Skip to main content
EURES
Artikkel22. detsember 2021Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

Kuidas toetada töötajate heaolu pärast COVID-19 pandeemiat

Heaolu teema on muutunud pandeemia ajal üha populaarsemaks, sest töötajad üle maailma on kodunt töötades mõelnud töö- ja eraelu tasakaalule. Siin on meilt viis nõuannet, kuidas tagada pärast kriisi töötajate ohutus ja tervis.

How to foster wellbeing among employees post COVID-19
How to foster wellbeing among employees post COVID-19
EURES
  1. Tagage, et teie töötajad tunnevad end turvaliselt

  Paljud inimesed tunnevad end ebakindlalt, kui peavad pärast pandeemiat väljuma kodust ja viibima rahvahulkades. Töötajaid peab rahustama ja kehtestama eeskirjad, millega tagada, et töötajad tunnevad end töötades ja töökohas turvaliselt. See võib olla näiteks töölaudade reserveerimine, töökohas korraga viibivate inimeste arvu piiramine, desinfitseerimisvahendite ja maskide jagamine, töökoha igapäevane põhjalik puhastamine, töötamise lubamine sealt, kus töötajad tunnevad end mugavalt, ning töötajatelt küsimine, kuidas nad soovivad töötada tulevikus.

  1. Kuulake oma töötajaid

  Kõige lihtsam viis teada saada, mida arvatakse, on töötajatega vahetult vestelda. Korrapärased virtuaalsed või vahetud kohtumised võivad oluliselt elavdada töötaja päeva. Sõbralikud vestlused annavad töötajatele võimaluse rääkida probleemidest ning nii saab leida lahenduse enne probleemide süvenemist. See, et töötajate mured ära kuulatakse, parandab töötajate üldist heaolu ja töömoraali. Inimeste arvamusi saab välja selgitada ka anonüümsete küsitluste, rühmaarutelude ja tagasisidevormide abil.

  1. Looge ja edendage nõuandevõimalusi

  Töö- või koduprobleemiga inimesel võib olla abi sellest, kui ta saab kellegagi rääkida. Võite moodustada vabatahtlikest heaolurühma, kellega saaksid töötajad konfidentsiaalselt vestelda ja kellelt nõu küsida. Töötaja ei pruugi tunda end mugavalt, kui räägib lähedase töökaaslasega, seepärast peaksid rühmas olema eri osakondade töötajad. Heaolukoolitus aitab töötajaid paremini ette valmistada teiste toetamiseks ja parandab nõuannete kvaliteeti.

  1. Tähtsustage vaimset tervist

  Tänapäeval räägitakse töökohal avatumalt vaimsest tervisest ja heaolust. Paljud tööandjad on selle teema tähtsustamiseks lisanud selle oma tööpoliitikasse, näiteks võimaldades võtta selle tõttu vaba päeva või edendades töötajate heaolu. See hõlmab raskustes töötajate toetamist, näiteks nõustades. Heaolu edendamine ja teadvustamine töökohal võib aidata vaimse tervise probleeme ennetada, suurendades töötajate õnnelikkust ja turvatunnet.

  1. Leppige pandeemiast tingitud muutustega

  Pandeemia on kaasa toonud palju muutusi, eriti tööl. See on põhjustanud töötajatele palju ebakindlust, kuid andnud ka võimaluse ettevõtetel areneda. Restruktureerimine, tegevussuuna muutmine ja uuesti ülesehitamine võib olla põnev ning pakkuda töötajatele rohkem võimalusi. Leppimine ja kohanemine muutustega võib töötajaid muretsemise asemel motiveerida ja panna mõtlema tulevikule. Muutuste suurim võimalik kasutamine aitab ka muuta organisatsiooni tulevikukindlaks, näiteks võite jätkata digiplatvormide tõhusat kasutamist ja pakkuda paindlikke või kombineeritud töötamisvõimalusi.

  Töötajate juhtimisest pärast COVID-19 pandeemiat räägib ka meie artikkel „Kuidas motiveerida pärast COVID-19 pandeemiat tööle naasvaid töötajaid“.

   

  Seotud lingid

  Kuidas motiveerida pärast COVID-19 pandeemiat tööle naasvaid töötajaid

   

  Lisateave

  Euroopa tööhõivepäevad

  EURESe nõustajad

  Elamine ja töötamine EURESe riikides

  EURESe töökohtade andmebaas

  EURESe teenused tööandjatele

  EURESe ürituste kalender

  Eelseisvad veebiüritused

  EURES Facebookis

  EURES Twitteris

  EURES LinkedInis

  Teemad
  Nõuanded ja soovitused
  Sektor
  Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

  Vastutusest loobumine

  Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.