Impjieg Ewropej

Sib Konsulenti tal-EURES

Il-kundizzjonijiet tal-ħajja u x-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi  tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
Negozju/IntraprenditorijaAħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilità
Settur
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.